Home Nieuws

Nieuws

Virtual Reality

Virtual Reality en apps kunnen een groot verschil maken voor kinderen die zorg nodig hebben

Legerstee heeft al verschillende onderzoeken gedaan naar innovatieve behandelingen: ‘Uit eerder onderzoek blijkt dat de inzet van VR heel nuttig kan zijn bij het behandelen van kinderen. Bijvoorbeeld door kinderen via VR alvast te laten wennen aan een ziekenhuisomgeving waar ze later geopereerd worden. Deze kinderen hadden na hun behandeling minder pijnstilling nodig dan kinderen […]
Trauma
trauma

Sabine Vermeire: ‘Trauma is geen individueel probleem’

De meeste ggz-professionals zullen het er over eens zijn dat heel veel psychische problemen op één of andere manier te maken hebben met trauma. Maar wat is ‘trauma’ precies? De ‘experts’ hebben ook op dit gebied vaak de neiging om het onderwerp te claimen: alleen zij mogen met gezag spreken over trauma, alleen zij kunnen […]
Eetstoornissen

Grotere eetlust in de kindertijd gelinkt aan latere eetstoornissymptomen

In het onderzoek is gekeken naar onderzoeksgegevens van 3.670 jongeren in het Verenigd Koninkrijk en Nederland naar hoe eetlustkenmerken in de vroege kindertijd verband kunnen houden met de kans op het ontwikkelen van eetstoornissymptomen tot tien jaar later. Het is het eerste onderzoek dat uitgebreid de rol van eetlustkenmerken bij de ontwikkeling van eetstoornissymptomen onderzoekt. Eetlustkenmerken  […]
Trauma
trauma

‘We moeten trauma begrijpen als een langdurige wond’

Kort geleden werd psycholoog en traumaexpert Anne Marsman gebeld door een journalist. Er was een ernstig verkeersongeluk geweest met veel ooggetuigen – hoe moesten deze getraumatiseerde mensen nu omgaan met hun klachten? Het was aan Marsman om uit te leggen dat dit toch een beetje voorbarig was. Trauma gaat over klachten op de lange termijn; […]
Trauma

Wat doe je als je als therapeut zelf ervaring hebt met huiselijk geweld of kindermishandeling?

Een nieuw onderzoek, Wanneer je als professional zelf ervaring hebt met huiselijk geweld of kindermishandeling, uitgevoerd door TNO en de Haagse Hogeschool, laat zien hoe ervaringskennis van professionals zinvol benut kan worden in de hulp aan gezinnen waar huiselijk geweld of kindermishandeling speelt. Er is een literatuurstudie uitgevoerd, een quickscan uitgezet waarop ruim 130 professionals […]
angst en depressie

Innovatief behandelprogramma van angst en depressie richt zich niet alleen op de kinderen zelf, maar ook op de ouders

Volgens de onderzoekers ervaren kinderen die last hebben van zowel angst als depressie vaak nog steeds beperkingen na behandeling. Dit benadrukt de noodzaak om behandelingen te verbeteren om escalatie, zoals schoolweigering of suïcidaliteit, te voorkomen. Samen met een internationaal team en Leidse collega’s gaan Klein en Bexkens de effectiviteit van een innovatief kind-ouderprogramma onderzoeken. Twee […]
MIndfulness

Meer veerkracht en welzijn voor kwetsbare kinderen en hun ouders door mindfulness

Kinderen met een psychische kwetsbaarheid lopen een verhoogd risico op ontwikkelingsbedreigingen, zowel vanwege individuele risicofactoren als invloeden uit hun omgeving. Deze kwetsbaarheid manifesteert zich vaak in ontwikkelingsproblemen, zoals taal- en spraakachterstand, motorische zorgen en sociaal-emotionele stagnatie, vaak gepaard gaand met regulatieproblemen. Bevorderen regulatievaardigheden  Regulatieproblemen bij kinderen uiten zich in een gebrek aan evenwichtige alertheid en […]
Mentale gezondheid

Elkaar goedbedoeld de put in praten | Het risico van co-rumineren voor meisjes

Teveel praten over problemen kan riskant zijn voor de mentale gezondheid van meisjes. Ze hebben hierdoor meer kans kans op een depressie en kunnen ook andere meisjes ‘besmetten’. Dit gevaar dreigt ook wanneer meisjes veel op TikTok en andere social media zitten, waar ze overspoeld worden met negatieve content. Dit kan bijdragen aan de afnemende […]
pestgedrag

De manier waarop we pesten willen voorkomen moet anders

Volgens Hensums, worden adolescenten die pesten vaak gezien als onbekwaam. ‘Niet in staat hun emoties te beheersen en zichzelf te reguleren. Alsof het pestgedrag voortkomt uit een soort onmacht omdat pestkoppen bepaalde vaardigheden missen.’ Maar dat zou, voor tenminste een deel van die jongeren, een achterhaalde blik kunnen zijn. Uit het onderzoek van Hensums blijkt namelijk […]
oogcontact

Depressieve tieners hebben weinig baat bij oogcontact met hun ouders

Ze had intensief contact met veel gezinnen met en zonder een depressieve tiener, vertelt Mirjam Wever. ‘Van alle kanten hoorde ik hoe iedereen erin stond. Het raakte me echt als adolescenten dingen zeiden als: “Ik heb het gevoel dat ik er beter niet had kunnen zijn”, of als ik de machteloosheid van hun ouders zag.’ […]
Abonneren