Kind & Adolescent Praktijk nr. 3, 2018

  Praktijkonderzoek

  In de instelling waar ik werk, doen we ook onderzoek. Dat onderzoek richt zich op verschillende thema’s, maar altijd heeft dat onderzoek te maken met jeugdigen en psychische problemen. De laatste tijd valt in gesprekken steeds vaker de term praktijkonderzoek. “Praktijkonderzoek is belangrijk en daar moeten we ons meer op toeleggen,” klinkt het dan.

  Online samenwerken in de hulpverlening

  Samen1Plan is een digitaal hulpmiddel bedoeld voor hulpverlening in complexe situaties met als doel de zorg beter te coördineren. Inmiddels is Samen1Plan door duizenden cliënten en hulpverleners ingezet. Maar hoe goed verloopt die samenwerking in de praktijk? En hoe tevreden zijn cliënten over het online systeem?

  Niet vragen maar gewoon goed luisteren

  Farid komt met zijn moeder naar het intakegesprek. Ze zijn meer dan een half uur te laat. Als ik vraag waarom, kijkt Farid mij met grote ogen aan: “Ik weet het niet.” Ook als zijn juf vraagt waarom hij thuis was en niet op school, heeft hij geen antwoord. Farid huilt vaak als hij thuis is en wil dan niet naar school. Maar waarom? Hij weet het niet.

  Twaalf, twintig of honderd sessies

  In deze rubriek buigt Else de Haan zich over wetenschappelijke publicaties die van betekenis zijn voor de praktijk. Hoe is het onderzoek uitgevoerd en wat zeggen de resultaten? En: is nader onderzoek gewenst?

  Risico op kindermishandeling verlagen met arij-needs

  Interventies die kindermishandeling moeten voorkomen, hebben te weinig effect, blijkt uit onderzoek. Mogelijk komt dit doordat in de jeugdbescherming de ‘what works-principes’ onvoldoende worden toegepast. Om ook daar volgens deze principes te kunnen werken, zijn de ARIJ-Risk en ARIJ-Needs ontwikkeld.

  AVG, wat moet je ermee?

  In de rubriek Geregeld leggen wij het vergrootglas op wet- en regelgeving. Mr. Alice Broersma verheldert onderwerpen die voor niet-juristen soms taaie kost zijn, of bespreekt juridische thema’s die actueel zijn in ons werkveld.

  Bang voor school

  Elk kind wil wel eens niet naar school. Maar wat doe je als naar school gaan een lange strijd wordt? We spreken erover met experts dr. David Heyne, ontwikkelings- en onderwijspsycholoog bij het Instituut Psychologie van de Universiteit Leiden en dr. Floor Sauter, GZ-psycholoog bij BC De Banjaard/De Jutters.

  Een effectiviteitsstudie naar de Resolutions Approach

  Het is niet eenvoudig gebleken om het resultaat van interventies voor kindermishandeling in gezinnen te onderzoeken. Deze gezinnen lijken niet alleen untreatable, maar ook unresearchable. Samen met praktijkdeskundigen is nu een effectiviteitsstudie naar de Resolutions Approach opgezet: een project dat is opgestart vanuit de praktijk en met de praktijk, met een onderzoeksopzet die probeert aan te sluiten bij de heterogene doelgroep.

  Het KINGS-model bij licht verstandelijke beperking

  Voor gezinnen waar uithuisplaatsing van kinderen dreigt, is het KINGS-model ontwikkeld. Ouders en kinderen doorlopen een intensieve klinische traumabehandeling, ingebed in een trauma-sensitief opvoedondersteuningsprogramma. Voor gezinnen waar een (of meer) van de gezinsleden een licht verstandelijke beperking heeft, is er de KINGS-LVB variant.

  Is media-multitasking echt zo slecht voor jongeren?

  In deze rubriek laat de redactie van Kind & Adolescent Praktijk een promovendus aan het woord om te vertellen over zijn of haar onderzoek.

  Spreek dezelfde taal!

  Wat verstaat men onder ‘complexe problematiek’, wat onder ‘lichte zorg’, vroegtijdige signalering, wat zijn risicosignalen en wat niet, hoe moet kwalitatief goede jeugdhulp eruit zien? Het zijn termen die in de samenwerking in allerlei betekenissen over tafel gaan.

  De essentie van angst

  Enige gedachten bij ‘Gedachten die verlammen’

  Was Pietje Bell wel een Pietje Bell?

  Tussen de regels van de literatuur is een schat aan psychologisch inzicht te vinden. In deze rubriek doet Frits Boer voor u verslag van zijn speurtochten.

  Gezien en gelezen

  Hoogsensitiviteit (HSP), daar kun je als psycholoog/therapeut niet meer omheen. De term valt regelmatig in de behandelkamer, merk ik, in de zin dat dat ouders aangeven dat hun kind hoogsensitief is.