Home Nieuws

Nieuws

Meest gelezen

Boekpresentatie

  • Hieronder kunt u zich inschrijven voor congres A.

Veelbesproken thema's

Een trauma kan optreden na een schokkende gebeurtenis. Trauma's kunnen uitmonden in een posttraumatische-stressstoornis (PTSS).
Eetstoornissen zijn psychische aandoeningen met vaak ernstige somatische gevolgen. Kern van de psychopathologie is de focus op gewicht, eten en het lichaamsbeeld.
Integraal werken is complex. Het houdt meer in dan verschillende expertises bij elkaar zetten en samenwerkingsafspraken maken. Het gaat om tijdig herkennen van problematiek, professionele hulp op maat en continuïteit in zorg.
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Dit betekent  aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. De hersenen van mensen met ADHD reageren sneller op prikkels (impulsen, stemmingen en gebeurtenissen).