Home Nieuws

Nieuws

Klimaatramp

Zwangerschap tijdens klimaatramp vergroot kans op gedragsstoornis bij kind

Het onderzoek, gepubliceerd in september 2022 in het Journal of Child Psychology and Psychiatry, ondervroeg 163 kinderen in de voorschoolse leeftijd en ontdekte dat degenen die in de baarmoeder aan superstorm Sandy waren blootgesteld meer dan twee keer zoveel kans hadden om de diagnose angststoornis te krijgen en bijna vier keer zoveel kans om te […]

Toekomstzorgen en prestatiemaatschappij beïnvloeden mentale gezondheid van jongeren

In de trendanalyse is onder andere onderzocht in hoeverre jongeren zichzelf gezond ervaren op mentaal en lichamelijk gebied. Jongeren beoordelen hun mentale gezondheid gemiddeld met een 5.9. Vooral door school, studie of werk ervaren jongeren veel stress (69%) en voelen ze zich mentaal minder goed. Jongeren lijken steeds meer prestatiedruk te ervaren. Jongeren mentaal kwetsbaarder […]
hoogbegaafdheid

Week van de Hoogbegaafdheid 4 tot en met 12 maart 2023

Vaak gaat het over kinderen en passend onderwijs. Maar iemand is een leven lang hoogbegaafd! Mensen die de kenmerken van hoogbegaafd vertonen, kunnen veel betekenen voor hun omgeving of de maatschappij, indien zij hun kennis en kunde optimaal kunnen ontwikkelen en inzetten. Het is daarom belangrijk om te weten wat hoogbegaafdheid is en wat ervoor […]
De Class

De Class van de Hersenstichting, een coachings- en re-integratietraject voor jongvolwassen met hersenletsel breidt uit

De Class wordt al enkele jaren aangeboden in regio West. De Hersenstichting breidt De Class in 2023 uit en biedt het traject nu ook aan voor jongeren woonachtig in regio Oost. Hiermee kunnen jaarlijks twee keer zoveel jongeren met hersenletsel geholpen worden aan een beter toekomstperspectief. Niet-aangeboren hersenletsel Elk jaar krijgen zo’n 19.000 jongeren tot 24 jaar de […]
UIt de schaduw

Kijktip | Uit de schaduw

Samen uit de schaduw Samen uit de schaduw is het vervolg op onze eerdere documentaire Uit de schaduw. In het eerste deel vertelde Cinetree-founder Hanna Verboom voor het eerst openlijk over haar psychische variatie. In het vervolg gaat ze samen met haar broertje Juda op zoek naar antwoorden. Mensen hebben mensen nodig Waarom worstelen zoveel Nederlanders met […]
Depressie

Bewezen effectieve aanpak voor depressie nu voor veel meer jongeren in Nederland beschikbaar

In 2023 wordt er ook gewerkt aan een uitbreiding naar meer regio’s. Met deze landelijke uitrol van STORM wordt er structurele ondersteuning geboden aan de steeds groter wordende groep jongeren met depressieve klachten en/of suïcidale gedachtes. Regio Nijmegen, Groningen en Zuidoost-Brabant aan de slag met STORM Vanaf 2023 implementeren de regio’s Nijmegen, Groningen en Zuidoost-Brabant […]
The loudest girl in the world

Luistertip | De bange scholier

Daan en Remy schuiven aan bij het spreekuur ‘angst en depressie’ van gedragsdeskundige Frouwkje Mulder en praten met scholieren Tess en Niels. Ook spreken ze schooldirecteur Chris van der Meulen en Bert Wienen, associate-lector Jeugd aan de hogeschool Windesheim. De middelbare school is voor Daan Heerma van Voss de plek waar hij voor het eerst […]

Is er een link tussen problematisch eetgedrag en autisme?

Pauline doet onderzoek naar het ontstaan van psychische problemen in de kindertijd. Wat zijn risicofactoren voor autisme, depressie of eetstoornissen? En kunnen we psychische problemen bij jongeren voorspellen? Ze maakt daarbij gebruik van gegevens uit een onderzoek wat al in 2001 startte en nog steeds loopt: Generation R. Het is een onderzoek naar de groei, […]
Mentale gezondheid

Benader mentale gezondheid breder dan alleen jongeren die volgens de DSM ziek zijn

De mentale gezondheid van adolescenten verslechtert al jaren. Cijfers laten zien dat jongeren steeds vaker angstklachten of depressieve symptomen hebben en steeds minder tevreden zijn over hun leven. COVID-19 versterkte deze trend (zie ook op cbs.nl). Bij meisjes is deze daling nog sterker. Het proefschrift van Chantie Luijten richt zich op het beter begrijpen van de potentiële risicofactoren […]
kindermishandeling

Slaan van kinderen heeft invloed op hun neurologische ontwikkeling

Fysieke straffen kunnen eenvoudig worden gedefinieerd als het “opzettelijk toebrengen van fysieke pijn op welke manier dan ook met het doel van straf, correctie, discipline, instructie of enige andere reden.” Dit geweld roept, vooral wanneer het wordt toegebracht door een ouder, een complexe emotionele ervaring voor het kind  op. De onderzoekers aan de Florida State […]