Home Magazine

Magazine

Waar zijn de jongens gebleven?

In de zorg voor jongeren met een psychiatrische crisis zijn vier keer zoveel meisjes als jongens. Hoe kan dat? Hebben jongens minder psychische problemen dan meisjes? Waarschijnlijk is er iets anders aan de hand.

‘iamYu’ toont hoe het écht met jongere gaat

Met de innovatieve app 'iamYu' willen de makers een meer gepersonaliseerde vorm van meten aanbieden. Zo krijgen professionals en jongeren gezamenlijk meer grip op het individuele ontwikkelingsverloop, is het idee.
ADHD

Mindfulness voor gezinnen met een kind met ADHD

Mindfulness kan een waardevolle aanvulling zijn op de gebruikelijke zorg bij ADHD, al lijken de positieve effecten op langere termijn beter te beklijven bij ouders dan bij kinderen.

“Dik? Dat associëren kinderen met gepest worden”

Kinderobesitas verhoogt de kans op psychosociale problemen. Toch vinden zelfs hulpverleners het ingewikkeld om zorg te verlenen aan kinderen met ernstig overgewicht, weet Jutka Halberstadt, expert kinderobesitas. "Het is heel belangrijk om na te denken over de woorden die je gebruikt."
pete en de bananen

Online documentaire • Pete en de bananen

Pete Wu, zoon van Chinese ouders, noemt zichzelf 'banaan': geel van buiten, wit van binnen. Hoe ingewikkeld dat soms is, beschreef hij in zijn boek De Bananengeneratie (2019), waarvan ook een theat...
film the son

Film • The Son

Peter (acteur Hugh Jackman) en Kate (Laura Dern) zijn gescheiden. Hun zoon Nicolas (17) is depressief en ageert uit, met name tegen moeder. Als blijkt dat Nicolas al maanden spijbelt en neigt tot a...

De langetermijn-impact van ingrijpende jeugdervaringen

Anne Marsman promoveerde op 3 november 2021 aan de Universiteit Maastricht op haar proefschrift 'Beyond disease and disorder: exploring the longlasting impact of childhood adversity in relation to mental health'.

Trots

Dat behandelen meer is dan technieken toepassen, zien we in het artikel van Mariëlle Hoekstra en haar collega's. Ze beschrijven het indrukwekkende verhaal van Shantali. Een meisje van zeventien dat...
routine outcome monitoring

Meten in de praktijk: voor wie eigenlijk?

Maak van routine outcome monitoring (ROM) het instrument zoals het ooit bedoeld was: een middel waarmee een behandelaar een interventie kan monitoren, betoogt Marc Noom. Dan wordt het net zo waardevol als een bloeddrukmeter voor een dokter.

(On)aanvaardbare termijn

De 'aanvaardbare termijn' waarbinnen een uit huis geplaatst kind terug kan naar zijn ouders (en daarna niet meer) heeft meer kwaad dan goed gedaan, betoogt Nic Drion. Hij pleit ervoor de term te schrappen uit de wet.