Home Magazine Pagina 3

Magazine

Gezien en gelezen

Pedagogische adviezen voor speciale kinderen | Hulp bij trauma in de kindertijd: praktische gids voor opvoeders | Three identical strangers

Leren van casussen

'Leren van casussen' is het buzz- woord in de Jeugdhulp. Je vindt het als speerpunt in vrijwel elk transformatieplan van iedere regio. We bespreken casuïstiek met elkaar, in expertteams, aan ontwikkeltafels of in reflectiebijeenkomsten en willen daarvan leren.

Gezien en gelezen

Gezien en gelezen; de boeken 'Gehechtheid in de behandelkamer - Therapeutische interventies in beeld' en 'Ik kan het (niet)!'

Werkplaatsen voor praktijkvragen

In een academische werkplaats komen mensen met verschillende achtergronden en expertise bij elkaar om kennis te bundelen en toegankelijk te maken voor gebruik in de praktijk.

Te zot voor woorden…?

Psychiatrie en logopedie werken in de kinder- en jeugd-GGZ helaas nog weinig samen. Het meest in het oog springende probleem bepaalt in welke discipline het kind terechtkomt. Vaak hangen de problemen op taal- en psychiatrisch gebied echter met elkaar samen.

De moeizame weg van de transformatie

Met 'actieonderzoek' probeerde C4youth basisteams jeugd in drie Groningse gemeenten te versterken. In zo'n onderzoek hebben de participanten zelf een sterke stem. Toch strandde het onderzoek in twee van de drie gemeenten. Het zegt vooral iets over de vele hobbels en valkuilen van de transformatie van de jeugdhulp.

Lastige leerlingen

Externaliserend leerlinggedrag levert leraren stress op en verlies van plezier in lesgeven. Ook heeft het negatieve invloed op het klassenklimaat. Toch kun je als leraar wel degelijk iets doen om dit soort gedrag te stoppen. Welke handelingen kun je het beste inzetten?

Hoofd en hart

Alex en ik hebben een deal. Hij mag komen voor behandeling zonder te hoeven wachten en dan mag ik opnames maken van de sessies.

Helen door samenspel

Hoewel ook getraumatiseerde kinderen behoefte hebben aan spel, schiet het aanbod in gespecialiseerde behandelgroepen op dat punt soms tekort.
Eetstoornissen

Has food lost its attraction in anorexia nervosa?

In deze rubriek laat de redactie van Kind & Adolescent Praktijk een promovendus aan het woord om te vertellen over zijn of haar onderzoek.