Home Magazine

Magazine

‘Feedback’ in de jeugd-GGZ

Maartje van Sonsbeek wil met haar proefschrift aandacht vragen voor het gebruik van feedback in behandelingen van jeugdigen en hun ouders in de jeugd-GGZ.

Verbied smartphone op scholen, nú!

De 'richtlijn' om smartphones uit de klas te weren, is onvoldoende, betoogt Erik Meester. Het effect van de smartphone is zo rampzalig dat een landelijk verbod op smartphones op scholen de enige juiste oplossing is.

Problematische gehechtheidsontwikkeling en LVB

Een ervaringsgerichte interventie zoals Psychomotorische gezinstherapie (PMGT) lijkt bij uitstek geschikt voor gezinnen waarin sprake is van een licht verstandelijke beperking (LVB). Maar is dat ook zo? Drie instellingen doen onderzoek.

Een frisse blik op complexe LVB-problematiek

Op één dag diagnostiek en behandeladvies voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (LVB): het kan bij het Expertisecentrum LVB en Psychiatrie in Arnhem, en zonder wachtlijst. Initiatiefnemers Sammy Roording en Wouter Groen vertellen.

Schools that Care

Opgeleid als orthopedagoog en werkzaam in de jeugdzorg kwam ik in 2013 in aanraking met School2Care, een geïntegreerd onderwijszorgprogramma voor jongeren die uit school dreigen te vallen en in de gesloten jeugdzorg terecht dreigen te komen. Er ging een wereld voor mij open.

Gezien & gelezen

Het zit in mijn hart | Positivity Journal | Puinhoop | Tem je draak | Mentaliseren in de kindertherapie

‘Ik hoop dat het straks normaal is om in je werk te blijven leren’

Verbeter de jeugdzorg door meer te focussen op kwaliteit en leren op de werkvloer, betoogt Leonieke Boendermaker. 'We hoeven geen nieuwe interventies te ontwikkelen. Ga aan de slag met het goed toepassen van de bewezen effectieve interventies die we al hebben."

Vragen naar wat wél goed ging

Positieve jeugdervaringen bevorderen een gezonde ontwikkeling en ondersteunen de veerkracht bij tegenspoed in het leven. Ze spelen daarmee een cruciale rol in het voorkomen, opvangen ('bufferen') en behandelen van de gevolgen van ingrijpende jeugdervaringen.

Bang, Boos en Buitengesloten

Boeren en jeugdzorg hebben meer met elkaar gemeen dan je op het eerste gezicht zou denken. En ze kunnen veel voor elkaar betekenen.

Helpen een vragenlijst invullen? Pas op je witte jas

Als we van jeugdigen willen weten hoe het met hen gaat, vragen we dat graag met zelfrapportagevragenlijsten. Niet iedereen kan deze zelfstandig invullen. Helpen ligt dan voor de hand. Maar wat gebeurt er in de interactie als we dat doen?