Home Nieuws

Nieuws

Theater en wetenschap inzetten om mentale gezondheid onder jongeren bespreekbaar te maken

“Hé, ik weet dat het eng is om over dingen te praten. Maar als er iets is…die sprong in dat zwarte gat hoef je niet alleen te doen hè”. Dit zijn de woorden van Bo, een personage uit ‘Never Mind’, een theater voorstelling over mentale gezondheid en kansenongelijkheid onder jongeren. Onderzoekers van het Erasmus SYNC Lab en Erasmus MC werkten hiervoor samen met de Rotterdamse Stichting Me & Society. Op dinsdag 4 juni vond de eerste voorstelling plaats voor mbo-studenten op Albeda.

Gezondheid van jongeren blijft kwetsbaar

Minder tweede- en vierdeklassers zijn positief over hun eigen gezondheid dan voorgaande jaren. Ook hun mentale gezondheid laat na de coronapandemie nog geen herstel zien. Daarnaast zien we een toename van ongezond gedrag, zoals vapen en problematisch gebruik van sociale media. Dit blijkt uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 (pdf), een onderzoek onder ruim 188.000 jongeren uitgevoerd door de GGD’en en het RIVM in het najaar van 2023. De resultaten van dit onderzoek vragen om passende maatregelen.
Smartphone

Onderzoek bevestigt impact social media op jongeren: moe en afgeleid

Gemiddeld zitten jongeren 6,5 uur per dag op hun smartphone. Voor een kwart is dit zelfs meer dan 8 uur. Onderzoek van UvA-promovendus Teun Siebers bevestigt nu dat jongeren meer afleiding ervaren op momenten dat ze ook meer social media gebruiken. Ook zorgen social media en game-apps op de telefoon voor het slapengaan voor een slechtere nachtrust. Zorgelijk, volgens Siebers: ‘Het is een kwetsbare groep waarvan de mate waarin social media ze afleidt van taken gek genoeg nog niet veel onderzocht is’

Kinderen met psychische problematiek vaker ook fysieke gezondheidsproblemen

Veel kinderen met psychische problemen, bijvoorbeeld autisme of depressie, hebben ook problemen met hun fysieke gezondheid. Obesitas komt bijvoorbeeld drie keer zo vaak voor bij kinderen met psychische aandoeningen dan bij kinderen zonder psychische aandoeningen. En meer dan de helft van de kinderen met psychische aandoeningen heeft slaapproblemen.
Eetstoornissen

Grotere eetlust in de kindertijd gelinkt aan latere eetstoornissymptomen

Een grotere eetlust in de vroege kindertijd kan verband houden met een grotere kans op het ervaren van eetstoornissymptomen tijdens de jeugd, volgens een nieuwe studie onder leiding van onder andere dr. Ivonne Derks en prof.dr. Pauline Jansen, Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en onderzoekers van UCL, Verenigd Koninkrijk. Het onderzoek is gepubliceerd in The Lancet Child & Adolescent Health.
Trauma
trauma

Anne Marsman: ‘We moeten trauma begrijpen als een langdurige wond’

Dat ingrijpende jeugdervaringen grote impact kunnen hebben op het latere leven wordt algemeen aanvaard. Maar wat is trauma nu precies? En wat kunnen ‘we’ er aan doen?
Trauma

Wat doe je als je als therapeut zelf ervaring hebt met huiselijk geweld of kindermishandeling?

Ervaringsdeskundigheid is een thema dat in de ggz, net als in andere sociale domeinen, steeds meer aandacht krijgt. Meestal gaat het dan om de inzet van leken met bepaalde ervaringen. Die zijn dan vaak specifiek opgeleid om hun persoonlijke ervaringskennis in te zetten naast de hulpverlening. In de GGZ en verslavingszorg wordt echter ook gewerkt met professionals die ervaringskennis bezitten. Nog tamelijk onbekend is de inzet van de eigen ervaringskennis van psychologen en psychiaters bij cliënten die huiselijk geweld en kindermishandeling meemaken of meegemaakt hebben.  
MIndfulness

Meer veerkracht en welzijn voor kwetsbare kinderen en hun ouders door mindfulness

Kinderen met psychiatrische problematiek ervaren vaak moeilijkheden in ordening en regulatie, wat zich kan uiten in rusteloosheid, concentratieproblemen en snel wisselende emoties. Ouders van psychisch kwetsbare kinderen staan voor een uitdagende taak, vaak met toenemende opvoedingsstress. Onderzoek suggereert echter dat mindfulness een positieve rol kan spelen bij het verminderen van aandachts-, gedrags- en emotieregulatieproblemen, terwijl het het welzijn en de veerkracht van het hele gezin kan bevorderen.      
oogcontact

Depressieve tieners hebben weinig baat bij oogcontact met hun ouders

Oogcontact tussen ouder en kind verhoogt bij beiden hun stemming en gevoel van verbondenheid. Maar niet bij tieners met depressie, ontdekte neurowetenschapper Mirjam Wever. Naast therapie voor het kind, kan hulp voor ouders hun soms verstoorde onderlinge band versterken.
eenzaamheid

Smartwatch meet eenzaamheid jongeren tijdens schooltijd

De laatste jaren is een sterke stijging van eenzaamheid onder jongeren te zien. Onder mensen van 16 t/m 25 jaar zegt bijna tweederde zich eenzaam te voelen, een kwart voelt zich erg eenzaam. Recent onderzoek uit Engeland laat zien dat 81% van de jongeren met gevoelens van eenzaamheid echter een drempel voelt om deze gevoelens bespreekbaar te maken, omdat ze bang zijn voor de reactie van anderen. Het risico daarvan is dat iemand dan langdurig eenzaam blijft en mentale en/of fysieke problemen ontwikkelt.  
Abonneren