Kind & Adolescent Praktijk nr. 3, 2021

  Naar de middelbare school met ASS: een hele opgave | Zo haal je meer uit een testafname | ADHD in de klas. Hoe help je de leerkracht het best? | We hebben leerkrachten nodig die zacht zijn | Weg uit het regenwoud

  Kind en Adolescent nr. 3 is uit! | Op school

  In juni verscheen het boekje Op de Groei, geschreven door een groep gedreven professionals uit verschillende hoeken van de jeugdhulp, het onderwijs en het onderzoek. Een pleidooi én een uitnodiging voor het ontwikkelen van een gedegen, integraal plan om onze jeugd gezond te laten opgroeien en de jeugdhulp structureel beter te maken.

  Naar de middelbare school als je ASS hebt

  De overgang naar de middelbare school vormt een risico voor kinderen met ASS. Om de kans op emotionele- en gedragsproblemen en lagere schoolprestaties te verkleinen, is extra steun en begeleiding nodig, leert onderzoek. Liefst ruim voor het nieuwe schooljaar begint.

  Klem

  Nina van veertien is somber. Haar moeder maakt zich zorgen. Nina wil best komen praten met een van onze medewerkers, maar dan zonder haar moeder. Moeder vindt dat prima. Haar vader heeft geen zorgen over Nina. Hij geeft aan dat zijn ex, Nina's moeder, altijd problemen ziet die er niet zijn. Maar als Nina zelf wil praten, vindt hij dat oké.

  Zo haal je meer uit een testafname

  Afwijken van een standaard testprocedure kan waardevolle informatie over een cliënt aan het licht brengen. Testing-the-limits heet dat. Denk hierbij aan extra tijd geven of iets voordoen. Maar wanneer doe je dat en hoe zet je het in? We laten het zien aan de hand van de WPPSI-IV-NL, bedoeld voor jonge kinderen.

  ‘We hebben leerkrachten nodig die zacht zijn en niet oordelen’

  Missie van Maaike Steeman en Femke Klomp is de acceptatie- en commitmenttraining (ACT) in het onderwijs te verankeren. Met hun boek, training en opleiding willen ze leraren helpen gezond en ontspannen te blijven. 'Leraren rennen net iets harder dan goed voor ze is. Zo raken ze soms hun eigen waarden kwijt.'

  ADHD in de klas: help leerkracht met korte training op maat

  Leerlingen met ADHD kunnen een leerkracht flink op de proef stellen. Een korte, geïndividualiseerde training voor de leerkracht blijkt verrassend effectief. Of die training gericht is op meer structuur aanbrengen of meer complimenten geven, maakt niet uit. Leeftijd en klassengrootte spelen wel mee.

  Taalonderzoek in de praktijk

  Martine van der Pluijm promoveerde op 27 november 2020 aan de Open Universiteit op haar proefschrift At home in language. Design and evaluation of a partnership program for teachers with lower-educated parents in support of their young children's language development.

  Weg uit het regelwoud

  De regeldruk in de GGZ moet omlaag, maar de meeste hulpverleners betwijfelen of dat zal lukken. Verminderd presteren en werkplezier en zelfs uitval en vertrek zijn het gevolg. Het moet dus anders. Hoe? Dat lees je hier.

  De impact van corona op jeugdigen met ASS

  Corona raakt ons allemaal, maar jeugdigen met ASS wellicht nog net iets harder. Onderzoek moet nu uitwijzen wat de gevolgen van de pandemie voor deze jeugdigen en hun ouders precies zijn, ook op langere termijn.

  Therapie via internet

  Therapie via het scherm, zoals tijdens corona, dat is toch niet meer dan een noodoplossing? Else de Haan ziet echter ook kansen. Niet als vervanging, maar als mogelijke verrijking van face-to-face behandeling.

  Jeuklabels

  Vakbekwaam redeneren is hot, maar hoe doe je dat? Deze aflevering: we ontkomen niet aan labels. Pas op dat je uit weerzin hiertegen (stigmatiserend!) geen nieuwe, onzinnige etiketten plakt.

  De juiste bril

  Door hun focus op veiligheid zien jeugdbeschermers soms belangrijke zaken over het hoofd. Neem Armin, die vanwege conflicten uit zijn leefgroep dreigt te vallen. Waarom houdt niemand rekening met zijn ADHD?

  Gezien en gelezen

  De overlevenden (Alex Schulman) / Psychologische flexibiliteit in het onderwijs (Maaike Steeman en Femke Klomp) / Wanneer als je als ouder kanker hebt Een praktische gids voor gezinnen / Wanneer je moeder of vader kanker heeft Een werkboek (Dineke Verkaik en Paul Boelen) / Denk goed - voel je beter, werkboek cognitieve gedragstherapie voor adolescenten en jongvolwassenen (Paul Stallard)