Home Magazine

Magazine

Behándel dat trauma, ook in gesloten jeugdzorg

De gesloten jeugdzorg is een ingewikkelde context. Toch zijn er voor traumabehandeling juist kansen: jongeren en behandelaren kunnen elkaar niet ontlopen. Wat is nodig om de behandeling voor de jongere tot een succes te maken? En hoe blijven hulpverleners zelf overeind?
Trauma
Anne Laura van Harmelen

Interview Anne-Laura van Harmelen | ‘Veerkracht meten? Was het maar zo simpel!’

Hoe versterk je de veerkracht van jongeren met jeugdtraumatische ervaringen? Daar is geen eenduidig antwoord op te geven, bewijst het onderzoek van prof. dr. Anne-Laura van Harmelen, hoogleraar Brein, Veiligheid en Veerkracht. Maar de basisbenodigdheden kennen we wél.
Trauma

Proefschrift | Passende zorg in geval van mishandeling

Mara van der Hoeven onderzocht de meerwaarde van integratieve, multidisciplinaire interventies voor kinderen die blootgesteld werden aan mishandeling en verwaarlozing.

Frictie | Emoties: reguleren of waarderen?

Als kinderen van jongs af aan leren hun emoties te herkennen en er ruimte aan te geven, zullen ze leren handelen vanuit hun waarden. Dat helpt hen een betekenisvol leven te leiden. Maar dat vergt ook van ons, als professionals, een omslag.
Jong meisje veegt lipstick van haar mond

Gezien & gelezen

De Jeugdkliniek | Mijn kind heeft OCD | Mijn grote broer | Afterglow | Dalva | Veerkracht
Jonge man praat met docent/begeleider in schoolbibliotheek

Hoe zorg je dat jongere zich gezien voelt?

Om professionals meer inzicht te geven in de leefwereld van jongeren ontwikkelen onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam een e-learning. Zo hopen zij professionals handvatten te bieden waarmee ze de mentale gezondheid van deze, soms kwetsbare, jongeren kunnen vergroten.
Autisme Spectrum Stoornissen (ASS)
Jong meisje zittend op stoel in de woonkamer

Als contact maken niet vanzelf gaat

Kinderen met ASS hebben meer baat bij naturalistische, ontwikkelingsgerichte gedragstherapeutische behandelingen dan bij het aanleren van praktische, ‘schoolse' vaardigheden. PRT is zo'n benadering, die het kind spelenderwijs stimuleert bij de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden, zoals een gesprekje beginnen.

Integratieve gehechtheidsbevorderende traumabehandeling voor kinderen

IGT-K Integratieve gehechtheidsbevorderende traumabehandeling voor kinderen, gebaseerd op Integrative Team Treatment for Attachment Trauma in Children van Debra Wesselman en anderen is nu vertaald...
Oogappels

Gezien & gelezen

Oogappels | IGT-K Integratieve gehechtheidsbevorderende traumabehandeling voor kinderen, gezinstherapie en EMDR | Podcast • De gestolen kinderen | Misschien moet je iets lager mikken | Superkrachten voor je hoofd - de game

‘Feedback’ in de jeugd-GGZ

Maartje van Sonsbeek wil met haar proefschrift aandacht vragen voor het gebruik van feedback in behandelingen van jeugdigen en hun ouders in de jeugd-GGZ.
Abonneren