Home Nieuws

Nieuws

Luistertip | Ontwikkelingsproblemen voorkomen door vroegsignalering

Podcast #StroomOP, voor steeds betere jeugdhulp.

Laura Batstra benoemd tot hoogleraar in de Orthopedagogiek

Per 1 januari 2021 is Laura Batstra benoemd tot hoogleraar in de Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Vernieuwd diagnostiekprotocol trauma

Het protocol voor classificatie, screening en diagnostiek van trauma- en stressorgerelateerde en dissociatieve stoornissen bij kinderen en adolescenten is vernieuwd. Dit protocol helpt om zorgvuldi...
Eetstoornissen

Leer meer over CGT behandeling van obesitas bij jongeren

13 maart a.s. vindt het congres ‘Terug naar de basis’ van het VGCt plaats. Een mooi programma, met onder meer de workshop Baas over Obesitas: Cognitieve gedragstherapie bij jongeren met obesitas – groepsbehandeling voor jongeren met obesitas. Door Drs. Leonie van Ginkel en drs. Hester Baving, Accare kinder- en jeugdpsychiatrie.
Eetstoornissen

Proef met twee bovenregionale expertisecentra voor eetstoornissen van start

Op 1 februari is een proef met twee bovenregionale expertisecentra voor eetstoornissen gestart. Doel is om jongeren met een eetstoornis eerder en beter te herkennen. te begrijpen en te behandelen, al dan niet in combinatie met andere (psychische) problemen.