Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Schatgraven in uitstroomdata speciaal onderwijs

Scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs brengen elk jaar in kaart wat de vervolgbestemmingen van schoolverlaters zijn. Zo blijkt bijvoorbeeld hoeveel leerlingen naar een reguliere school zijn gegaan. Maar kan op basis van leerling- en schoolfactoren ook worden voorspeld hoe dat ‘uitstroombeeld’ eruit gaat zien?

De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt aan het eind van ieder schooljaar of speciale scholen op bovenstaande vragen een afdoende antwoord hebben kunnen geven (zie bijvoorbeeld Inspectie van het Onderwijs, 2015a; 2015b). Dat doen zij op de volgende wijze. De Inspectie kijkt of het percentage leerlingen dat in een schooljaar naar het regulier onderwijs uitstroomt, boven een van tevoren vastgesteld percentage ligt (dat bepaald is op basis van het landelijke uitstroombeeld over datzelfde schooljaar). Evenzo wordt gekeken of het percentage leerlingen dat een jaar na de uitstroom nog steeds onderwijs op hetzelfde niveau volgt, voldoet aan een van tevoren vastgesteld criterium (eveneens op basis van landelijke gegevens). Zeer zwaarwegend voor de Onderwijsinspectie is de overeenstemming tussen onderwijstype en IQ. Kortweg komt het erop neer dat het niveau van het onderwijstype (regulier basisonderwijs, vmbo, havo etc.) waar de leerlingen die in een bepaald schooljaar de school verlaten naartoe gaan, passend is bij het gemiddelde IQ van deze groep. De Onderwijsinspectie kent aan IQ-categorieën en onderwijstypen puntenwaarderingen toe (tabel 1) en berekent aan de hand daarvan een score die moet voldoen aan een van tevoren vastgesteld criterium (wederom bepaald op basis van landelijke gegevens). Concreet: is het gemiddelde IQ van de groep leerlingen die een speciale school gaat verlaten rond de 110, dan mag het niet zo zijn dat het gros van deze leerlingen naar bijvoorbeeld praktijkonderwijs gaat. Is het

Premium

Wil je dit artikel lezen?


    Al abonnee? Log dan in