Home 2023

Laatste artikelen

‘Feedback’ in de jeugd-GGZ

Maartje van Sonsbeek wil met haar proefschrift aandacht vragen voor het gebruik van feedback in behandelingen van jeugdigen en hun ouders in de jeugd-GGZ.

Gecontroleerd gamen

Ondanks de grote hulpvraag van ouders is er weinig onderzoek gedaan naar nieuwe behandelvormen van problematisch gamen. Behandeling blijft nu doorgaans steken bij Cognitieve Gedragstherapie of afspraken maken over beeldschermgebruik.

Prachtmens

Ook als je samen met je cliënt hebt ontdekt hoe het zit, kan het plotseling net weer even anders gaan.

Help ouders er voor hun kinderen te zijn

Het klinkt zo logisch: het kind centraal stellen. Maar het belang van het kind wordt vaak beter gediend als zijn ouders ook hulp en steun krijgen voor hun eigen problematiek.

Minder jeugdzorg graag

Twee belangwekkende rapporten schetsten onlangs een treurig beeld van de stand van de jeugdzorg

Verbied smartphone op scholen, nú!

De 'richtlijn' om smartphones uit de klas te weren, is onvoldoende, betoogt Erik Meester. Het effect van de smartphone is zo rampzalig dat een landelijk verbod op smartphones op scholen de enige juiste oplossing is.

Problematische gehechtheidsontwikkeling en LVB

Een ervaringsgerichte interventie zoals Psychomotorische gezinstherapie (PMGT) lijkt bij uitstek geschikt voor gezinnen waarin sprake is van een licht verstandelijke beperking (LVB). Maar is dat ook zo? Drie instellingen doen onderzoek.

Gezinnen met meervoudige en complexe problemen

We weten steeds meer over de effectiviteit van interventies voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen. Met die kennis kan een betere keuze worden gemaakt uit het (grote) aanbod aan interventies. Ook wordt duidelijk waar kansen voor verbetering liggen.
Integraal werken

Zorg aan risicojongeren vergt goede werkrelaties

Om complexe, goed afgestemde 'integrale' zorg te verlenen aan risicojongeren is niet alleen een vertrouwensrelatie met de jongere nodig. Ook de band tussen professionals onderling is van invloed op de kwaliteit van de zorg. In de manier waarop beide relaties tot stand komen (en beklijven), zitten opvallende overeenkomsten.

Een frisse blik op complexe LVB-problematiek

Op één dag diagnostiek en behandeladvies voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (LVB): het kan bij het Expertisecentrum LVB en Psychiatrie in Arnhem, en zonder wachtlijst. Initiatiefnemers Sammy Roording en Wouter Groen vertellen.