De cyclus doorbreken

Er komt steeds meer wetenschappelijke en maatschappelijke aandacht voor de invloed die ingrijpende jeugdervaringen (Adverse Childhood Experiences; ACE's) kunnen hebben later in het leven. Onder deze jeugdervaringen verstaan we over het algemeen: het voor het 18de levensjaar meemaken van lichamelijke of psychische mishandeling of verwaarlozing, seksueel misbruik, getuige zijn van huiselijk geweld, echtscheiding van ouders, of het opgroeien met een gezinslid dat een psychische stoornis of verslaving heeft of in de gevangenis zit (Felitti et al., 1998)

Congres

6e congres Leefstijlgeneeskunde in de spreekkamer

Van der Valk Hotel Utrecht | Utrecht

Vacatures

GGz Centraal / Locatie : Amsterdam
Parnassia Groep / Locatie : Remote
Abonneren