Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Een iq-test op je slechtste moment: is dat wel slim?

Jongeren in de JeugdzorgPlus worden doorgaans aan het begin van de behandeling getest op hun intelligentie. Dat brengt risico’s met zich mee. Als de resultaten niet op de juiste manier worden geïnterpreteerd, dreigt onderschatting van deze jongeren. En dat kan grote gevolgen hebben.

TIJDENS DE IQ-TEST LOOPT DE SPANNING SOMS TE HOOG OP

Om goed zicht te krijgen op de problematiek bij een jeugdige en het gezin, en een passende behandeling te kunnen indiceren, wordt in de beginfase vaak diagnostiek verricht. Intelligentieonderzoek is dikwijls een belangrijk onderdeel daarvan. Maar is het wel verstandig om een jongere te testen op cognitieve vaardigheden gedurende een bijzonder stressvolle fase van zijn of haar leven? Dit artikel betoogt dat intelligentiediagnostiek aan het begin van de behandeling een onderschatting kan geven van de cognitieve vaardigheden op middellange termijn. Om te voorkomen dat jongeren structureel worden benadeeld door intelligentiediagnostiek in een turbulente periode, doen wij dan ook een aantal aanbevelingen. De genoemde punten van kritiek en aanbevelingen zijn ook van belang voor bijvoorbeeld justitiële jeugdinrichtingen en jeugd-ggz-afdelingen.

Intelligentieonderzoek

Van het begrip ‘intelligentie’ bestaan veel verschillende definities. Wechsler (Kort e.a., 2005) omschreef intelligentie als: het vermogen van een individu om doelgericht te handelen, rationeel te denken en effectief met de omgeving om te kunnen gaan. Met intelligentieonderzoek worden verschillende vaardigheden getest, waaronder talige capaciteiten, ruimtelijk inzicht, (werk)geheugen en het leggen van verbanden. Intelligentieonderzoek aan het begin van een JeugdzorgPlus-traject (of anderszins intensieve klinische behandeling) kent voor- en nadelen, die zorgvuldig afgewogen moeten worden.

Een voordeel van intelligentiediagnostiek aan het begin van de behandeling is dat het kan bijdragen aan de verklaring van de gedragsproblemen. Wanneer bijvoorbeeld op de verbale testonderdelen significant hogere scores worden behaald dan op de handelingsgerichte testonderdelen, kan dit wijzen op overvraging in de uitvoering van dagelijkse taken. Omdat een jeugdige veel begrijpt van wat ouders en leerkrachten vragen en goed kan verwoorden, kunnen te hoge verwachtingen ontstaan bij de uitvoering van taken

Premium

Wil je dit artikel lezen?


    Al abonnee? Log dan in