Home Column

Column

Schoollunches

Onlangs zag ik een filmpje over het Japanse (basis)onderwijs. In de lunchpauze wordt er op school - in de eigen klas en samen met de klassenleerkracht - gegeten.
Autisme Spectrum Stoornissen (ASS)

Controle

Ben is twaalf jaar als hij bij ons op de poli komt. Hij voelt zich al langere tijd somber en merkt dat hij zichzelf steeds minder begrijpt. Hij heeft het gevoel dat hij de grip op zichzelf is kwijtgeraakt, alsof hij geen controle meer heeft over zijn leven.

Op je handen zitten

Zolang jeugdbeschermers als 'regisseurs' gedwongen zijn altijd maar voorop te lopen en de leiding te nemen, zal hun handelen tot frustratie leiden. De kunst is juist om te volgen.

Baat het niet, het schaadt wél

Het is een pijnlijke boodschap voor jeugdprofessionals: hun handelen kan leiden tot schade bij jongeren en gezinnen.
ADHD

Slim

Soms zie je iets over het hoofd en zijn het cliënten zelf die daarop wijzen. Zoals Eva, zestien jaar oud, op de poli vanwege stemmingsproblemen.

Een morele plicht

Organisaties en opleidingen die geen beleid voeren met betrekking tot excellent vakbekwaam redeneren zijn verantwoordelijk voor slechte jeugdhulp. Ze hebben een morele opdracht.

Uit de praktijk | Een groot verdrietig jongetje

Samen met zijn vriendin en coach zit Kees groot en stoer aan tafel. Hij wordt soms te boos en wil nu wel eens weten wat er in zijn jeugd is gebeurd.

Vakbekwaam redeneren | Zie kind niet over het hoofd

Uit angst de jeugdige tot zondebok te maken, verleggen hulpverleners de focus soms teveel naar opvoeders en omgevingsfactoren. Zo dreigt het kind met het badwater te worden weggegooid.

Uit & Thuis | Gemmetje en de jeugdzorg

Hoe zou het gaan als Gemmetje, hoofdpersoon in een roman van Yvonne Keuls, nú met jeugdzorg te maken zou krijgen? Niet veel beter, vermoedelijk.

Denken in vaardigheden

Als klachten en problematiek zijn verdwenen, wachten andere ontwikkelingsuitdagingen. Achterstanden inlopen die door psychische problemen zijn ontstaan, bijvoorbeeld. Een overzicht van vaardigheden mag daarom niet ontbreken.