Trauma

A depressed dad at home with his child covering his face and standing next to the window. Stay at home dad.

De cyclus doorbreken

Er komt steeds meer wetenschappelijke en maatschappelijke aandacht voor de invloed die ingrijpende jeugdervaringen (Adverse Childhood Experiences; ACE's) kunnen hebben later in het leven. Onder deze jeugdervaringen verstaan we over het algemeen: het voor het 18de levensjaar meemaken van lichamelijke of psychische mishandeling of verwaarlozing, seksueel misbruik, getuige zijn van huiselijk geweld, echtscheiding van ouders, of het opgroeien met een gezinslid dat een psychische stoornis of verslaving heeft of in de gevangenis zit (Felitti et al., 1998)
Trauma
Anne Marsman

‘Trauma en lichaam zijn onlosmakelijk verbonden’

Trauma laat meetbare sporen na in het lichaam. En dus moet de behandeling van trauma lichaamsgerichter, vindt psycholoog en trauma-expert Anne Marsman. ‘Een wereld zonder trauma is een illusie, maar we kunnen wél iets doen om mensen weerbaarder te maken.'
Trauma
Family walks on green grass in meadow. Happy family, child, are walking in summer field, holding hands. Mom dad daughter walking together on nature. Parents, children are walking in park at sunset.

Zo help je ouders als hun kind is misbruikt

Om ouders van een kind dat seksueel is misbruikt te ondersteunen, moeten professionals weten hoe zij het gesprek met ouders aangaan, hoe het strafrechtelijk onderzoek en het hulpverleningsproces samenkomen en welke thema's belangrijk zijn in de gesprekken.
Trauma
trauma

Sabine Vermeire: ‘Trauma is geen individueel probleem’

De meeste ggz-professionals zullen het er over eens zijn dat heel veel psychische problemen op één of andere manier te maken hebben met trauma. Maar wat is ‘trauma’ precies? De ‘experts’ hebben ook op dit gebied vaak de neiging om het onderwerp te claimen: alleen zij mogen met gezag spreken over trauma, alleen zij kunnen […]
Trauma
trauma

Anne Marsman: ‘We moeten trauma begrijpen als een langdurige wond’

Kort geleden werd psycholoog en traumaexpert Anne Marsman gebeld door een journalist. Er was een ernstig verkeersongeluk geweest met veel ooggetuigen – hoe moesten deze getraumatiseerde mensen nu omgaan met hun klachten? Het was aan Marsman om uit te leggen dat dit toch een beetje voorbarig was. Trauma gaat over klachten op de lange termijn; […]
Trauma

Wat doe je als je als therapeut zelf ervaring hebt met huiselijk geweld of kindermishandeling?

Een nieuw onderzoek, Wanneer je als professional zelf ervaring hebt met huiselijk geweld of kindermishandeling, uitgevoerd door TNO en de Haagse Hogeschool, laat zien hoe ervaringskennis van professionals zinvol benut kan worden in de hulp aan gezinnen waar huiselijk geweld of kindermishandeling speelt. Er is een literatuurstudie uitgevoerd, een quickscan uitgezet waarop ruim 130 professionals […]
Trauma
Anne Laura van Harmelen

Interview Anne-Laura van Harmelen | ‘Veerkracht meten? Was het maar zo simpel!’

Hoe versterk je de veerkracht van jongeren met jeugdtraumatische ervaringen? Daar is geen eenduidig antwoord op te geven, bewijst het onderzoek van prof. dr. Anne-Laura van Harmelen, hoogleraar Brein, Veiligheid en Veerkracht. Maar de basisbenodigdheden kennen we wél.
Trauma

Proefschrift | Passende zorg in geval van mishandeling

Mara van der Hoeven onderzocht de meerwaarde van integratieve, multidisciplinaire interventies voor kinderen die blootgesteld werden aan mishandeling en verwaarlozing.
Trauma

Cultuursensitief werken met alleenstaande jonge vluchtelingen

Veerkracht-project’ biedt trauma-geïnformeerde interventie Aman (niet zijn echte naam) is een jongen van zestien jaar. Hij komt uit Eritrea. Op zijn veertiende is hij alleen naar Nederland gevlucht. Sinds enkele maanden woont Aman in een kinderwoongroep (KWG), een vorm van opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) van 13 tot 17 jaar. Op de KWG zijn […]
Trauma
trauma

Intensieve traumatherapie op Bonaire

Intensieve traumatherapie gaat op Caribisch-Nederlands Bonaire anders in zijn werk dan in Europees Nederland, laat deze uitgebreide casus van een zeventienjarig meisje zien. Van behandelaren vergt het laveren tussen de 'wij'-cultuur op het eiland en de westerse 'ik'-cultuur.