Kind & Adolescent Praktijk nr. 1, 2018

  Evidencebased werken: wat werkt er precies?

  Evidencebased behandelen staat hoog in het vaandel van behandelaren in onze sector: Doen waarvan is aangetoond dat het werkt.

  Een iq-test op je slechtste moment: is dat wel slim?

  Jongeren in de JeugdzorgPlus worden doorgaans aan het begin van de behandeling getest op hun intelligentie. Dat brengt risico’s met zich mee. Als de resultaten niet op de juiste manier worden geïnterpreteerd, dreigt onderschatting van deze jongeren. En dat kan grote gevolgen hebben.

  Vijftig jaar behandeling: Wat hebben we gewonnen?

  In deze rubriek buigt Else de Haan zich over wetenschappelijke publicaties die van betekenis zijn voor de praktijk. Hoe is het onderzoek uitgevoerd en wat zeggen de resultaten? En: is nader onderzoek gewenst?

  Een kind met een kind

  In een gezinshuis in Amsterdam-Zuidoost vangen Roeland en Xiomara Henrique Antilliaanse tienermoeders op. De meisjes leren er onder meer hoe ze op een meer respectvolle manier met anderen kunnen omgaan. ‘Veel jonge moeders hebben geen idee hoe ze contact kunnen maken met hun kind.’

  “Bijna iedereen is het eens over het nut van rom in de behandelsetting”

  Meten is weten. Dat is het adagium van socioloog en epidemioloog dr. Sjoerd Sytema (64), die in december vorig jaar na 34 jaar afscheid nam van het Groningse Universitair Centrum Psychiatrie (UCP). We praten met hem over de zin en onzin van Routine Outcome Monitoring (ROM) in de geestelijke gezondheidszorg.

  Schatgraven in uitstroomdata speciaal onderwijs

  Scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs brengen elk jaar in kaart wat de vervolgbestemmingen van schoolverlaters zijn. Zo blijkt bijvoorbeeld hoeveel leerlingen naar een reguliere school zijn gegaan. Maar kan op basis van leerling- en schoolfactoren ook worden voorspeld hoe dat ‘uitstroombeeld’ eruit gaat zien?

  Een wereld van papier

  Vandaag komen twee broertjes voor een intakegesprek. Camiel is zes en Melvin twee jaar.

  Integrale jeugdhulp biedt ‘alles ineen’. Maar wat dan precies?

  In de rubriek Frictie geven wisselende auteurs hun visie op een onderwerp dat discussie oproept, of kijken zij kritisch naar een misverstand of dilemma waar professionals in hun werk tegenaan lopen

  Wat kan, mag niet altijd, en andersom

  In de rubriek Geregeld leggen wij het vergrootglas op wet- en regelgeving. Mr. Alice Broersma verheldert onderwerpen die voor niet-juristen soms taaie kost zijn, of bespreekt juridische thema’s die actueel zijn in ons werkveld.

  Is risperidon bij probleemgedrag effectief?

  Kinderen en jeugdigen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen slikken vaak langdurig risperidon. Maar is dat wel effectief? En wat gebeurt er als zij deze medicijnen afbouwen?

  Toen was uit huis heel gewoon

  Tussen de regels van de literatuur is een schat aan psychologisch inzicht te vinden. In deze rubriek doet Frits Boer voor u verslag van zijn speurtochten.

  Going in and out of offending

  In deze rubriek laat de redactie van Kind & Adolescent Praktijk een promovendus aan het woord om te vertellen over zijn of haar onderzoek.

  Gezien en Gelezen

  Volgens de auteurs van AttachmentBased Family Therapy for Depressed Adolescents (ABFT) is Cognitieve Gedragstherapie (CGT) voor depressieve adolescenten dDe opmkeringe best onderzochte psychotherapie.