Home achtergrondartikel

achtergrondartikel

Zorgen over toenemend aantal jongeren met online gokverslaving

Sinds online gokken op oktober 2021 in Nederland is gelegaliseerd, rijzen er zorgen over de toename van gokverslavingen. Het aantal online gokkers groeide met 61 procent en één op de vijf spelers w...
zelfbeeld

De impact van zelfbeeld op prestatieongelijkheid in het klaslokaal

Onderzoek heeft aangetoond dat leerlingen met een kansarme achtergrond zich vaak op een zeer oneerlijke weg naar onderwijsprestaties begeven. Zij hebben rond hun 15e gemiddeld zeven keer meer kans om ondermaats te presteren op school in vergelijking met hun medeleerlingen met een betere startpositie in het leven. Dit fenomeen staat bekend als ‘prestatieongelijkheid’, waarbij leerlingen met gelijke capaciteiten ongelijke resultaten behalen.

Eerst de kloof dichten tussen gamer en ouders

Problematisch gamen komt vaak voor in gezinnen met tekortschietende harmonie en ouders die gebrekkig functioneren. Een aangepaste vorm van Multidimensionele Familietherapie (MDFT) liet een sterke afname van problematisch gamen zien. En na afloop werd er niet eens minder gegamed.
Integraal werken

Zorg aan risicojongeren vergt goede werkrelaties

Om complexe, goed afgestemde 'integrale' zorg te verlenen aan risicojongeren is niet alleen een vertrouwensrelatie met de jongere nodig. Ook de band tussen professionals onderling is van invloed op de kwaliteit van de zorg. In de manier waarop beide relaties tot stand komen (en beklijven), zitten opvallende overeenkomsten.

Gezinnen met meervoudige en complexe problemen

We weten steeds meer over de effectiviteit van interventies voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen. Met die kennis kan een betere keuze worden gemaakt uit het (grote) aanbod aan interventies. Ook wordt duidelijk waar kansen voor verbetering liggen.

Trainen voor traumasensitief onderwijs

Steeds meer scholen werken aan een ’traumasensitief onderwijsklimaat’ en volgen hiervoor een teamtraining. Zo’n training is een goed begin, blijkt uit dit onderzoek. Maar om Traumasensitief Onderwijs (TSO) blijvend en ‘schoolbreed’ in te voeren, zijn meer inspanningen nodig. ‘Wat doe je als een leerling het bos in vlucht?’
trauma

Betere zorg voor studenten die een traumatische gebeurtenis meemaken

Studenten hebben veel afhankelijkheidsrelaties: onderling en met docenten. In 2023 doet Miranda Olff een studie naar hoe vaak Nederlandse studenten stressvolle gebeurtenissen zoals seksueel geweld of geweld in afhankelijkheidsrelaties meemaken. Ze onderzoekt ook of mensen daarna posttraumatische klachten krijgen en of ze goede hulp vinden. Door een bijdrage uit het Spinoza Fonds kan Olff een extra studie onder studenten doen. ‘We willen weten hoe veilig ze zich voelen. Covid en MeToo zijn ook aanleidingen. Door de studie kunnen we het zorgbeleid voor studenten aanscherpen.’

Jeugdtrauma geeft grotere kans op lichamelijke ziektes

Onderzoek toont aan dat de helft van de mensen met een depressie of angststoornis jeugdtrauma heeft ervaren. Mensen met een jeugdtrauma blijken meer kans op hart- en vaatziekten, diabetes en overgewicht te hebben. Brenda Penninx, hoogleraar psychiatrische epidemiologie onderzoekt hoe dit komt én hoe dit voorkomen kan worden. Eerste bevindingen uit een onderzoek naar hardloop-behandeling bij depressie en angststoornissen zijn bijvoorbeeld veelbelovend. De hardloop-behandeling geeft dezelfde mentale verbetering als antidepressiva, en zorgt bovendien voor een grotere vooruitgang in lichamelijke gezondheid.

Transgenderjongeren blijken wilsbekwaam bij puberteitsremmende behandeling

Transgenderjongeren kunnen goed zelf beslissen over de omkeerbare interventie met puberteitsremmers.

Hoe LHBTI+ inclusief zijn jeugdzorg en (jeugd-)GGZ organisaties?

Door: Bouko Bakker, Simone Tijdink, Sara Bungener, Klarina Lingmont, Liza Sonneveld Toegankelijke en inclusieve zorg is belangrijk om LHBTI+ jongeren goede hulpverlening te kunnen bieden. Circa 1 op de 10 jongeren identificeert zich als LHBT+. LHBT+ jongeren hebben meer last van angst, depressie en suïcidaliteit dan hetero en cisgender jongeren. LHB-jongeren doen 4,5 keer zo vaak en transgender jongeren 10 keer zo vaak een poging tot zelfdoding dan heteroseksuele en cisgender jongeren. Toch is de aandacht voor LHBTI jongeren niet vanzelfsprekend in de jeugdzorg en jeugd-GGZ. Ook voor een organisatie zelf is het van belang dat alle werknemers, dus ook LHBT werknemers, een veilig klimaat ervaren. LHBT werknemers hebben in het algemeen vaker te maken met ongewenst gedrag en discriminatie op de werkvloer, met o.a. hoger verzuim als gevolg. Hoe maak je een jeugdzorg of (jeugd-)GGZ instelling LHBTI+ inclusief voor iedereen?