Home achtergrondartikel

achtergrondartikel

surftherapie

De kracht van golfsurfles voor kinderen met stoornis of beperking

De laatste jaren is steeds meer aandacht ontstaan voor de positieve effecten van golfsurfen voor verschillende doelgroepen. Golfsurfen lijkt bijvoorbeeld een positieve uitwerking te hebben op het welzijn van kinderen met downsyndroom, autisme en/of ADHD. Wereldwijd bestaat er inmiddels dan ook een breed scala aan organisaties die surftherapie aanbieden.  
testinstrument

Hoe interpreteer je de SDQ?

Voor de interpretatie van de veelgebruikte Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) werd tot voor kort gebruikt gemaakt van verouderde, Britse normen. Nieuwe, Nederlandse normen maken een betere, nauwkeuriger interpretatie van de scores mogelijk. Wat is er veranderd en waarom?
Surf Project

De kracht van surfen

Golfsurfen lijkt een positieve uitwerking te hebben op het welzijn van kinderen met downsyndroom, autisme en/of ADHD, toont oriënterend onderzoek aan. Nodig is een aangepaste setting met veel aandacht voor veiligheid, structuur en voorspelbaarheid. En de inzet van enthousiaste vrijwilligers.
Trauma
trauma

Intensieve traumatherapie op Bonaire

Intensieve traumatherapie gaat op Caribisch-Nederlands Bonaire anders in zijn werk dan in Europees Nederland, laat deze uitgebreide casus van een zeventienjarig meisje zien. Van behandelaren vergt het laveren tussen de 'wij'-cultuur op het eiland en de westerse 'ik'-cultuur.
Autisme Spectrum Stoornissen (ASS)
Autisme

Evi van der Zee over de door haar ontwikkelde vragenlijst: de AUTEZME

Orthopedagoge en gedragswetenschapper Evi van der Zee is de bedenker van de AUTEZME, een vragenlijst voor diagnostiek van autismespectrumstoornissen bij kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar. Ze heeft in de afgelopen jaren een promotietraject over ASS afgerond aan de Radboud Universiteit waaruit het nieuwe testmateriaal voortvloeide. Evi zal op het Congres Autisme bij kinderen op 2 december een workshop geven waarin ze het verloop van de wetenschappelijke kijk op de autisme spectrumstoornis van 1940 tot heden uitlegt om zo het fundament voor de AUTEZME weer te geven en duidelijkheid te scheppen in de wirwar aan theorieën. Wij stelden haar een aantal vragen over de achtergrond van AUTEZME en haar kijk op de autisme spectrumstoornis.

Herziene versie COMET protocol voor kinderen en jongeren beschikbaar

Acht jaar geleden kwam het COMET protocol voor kinderen en jongeren uit, nu is er een herziene verzie op de markt:  Werken aan je zelfbeeld. Het  protocol werd ontworpen door Marije Kuin en Paulien Peters op basis van het COMET protocol voor volwassenen van Kees Korrelboom. Maar wat houdt COMET eigenlijk in en waarom moest er herziene versie komen? We gingen erover in gesprek met de twee auteurs.
Iris Servatius-Oosterling

Vroegherkenning centraal tijdens congres Autisme bij kinderen

Tekst: Dieuwke de Boer Hoe herken je als hulpverlener de eerste symptomen van autisme bij kinderen tussen de 1 en 12 jaar? En hoe kom je tot een diagnose en behandelplan? Deze en andere vragen staan centraal tijdens het congres Autisme bij kinderen, dat Bohn Stafleu van Loghum (BSL) op vrijdag 2 december a.s. samen met het landelijk expertisenetwerk Autisme Jonge Kind (AJK) organiseert. Iris Servatius-Oosterling, oprichter en voorzitter van het AJK, is de dagvoorzitter.

Hoe LHBTI+ inclusief zijn jeugdzorg en (jeugd-)GGZ organisaties?

Beschrijving en uitkomsten van een LHBTI+ Organisatiescan. Door: Bouko Bakker, Simone Tijdink, Sara Bungener, Klarina Lingmont, Liza Sonneveld Toegankelijke en inclusieve zorg is belangrijk om LHBTI+ jongeren goede hulpverlening te kunnen bieden. Circa 1 op de 10 jongeren identificeert zich als LHBT+. LHBT+ jongeren hebben meer last van angst, depressie en suïcidaliteit dan hetero en cisgender jongeren. LHB-jongeren doen 4,5 keer zo vaak en transgender jongeren 10 keer zo vaak een poging tot zelfdoding dan heteroseksuele en cisgender jongeren. Toch is de aandacht voor LHBTI jongeren niet vanzelfsprekend in de jeugdzorg en jeugd-GGZ. Ook voor een organisatie zelf is het van belang dat alle werknemers, dus ook LHBT werknemers, een veilig klimaat ervaren. LHBT werknemers hebben in het algemeen vaker te maken met ongewenst gedrag en discriminatie op de werkvloer, met o.a. hoger verzuim als gevolg. Hoe maak je een jeugdzorg of (jeugd-)GGZ instelling LHBTI+ inclusief voor iedereen?

Interview Caroline Braet: ‘Emotieregulatie zou altijd in het behandelpakket moeten zitten’

Tekst: Johan Faber Emotieregulatie is een relatief nieuwe behandelmethode in de ggz, maar wordt nog vaak ingezet zonder duidelijk therapieplan of protocol, en zonder wetenschappelijke onderbouwing. Caroline Braet, hoogleraar aan de Universiteit Gent, ontwikkelde daarom een trainingsprogramma voor emotieregulatie, specifiek gericht op kinderen en jongeren.

Artikel | Op verhaal komen

Voor de behandeling van bijvoorbeeld traumagerelateerde klachten bestaan verschillende verhalenmethoden. Maar welke kies je? En op welk moment? De overeenkomsten en verschillen, geïllustreerd met twee casussen.