Artikel | Eerst begrijpen, dan (be)handelen

Jeugdhulpverlening is vaak symptoomgericht en kijkt te weinig naar factoren die problemen veroorzaken en in stand houden. Een pleidooi om ieder hulptraject te beginnen met een verklarende analyse. Plus: een praktisch schema om het professionals makkelijker te maken.

Congres

Congres Acute psychiatrie

Van der Valk Hotel | Houten

Vacatures

BKV / Locatie : Haarlem
BKV / Locatie : Groningen
Omring / Locatie : Lutjebroek
Maandag / Locatie : Leeuwarden