Home Actueel

Actueel

sinterklaas

Sinterklaas: Een leuke leugen of slecht voor de band met je kind?

Sinterklaas bestaat niet. Toch doet een grote groep mensen in Nederland elk jaar alsof het wel zo is. Met een dagelijks Sinterklaasjournaal en media-aandacht voor de Sinterklaasintocht pakken we groots uit met dit ‘volksverhaal’. Dr. Rianne Kok, universitair hoofddocent Clinical Child and Family Studies (Erasmus School of Social and Behavioural Sciences) doet onderzoek naar liegen tegen kinderen. Is het erg dat we tegen kinderen liegen over het bestaan van Sinterklaas? En als we ervoor kiezen om te liegen over Sinterklaas, waar kunnen we dan op letten?  
walnoten

De effecten van walnoten en academische stress op mentale gezondheid

Studenten hebben als gevolg van academische stress vaak een slechtere mentale gezondheid. Er bestaat een wisselwerking tussen stress en voeding, waarbij stress de voedselkeuzes beïnvloedt.
jeugd

Overstap jeugd- naar volwassenpsychiatrie verloopt beter dan gedacht

De overstap van jeugd- naar volwassenpsychiatrie zorgt voor minder problemen dan werd gedacht. Dat blijkt uit Europees onderzoek onder leiding van het Erasmus MC Sophia. Veel jongeren die dat nodig hebben, weten ook op volwassen leeftijd psychiatrische zorg te vinden.
jeugdigen

Onderzoeksrapport ‘Ketenbreed leren’: 31 levensverhalen van jeugdigen met intensieve, specialistische jeugdhulp

In het project Ketenbreed Leren verzamelden Accare, Curium, HHS, Horizon (onderdeel van iHUB) gegevens voor een systematische analyse van intensieve, specialistische hulpverleningstrajecten. Wat kunnen we leren van hulpverleningstrajecten die eindigen in jeugdhulp met verblijf? Deze vraag beantwoorden ouders, jeugdigen, professionals en beleidsmakers in het eindrapport van Ketenbreed Leren dat deze week verschijnt. Welke factoren zijn belemmerend geweest of hebben juist geholpen om de hulp goed te laten verlopen? De onderzoekers tekenden levensverhalen op, bespraken verbeterpunten en maakten een start met een leer- en verbeterbeweging.  
Studentenwelzijn

Nieuw onderzoek naar studentenwelzijn: Harder Better Faster Stronger?

Al langere tijd zijn er zorgen over stress en prestatiedruk bij studenten in het hoger onderwijs. Uit eerder onderzoek bleek al dat meer dan de helft kampt met angst, somberheid en eenzaamheid. En inmiddels ervaren bijna alle studenten stress (97%) en ruim de helft heeft ook last van prestatiedruk (54%). Om studenten, onderwijsinstellingen en de overheid oplossingen te bieden bij het voorkomen of verminderen ervan is een nieuw onderzoek gestart naar de stress en prestatiedruk onder studenten: Harder Better Faster Stronger?
Psycholoog

Nieuwe beroepenstructuur psychologen per 2025

Er komt één breed basisberoep voor de psychologische zorg: de gezondheidszorgpsycholoog-generalist. In dit nieuwe beroep gaan de bestaande gezondheidszorgpsychologen en de kinder- en jeugdpsychologen op. Ook gaan het huidige basisberoep van psychotherapeut en het specialisme van klinisch psycholoog op in het nieuwe specialisme van klinisch psycholoog-psychotherapeut.
antipsychotica

Antipsychotica gebruik onder meisjes neemt toe

Nederlandse apothekers verstrekten in 2021 aan 13.000 jongeren tussen de 12 en 17 jaar minstens één keer een antipsychoticum. Hoewel dit een afname is ten opzichte van enkele jaren geleden, nam het gebruik van antipsychotica alleen onder jongens af terwijl het onder meisjes toenam. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Voor de jeugd

Voor de Jeugd Dag viert 10-jarig jubileum

Op 7 november 2022 blaast de Voor De Jeugd Dag 10 kaarsjes uit. Het thema van het 10 -jarige jubileum is ‘(op)Groeien doe je samen’.  
natuur

Parnassia Groep werkt aan vaste plek voor natuur in behandelingen  

Wandelen met ezels, werken in de moestuin en therapie tijdens een wandeling; op verschillende plekken binnen GGZ-instelling Parnassia Groep is natuur al onderdeel van behandelingen. ‘Maar daar zit nu nog geen duidelijke visie achter’, vertelt Annette Bol, loopbaancoach bij Parnassia Groep. De GGZ-instelling heeft zich daarom aangesloten bij het initiatief De Groene GGZ. 15 GGZ-instellingen werken daarin, samen met IVN Natuureducatie en Nature for Health, aan manieren om natuur een vaste plek te geven in de mentale gezondheidszorg.
onderwijs

Minder goede onderwijskansen voor kinderen met ‘ingrijpende ervaringen’

Carlijn Bussemakers, postdoctoraal onderzoeker bij het Radboud-umc en het RIVM, onderzocht hoe ingrijpende ervaringen en hulpbronnen van ouders samen de onderwijskansen van kinderen beïnvloeden. Het onderzoek laat zien dat hoewel ingrijpende ervaringen iets vaker voorkomen in gezinnen met een lagere sociaaleconomische status, kinderen uit alle lagen van de bevolking met ingrijpende ervaringen te maken kunnen krijgen.