Home Magazine

Magazine

De kwetsbare evidence

Evidencebased werken, doen wat werkt… Het klinkt zo logisch. Toch is het in de praktijk nog een hele klus.

Academische Werkplaats Autisme verbindt wetenschap en praktijk

De Academische Werkplaats Autisme (AWA) wil met wetenschappelijke kennis het leven van mensen met ASS verbeteren.

De balans tussen geld en geluk

Wat als er ernstige problemen zijn in een gezin en het er voor een kind misschien niet veilig is? Hoe zorgen we dat deze kinderen toch zo 'thuis' mogelijk opgroeien? Over dit thema schrijft Nic Drion.

Dwang en het ‘brein’

In deze rubriek buigt Else de Haan zich over wetenschappelijke publicaties die van betekenis zijn voor de praktijk. Hoe is het onderzoek uitgevoerd en wat zeggen de resultaten? En: is nader onderzoek gewenst?

Gezien en gelezen

Gezien en gelezen; de boeken 'Gehechtheid in de behandelkamer - Therapeutische interventies in beeld' en 'Ik kan het (niet)!'

Werkplaatsen voor praktijkvragen

In een academische werkplaats komen mensen met verschillende achtergronden en expertise bij elkaar om kennis te bundelen en toegankelijk te maken voor gebruik in de praktijk.

Te zot voor woorden…?

Psychiatrie en logopedie werken in de kinder- en jeugd-GGZ helaas nog weinig samen. Het meest in het oog springende probleem bepaalt in welke discipline het kind terechtkomt. Vaak hangen de problemen op taal- en psychiatrisch gebied echter met elkaar samen.

De moeizame weg van de transformatie

Met 'actieonderzoek' probeerde C4youth basisteams jeugd in drie Groningse gemeenten te versterken. In zo'n onderzoek hebben de participanten zelf een sterke stem. Toch strandde het onderzoek in twee van de drie gemeenten. Het zegt vooral iets over de vele hobbels en valkuilen van de transformatie van de jeugdhulp.

Lastige leerlingen

Externaliserend leerlinggedrag levert leraren stress op en verlies van plezier in lesgeven. Ook heeft het negatieve invloed op het klassenklimaat. Toch kun je als leraar wel degelijk iets doen om dit soort gedrag te stoppen. Welke handelingen kun je het beste inzetten?

Hoofd en hart

Alex en ik hebben een deal. Hij mag komen voor behandeling zonder te hoeven wachten en dan mag ik opnames maken van de sessies.