Home 2023

Laatste artikelen

The loudest girl in the world

Podcast • The loudest girl in the world

De Amerikaanse journalist Lauren Ober noemt zichzelf 'tone deaf child', omdat ze de sfeer van een groep niet altijd aanvoelde als kind en tiener. Ze nam uiteindelijk steeds meer afstand van anderen...

De langetermijn-impact van ingrijpende jeugdervaringen

Anne Marsman promoveerde op 3 november 2021 aan de Universiteit Maastricht op haar proefschrift 'Beyond disease and disorder: exploring the longlasting impact of childhood adversity in relation to mental health'.
Het positieve zelfbeeld als sociaal vaccin

Boek • Het positief zelfbeeld als sociaal vaccin

Een op de zeven jeugdigen heeft psychische problemen, zoals angst, somberheid of depressie en/of gedragsproblemen. Emeritus hoogleraar Jan van der Ploeg (1927) gaat in op de centrale rol die het zelfbeeld hierbij speelt. Jongeren met een positief zelfbeeld zijn doelgericht en ondernemender. Ze zijn tevredener en leiden een gelukkiger leven. Een positief zelfbeeld is volgens Van der Ploeg dan ook een ‘sociaal vaccin’: het beschermt tegen tegenslagen, psychische nood en stressvolle situaties.
routine outcome monitoring

Meten in de praktijk: voor wie eigenlijk?

Maak van routine outcome monitoring (ROM) het instrument zoals het ooit bedoeld was: een middel waarmee een behandelaar een interventie kan monitoren, betoogt Marc Noom. Dan wordt het net zo waardevol als een bloeddrukmeter voor een dokter.
ADHD

Slim

Soms zie je iets over het hoofd en zijn het cliënten zelf die daarop wijzen. Zoals Eva, zestien jaar oud, op de poli vanwege stemmingsproblemen.

Trots

Dat behandelen meer is dan technieken toepassen, zien we in het artikel van Mariëlle Hoekstra en haar collega's. Ze beschrijven het indrukwekkende verhaal van Shantali. Een meisje van zeventien dat...

(On)aanvaardbare termijn

De 'aanvaardbare termijn' waarbinnen een uit huis geplaatst kind terug kan naar zijn ouders (en daarna niet meer) heeft meer kwaad dan goed gedaan, betoogt Nic Drion. Hij pleit ervoor de term te schrappen uit de wet.

Een morele plicht

Organisaties en opleidingen die geen beleid voeren met betrekking tot excellent vakbekwaam redeneren zijn verantwoordelijk voor slechte jeugdhulp. Ze hebben een morele opdracht.
VR interventie

Oog in oog met de toekomstige versie van jezelf

Goede voornemens zijn voor de meeste mensen heel herkenbaar. Toch blijkt het halen van die doelen vaak lastig. In het onderzoeksproject FutureU 'ontmoeten' deelnemers hun toekomstige zelf, in de hoop toekomstgericht denken en handelen te stimuleren.
Autisme Spectrum Stoornissen (ASS)

“Als kind niet brabbelt met een jaar moet de alarmbel afgaan”

GZ-psycholoog en bijna-klinisch psycholoog Iris Servatius-Oosterling is pionier op het gebied van autisme bij jonge kinderen. Haar wens is dat professionals meer oog hebben voor de signalen van een anders lopende ontwikkeling (mogelijk wijzend op autisme) in de baby- en peutertijd.