Home Column

Column

Gecontroleerd gamen

Ondanks de grote hulpvraag van ouders is er weinig onderzoek gedaan naar nieuwe behandelvormen van problematisch gamen. Behandeling blijft nu doorgaans steken bij Cognitieve Gedragstherapie of afspraken maken over beeldschermgebruik.

Prachtmens

Ook als je samen met je cliënt hebt ontdekt hoe het zit, kan het plotseling net weer even anders gaan.

Help ouders er voor hun kinderen te zijn

Het klinkt zo logisch: het kind centraal stellen. Maar het belang van het kind wordt vaak beter gediend als zijn ouders ook hulp en steun krijgen voor hun eigen problematiek.

Minder jeugdzorg graag

Twee belangwekkende rapporten schetsten onlangs een treurig beeld van de stand van de jeugdzorg

Niet gek

Ook als je samen met je cliënt hebt ontdekt hoe het zit, kan het plotseling net weer even anders gaan.

Dankbaar en positief

Als kersverse hoofdredacteur van KAP en rasechte optimist val ik met mijn neus in de boter met twee mooie artikelen in dit nummer over het belang van dankbaarheid en positiviteit.

Je luistert wel, maar hoor je het ook?

Uit onderzoek komt al jaren naar voren dat ouders en kinderen die te maken krijgen met jeugdhulp en jeugdbescherming zich niet gehoord voelen en naar hun idee niet betrokken worden bij de beslissingen die over hen worden genomen. Ze geven aan te ervaren dat er niet met, maar óver hen wordt gepraat.

Schoollunches

Onlangs zag ik een filmpje over het Japanse (basis)onderwijs. In de lunchpauze wordt er op school - in de eigen klas en samen met de klassenleerkracht - gegeten.
Autisme Spectrum Stoornissen (ASS)

Controle

Ben is twaalf jaar als hij bij ons op de poli komt. Hij voelt zich al langere tijd somber en merkt dat hij zichzelf steeds minder begrijpt. Hij heeft het gevoel dat hij de grip op zichzelf is kwijtgeraakt, alsof hij geen controle meer heeft over zijn leven.

Op je handen zitten

Zolang jeugdbeschermers als 'regisseurs' gedwongen zijn altijd maar voorop te lopen en de leiding te nemen, zal hun handelen tot frustratie leiden. De kunst is juist om te volgen.