Home achtergrondartikel

achtergrondartikel

Dramatherapie verbetert psychische gezondheid bij kinderen en adolescenten

Dramatherapie blijkt een krachtige therapievorm die bijdraagt aan de psychische gezondheid van kinderen en adolescenten. Uit recent onderzoek van de vakgroep Klinische Psychologie van de Open Universiteit blijkt dat dramatherapie psychosociale problemen bij kinderen en adolescenten aanzienlijk kan verminderen. Door gebruik te maken van creatieve en speelse methoden, kunnen kinderen op een veilige manier hun emoties verkennen en nieuw gedrag oefenen.
Trauma
A depressed dad at home with his child covering his face and standing next to the window. Stay at home dad.

De cyclus doorbreken

Er komt steeds meer wetenschappelijke en maatschappelijke aandacht voor de invloed die ingrijpende jeugdervaringen (Adverse Childhood Experiences; ACE's) kunnen hebben later in het leven. Onder deze jeugdervaringen verstaan we over het algemeen: het voor het 18de levensjaar meemaken van lichamelijke of psychische mishandeling of verwaarlozing, seksueel misbruik, getuige zijn van huiselijk geweld, echtscheiding van ouders, of het opgroeien met een gezinslid dat een psychische stoornis of verslaving heeft of in de gevangenis zit (Felitti et al., 1998)
Autisme Spectrum Stoornissen (ASS)

Opgroeien met ASS tijdens corona

Dit artikel is eerder verschenen in het magazine van GZ Psychologie. De impact van de coronapandemie op kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) is vergelijkbaar met de impact op leeftijdgenoten zonder ASS. Vooral ouders hebben de impact ervaren, zo blijkt uit onderzoek. Tijdige ondersteuning van ouders is essentieel voor de stabiliteit van het gezin, concluderen de onderzoekers.
natuur

Klimaatstress onder jongeren groeit

In Nederland maakt driekwart van de jongeren van 16 tot 30 jaar zich zorgen over het klimaat en een op de vijf jongeren ervaart regelmatig tot vaak klimaatstress. Uit onderzoek van de Britse klimaatpsycholoog Caroline Hickman met 10,000 jongeren in tien verschillende landen blijkt dat bijna 60% van de jongeren zich (extreem) veel zorgen over klimaatverandering maakt, en meer dan 50% voelde zich bang, verdrietig, boos, machteloos, hulpeloos, en/of schuldig.

Positieve feedback leidt niet altijd tot betere prestaties

‘Heel goed geprobeerd hoor, maar dit punt kan beter.’ of ‘Dit is niet de bedoeling, hier zit je helemaal mis.’ Wat zou jij liever willen horen? De vraag of positieve feedback in het onderwijs beter werkt dan negatieve feedback, is al jaren onduidelijk. Uit recent onderzoek blijkt dat de prestaties na het gebruik van positieve of negatieve feedback tussen kinderen verschillen.

Rouw bij kinderen en jongeren: Een hartverscheurend verlangen bovenop andere ontwikkeltaken

Het leven is onlosmakelijk verbonden met de dood en ook veel kinderen krijgen er mee te maken. Volgens het CBS verliezen jaarlijks gemiddeld ruim 12 duizend kinderen jonger dan 25 jaar een ouder. Nog meer kinderen en jongeren maken het overlijden mee van andere dierbaren, zoals een broer of zus, een opa of oma, of een goede vriend of vriendin. Het overlijden van een ouder of dierbare heeft een enorme impact op een kind. Hoe ziet rouw eruit bij kinderen en welke benaderingen kun je als behandelaar inzetten om hier adequaat mee om te gaan? Mariken Spuij, klinisch psycholoog gespecialiseerd in rouw bij kinderen en jongeren, schreef er een boek over Rouw bij kinderen en jongeren. Het boek biedt handreikingen om kinderen en jongeren te steunen bij het rouwproces.  

Buitenspelen vermindert angst en stress

Bijna de helft van de Nederlandse kinderen wil graag méér buitenspelen, blijkt uit een onderzoek over buiten spelen van Jantje Beton. Helaas is er een neerwaartse trend zichtbaar en dat terwijl buitenspelen cruciaal is voor de fysieke en mentale ontwikkeling van kinderen. Als kinderen de minister van Buitenspelen zouden mogen zijn, dan zouden zij, volgens het onderzoek van Jantje Beton, veel meer speelplekken bouwen met leukere toestellen voor alle leeftijden, zouden auto’s in woonwijken minder hard mogen rijden, zou er minder school zijn met langere pauzes en zou er meer natuur met bomen, slootjes en meren moeten komen. Aan het animo ligt het dus zeker niet.
Trauma
Family walks on green grass in meadow. Happy family, child, are walking in summer field, holding hands. Mom dad daughter walking together on nature. Parents, children are walking in park at sunset.

Zo help je ouders als hun kind is misbruikt

Om ouders van een kind dat seksueel is misbruikt te ondersteunen, moeten professionals weten hoe zij het gesprek met ouders aangaan, hoe het strafrechtelijk onderzoek en het hulpverleningsproces samenkomen en welke thema's belangrijk zijn in de gesprekken.
Discipline, angry and mother with girl, home and unhappy with expression, crying and naughty. Serious, female child and mama with conflict, sad and conversation with reprimand, punish kid and advice

Emoties reguleren doe je samen

Het pilot-programma ‘Samen Reguleren' ondersteunt jonge gezinnen in kwetsbare omstandigheden door samen met ouders hun zelf- en co-regulatievaardigheden te verbeteren. Zo leren ouders om automatische reacties te herkennen en hun eigen gedrag en dat van hun kind beter te begrijpen, om vervolgens bewuster te kunnen handelen in de opvoeding.
Autisme Spectrum Stoornissen (ASS)
Building blocks, above or father with kid on the floor for learning, education or child development at home. Family, play or dad enjoying bonding time in living room with boy or toys doing homework.

Kind met autisme? Let op de ouders

Wat bepaalt de kwaliteit van leven van ouders van een kind met autisme? Ouderfactoren blijken belangrijker dan kind- of gezinsfactoren. Met name internaliserende problemen, zoals angsten of somberheid van ouders, zijn van invloed. Dat biedt aanknopingspunten voor de ouderbegeleiding.
Abonneren