Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Groeiend aantal scholen stopt met voltijd lesprogramma hoogbegaafde kinderen

Sinds 2014 is de Wet passend onderwijs in Nederland van kracht. Deze wet heeft als doel dat leerlingen die extra aandacht nodig hebben een plek krijgen binnen het reguliere onderwijs die past bij hun mogelijkheden en kwaliteiten, zodat zij niet naar het speciaal onderwijs hoeven. Toch stromen er steeds vaker leerlingen uit het reguliere onderwijs omdat daar onvoldoende hulp en ondersteuning is. Het gaat hierbij om kinderen met bijvoorbeeld een milde gedragsstoornis, problemen thuis of hoogbegaafdheid.
Foto door Johnny McClung via Unsplash

Er zijn verschillende oorzaken voor de uitval in het regulier onderwijs, bijvoorbeeld het tekort aan leraren en grote klassen. Hierdoor hebben meesters en juffen simpelweg weinig tijd om naar een kind te luisteren. Als zo’n leerling dreigt te ontsporen zijn er vervolgens te weinig ondersteuners en gedragstherapeuten beschikbaar op school. Door het gebrek aan hulp stapelen de problemen van het kind zich op en worden ze te complex. Het gevolg is dat het kind buiten de boot van het reguliere onderwijs. De overheid wil leerlingen echter juist in het reguliere onderwijs houden.

Scholen stoppen met lesprogramma’s voor hoogbegaafde kinderen

Hoogbegaafde kinderen kunnen momenteel op steeds minder plekken terecht voor een voltijd lesprogramma.  Scholen die voorheen lesprogramma’s hadden voor hoogbegaafde kinderen stoppen ermee vanwege een tekort aan budget. Het onderwijs voor deze groep leerlingen komt dan ook flink onder druk te staan.

Meer dan tienduizend leerplichtige kinderen en jongeren volgden het afgelopen schooljaar kortere of langere tijd geen onderwijs, om verschillende lichamelijke, psychische of sociale redenen. Hoeveel daarvan hoogbegaafd zijn is niet bekend, omdat verzuimredenen niet worden bijgehouden.

Maatregelen Ministerie van OCW

Minister Dennis Wiersma (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) kondigde half juli in een brief aan de Tweede kamer aan kwetsbare leerlingen extra ondersteuning te gaan bieden. De huidige aanpak van schoolverzuim werkt onvoldoende, concludeert Wiersma. Hij vindt dat alle kinderen zich op school welkom, veilig en goed moeten kunnen voelen. Ook als ze lichamelijke of psychische klachten hebben, in een moeilijke thuissituatie zitten of hoogbegaafd zijn.

“Hoogbegaafde kinderen komen soms thuis te zitten omdat er geen geschikt lesaanbod voor ze is”, zo staat in een brief van minister Dennis Wiersma van Onderwijs. “Mijn doel is dat kinderen en jongeren zich in alle gevallen kunnen ontwikkelen. Ik zet daarom in op de verbetering van het passend onderwijs. De verzuimaanpak past daar binnen en is er op gericht dat scholen er snel bij zijn als het niet goed gaat met kinderen op school om zo erger verzuim of zelfs thuiszitten te voorkomen.”

Extra steunpunten

Het kabinet trekt nu eenmalig 15 miljoen euro uit om het aantal thuiszittende leerlingen te verminderen. Zo komen er extra steunpunten, wordt het verzuimbeleid aangescherpt en komt er meer digitaal afstandsonderwijs. Deze onafhankelijke steunpunten informeren ouders en leerlingen onder meer over de ondersteuning in hun regio en over hun rechten en plichten. Het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid gaat in september van start en buigt zich

Premium

Wil je dit artikel lezen?


    Al abonnee? Log dan in