Kind & Adolescent Praktijk nr. 4, 2020

  ‘Doelgericht werken’ in wijkteams kan beter | SDQ bruikbaar voor jongeren tot achttien jaar | De  relatie tussen gezinshuis en ouders is ingewikkeld | ‘ADHD is geen hersenstoornis, er spelen meer factoren’

  Kind en Adolescent Praktijk nr. 4 is verschenen! | Etiketten plakken

  In de jeugdhulp is sinds 2015 geen classificatie (sommige mensen noemen het 'etiket' of 'label') meer nodig om hulp te krijgen. Dat is op zich een goede ontwikkeling. Immers, ook als je moeilijkheden niet precies passen in het 'hokje' van een stoornis is het belangrijk dat je er passende hulp voor krijgt.

  Doelgericht werken in wijkteams laat nog te wensen over

  Professionals hebben meer opleiding en begeleiding nodig | Sociale wijkteams zijn verplicht om samen met gezinnen doelen op te stellen en deze te evalueren. Dat blijkt niet zo vanzelfsprekend. Ze maken bovendien weinig systematisch gebruik van kennis over bijvoorbeeld oplossingsgericht werken. In dit artikel concrete aanbevelingen om doelgericht werken in wijkteams te verbeteren.

  Gevangen

  Joy is niet blij. Ze woont sinds ze zich kan herinneren bij haar opa en oma. Ze weet niet beter of er is altijd wat. Vaak is er ruzie thuis. Haar twee oudere broers doen vaak mee aan die ruzies. Ze luisteren niet goed naar opa en oma.

  SDQ bruikbaar voor jongeren tot achttien jaar

  Scores nog beter benutten met 'SDQ-profiel | Om psychosociale problemen te signaleren gebruikt de jeugdgezondheidszorg vaak de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). Maar is deze wel geschikt voor jongeren van twaalf tot en met zeventien jaar, en ook als die praktijkonderwijs volgen? Onderzoek toont zien dat de SDQ bruikbaar is, vooral de ouderversie.

  Sociale inclusie in de klas

  Renske de Leeuw promoveerde op 27 februari 2020 aan de Rijksuniversiteit Groningen op haar proefschrift Through the eyes of the beholder; Unfolding social participation "from within" the classroom aan de Rijksuniversiteit Groningen.

  De ingewikkelde relatie tussen gezinshuis en ouders

  Zo stemmen beide partijen op elkaar af | Een gezinshuis is een kansrijke plek voor jeugdigen die niet meer thuis kunnen wonen. Toch gaat het bij veel plaatsingen mis. Een van de redenen is de complexe relatie tussen gezinshuisouders en ouders. Dit artikel laat zien hoe zij in hun dagelijkse interactie op constructieve wijze kunnen samenwerken.

  Beter slapen met ADHD

  Veel adolescenten met ADHD kampen met slaapproblemen. Daardoor verergeren vaak ook andere ADHD-gerelateerde problemen, zoals aandacht en emotieregulatie. De speciaal voor hen ontwikkelde CGT-slaaptraining 'SIESTA' moet hierin verandering brengen.

  ‘Een van onze doelen is mythes over ADHD te ontkrachten’

  Veel jeugdigen met concentratieproblemen en hyperactiviteit of impulsiviteit komen in het hulpcircuit terecht. Dit roept veel vragen op over de beste aanpak voor deze kinderen. De Academische Werkplaats voor ADHD en Druk Gedrag probeert gepaste hulp te stimuleren door onderzoek, onderwijs, beleid en praktijk dichter bij elkaar te brengen. We spreken met coördinator Betty Veenman.

  Goede en slechte jeugdhulp

  Het is goed om te beseffen dat we in het werkveld van de jeugdhulp altijd fouten zullen maken. Dat heeft te maken met het feit dat we achteraf beter kunnen verklaren, dan we vooraf kunnen voorspellen. Zo werken effectieve interventies bij een derde van de jeugdigen goed, bij een derde een beetje en bij een derde helemaal niet en we kunnen nog niet voorspellen bij wie wel en bij wie niet.

  De grenzen van de jeugdbescherming

  Onlangs verzuchtte een gezinsvoogd: "Ik wil wel weer eens een gewone OTS. Gewoon, een ouderwetse zaak met verwaarlozing of fysieke mishandeling. Maakt me niet uit, als het maar geen conflictscheiding is!"

  Ervaring

  Wie gaat wie behan-delen? Er zijn ervaren behandelaren, minder ervaren behandelaren en stagiaires of opleidelingen. Bijna vanzelfsprekend gaan in een behandelteam de moeilijke, ingewikkelde cliënten naar ervaren behandelaren en krijgen de stagiaires en opleidelingen de eenvoudiger problematiek toebedeeld. Het is de vraag of dit terecht is.

  Wat te doen bij druk en impulsief gedrag?

  Joël van acht heeft moeite om zich te concentreren in de klas. Hij staat vaak op van zijn stoel, is verbaal erg aanwezig en vraagt veel aandacht van zijn leerkracht. Joël is een relatief jonge leerling. Regelmatig heeft hij kleine conflictjes met zijn klasgenoten die willen dat hij wat vaker zijn mond houdt.

  Gezien en gelezen

  Mymind, mindfulness voor kinderen en jongeren met ADHD en hun ouders, trainershandleiding | Omgaan met ADHD op school. Evidence based methoden voor leerkrachten | Attachment in religion and spirituality, a wider view | Nu ik je zie. Op zoek naar mijn vader