Home 2024

Laatste artikelen

Smartphone

Onderzoek bevestigt impact social media op jongeren: moe en afgeleid

Gemiddeld zitten jongeren 6,5 uur per dag op hun smartphone. Voor een kwart is dit zelfs meer dan 8 uur. Onderzoek van UvA-promovendus Teun Siebers bevestigt nu dat jongeren meer afleiding ervaren op momenten dat ze ook meer social media gebruiken. Ook zorgen social media en game-apps op de telefoon voor het slapengaan voor een slechtere nachtrust. Zorgelijk, volgens Siebers: ‘Het is een kwetsbare groep waarvan de mate waarin social media ze afleidt van taken gek genoeg nog niet veel onderzocht is’

Rouw bij kinderen en jongeren: Een hartverscheurend verlangen bovenop andere ontwikkeltaken

Het leven is onlosmakelijk verbonden met de dood en ook veel kinderen krijgen er mee te maken. Volgens het CBS verliezen jaarlijks gemiddeld ruim 12 duizend kinderen jonger dan 25 jaar een ouder. Nog meer kinderen en jongeren maken het overlijden mee van andere dierbaren, zoals een broer of zus, een opa of oma, of een goede vriend of vriendin. Het overlijden van een ouder of dierbare heeft een enorme impact op een kind. Hoe ziet rouw eruit bij kinderen en welke benaderingen kun je als behandelaar inzetten om hier adequaat mee om te gaan? Mariken Spuij, klinisch psycholoog gespecialiseerd in rouw bij kinderen en jongeren, schreef er een boek over Rouw bij kinderen en jongeren. Het boek biedt handreikingen om kinderen en jongeren te steunen bij het rouwproces.  

Kinderen met psychische problematiek vaker ook fysieke gezondheidsproblemen

Veel kinderen met psychische problemen, bijvoorbeeld autisme of depressie, hebben ook problemen met hun fysieke gezondheid. Obesitas komt drie keer zo vaak voor bij kinderen met psychische aandoeningen dan bij kinderen zonder psychische aandoeningen. Slaapproblemen hebben meer dan de helft van de kinderen met psychische aandoeningen.
ADHD
MIjn ID van ADHD

Psycho-educatie, een belangrijke eerste stap in de behandeling van ADHD

Onlangs kwam het nieuwe psycho-educatieprotocol Mijn ID van ADHD bij BSL uit. GZ-psychologen Marleen Derkman en Sascha Roos schreven het samen met orthopedagoog Emilie van Tetering.

NIP herziet Beroepscode voor psychologen

De Beroepscode voor psychologen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) is volledig vernieuwd en gratis te downloaden voor alle psychologen. Het vormt de leidraad of het ethisch kompas in het beroepsmatig handelen van psychologen en is de basis van hun werk.

Buitenspelen vermindert angst en stress

Bijna de helft van de Nederlandse kinderen wil graag méér buitenspelen, blijkt uit een onderzoek over buiten spelen van Jantje Beton. Helaas is er een neerwaartse trend zichtbaar en dat terwijl buitenspelen cruciaal is voor de fysieke en mentale ontwikkeling van kinderen. Als kinderen de minister van Buitenspelen zouden mogen zijn, dan zouden zij, volgens het onderzoek van Jantje Beton, veel meer speelplekken bouwen met leukere toestellen voor alle leeftijden, zouden auto’s in woonwijken minder hard mogen rijden, zou er minder school zijn met langere pauzes en zou er meer natuur met bomen, slootjes en meren moeten komen. Aan het animo ligt het dus zeker niet.
Persoonlijkheidsproblematiek

Hoe ‘labelen’ gevolgen kan hebben voor de persoonlijkheidsontwikkeling van jongeren

Al tijdens haar studie ontwikkelingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht had Nagila Koster een fascinatie voor de vraag ‘hoe worden mensen wie ze zijn?’ Ze pleit in haar promotieonderzoek nu voor een minder stigmatiserende benadering van adolescenten met persoonlijkheidsproblematiek. ‘Het opplakken van een label kan enorme gevolgen hebben voor jongeren die nog volop bezig zijn met de ontwikkeling van hun persoonlijkheid.’
stoel

De blik in Lizzy’s ogen

Wat ging er toch om in het hoofd van de kleine Lizzy? We weten het niet. En misschien is dat ook helemaal niet nodig, zo leerde Kim van der Sluijs.

Ethische dilemma’s in zorg voor transgender kinderen en jongeren

Lieke Vrouenraets onderzocht de ethische dilemma's rond vroegtijdige medische behandeling van transgender kinderen en jongeren en biedt advies voor de klinische praktijk.
Annemarie de Leng

Rolmodellen

Er wordt veel onderzoek gedaan naar factoren die van belang zijn bij de behandeling van kinderen en adolescenten, en de manier waarop deze het beste kunnen worden ingezet. Een effectieve factor is het betrekken van het systeem bij de behandeling.
Abonneren