Home 2021

Laatste artikelen

Jonge kinderen en beeldschermen

Dat een grote groep jonge kinderen meer tijd doorbrengt achter een beeldscherm dan richtlijnen voorschrijven, hoeft geen probleem te zijn. Tenzij ze daarnaast te weinig tijd besteden aan beweging, zowel binnen als buiten, of te weinig slaap krijgen.

Jeugdhulp in tijden van corona

De coronacrisis zorgt voor een abrupte transitie naar jeugdhulp op afstand. Van professionals vergt deze nieuwe manier van werken veel extra inzet en flexibiliteit en vooral: creativiteit.

De grenzen van de jeugdbescherming

Onlangs verzuchtte een gezinsvoogd: "Ik wil wel weer eens een gewone OTS. Gewoon, een ouderwetse zaak met verwaarlozing of fysieke mishandeling. Maakt me niet uit, als het maar geen conflictscheiding is!"

Kind en Adolescent Praktijk nr. 4 is verschenen! | Etiketten plakken

In de jeugdhulp is sinds 2015 geen classificatie (sommige mensen noemen het 'etiket' of 'label') meer nodig om hulp te krijgen. Dat is op zich een goede ontwikkeling. Immers, ook als je moeilijkheden niet precies passen in het 'hokje' van een stoornis is het belangrijk dat je er passende hulp voor krijgt.

Ervaring

Wie gaat wie behan-delen? Er zijn ervaren behandelaren, minder ervaren behandelaren en stagiaires of opleidelingen. Bijna vanzelfsprekend gaan in een behandelteam de moeilijke, ingewikkelde cliënten naar ervaren behandelaren en krijgen de stagiaires en opleidelingen de eenvoudiger problematiek toebedeeld. Het is de vraag of dit terecht is.

Sociale inclusie in de klas

Renske de Leeuw promoveerde op 27 februari 2020 aan de Rijksuniversiteit Groningen op haar proefschrift Through the eyes of the beholder; Unfolding social participation "from within" the classroom aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De ingewikkelde relatie tussen gezinshuis en ouders

Zo stemmen beide partijen op elkaar af | Een gezinshuis is een kansrijke plek voor jeugdigen die niet meer thuis kunnen wonen. Toch gaat het bij veel plaatsingen mis. Een van de redenen is de complexe relatie tussen gezinshuisouders en ouders. Dit artikel laat zien hoe zij in hun dagelijkse interactie op constructieve wijze kunnen samenwerken.

Gezien en gelezen

Mymind, mindfulness voor kinderen en jongeren met ADHD en hun ouders, trainershandleiding | Omgaan met ADHD op school. Evidence based methoden voor leerkrachten | Attachment in religion and spirituality, a wider view | Nu ik je zie. Op zoek naar mijn vader

Goede en slechte jeugdhulp

Het is goed om te beseffen dat we in het werkveld van de jeugdhulp altijd fouten zullen maken. Dat heeft te maken met het feit dat we achteraf beter kunnen verklaren, dan we vooraf kunnen voorspellen. Zo werken effectieve interventies bij een derde van de jeugdigen goed, bij een derde een beetje en bij een derde helemaal niet en we kunnen nog niet voorspellen bij wie wel en bij wie niet.
Integraal werken

Doelgericht werken in wijkteams laat nog te wensen over

Professionals hebben meer opleiding en begeleiding nodig | Sociale wijkteams zijn verplicht om samen met gezinnen doelen op te stellen en deze te evalueren. Dat blijkt niet zo vanzelfsprekend. Ze maken bovendien weinig systematisch gebruik van kennis over bijvoorbeeld oplossingsgericht werken. In dit artikel concrete aanbevelingen om doelgericht werken in wijkteams te verbeteren.