Eetstoornissen

Eetstoornissen

K-EETi | Nieuwe intercollegiale advieslijn over eetstoornissen

Kinderen en jongeren met een eetstoornis eerder herkennen, beter begrijpen en beter behandelen is een belangrijk doel binnen de jeugdhulp.
Eetstoornissen

Gratis regiobijeenkomsten eetstoornissen

Wil je weten wat de belangrijkste adviezen uit de zorgstandaard Eetstoornissen zijn. En wil je kennis over de behandeling van eetstoornissen uitwisselen met collega's?
Eetstoornissen

Stijging aantal anorexiapatiënten dat helemaal stopt met eten en drinken

Een verklaring is er nog niet, maar artsen vermoeden dat er een verband is met de coronacrisis. Uit eerder onderzoek blijkt dat het gebrek aan structuur en de beperkte bewegingsvrijheid de symptomen verergeren. Bron: NOS Gerelateerde informatie Eten zonder angst is een cognitieve gedragstherapie bij jongeren met een eetstoornis. De evidence-based behandelmethode is geschikt voor […]
Eetstoornissen

Leer meer over CGT behandeling van obesitas bij jongeren

Workshop Tijdens de workshop maak je kennis met de groepsbehandeling ‘Baas over Obesitas’. Een cognitief gedragstherapeutische behandeling voor jongeren van 15 t/m 23 jaar met obesitas, waarbij de ouders actief meegenomen worden. Doel is een duurzaam gezonde leefstijl voor het hele gezin. Leonie van Ginkel en Hester Baving bespreken in deze workshop kort de opbouw […]
Eetstoornissen

Proef met twee bovenregionale expertisecentra voor eetstoornissen van start

De bovenregionale netwerkaanpak, het uitwisselen van kennis en een verbeterde toegang tot zorg gaan hier aan bijdragen. De twee regionale expertisecentra van K-EET zijn gestart in Noord-holland en Groningen/Friesland/Drenthe. Het is de bedoeling dat er de komende drie jaar in zeven regio’s dergelijke centra komen. De expertisecentra moeten er voor zorgen dat het zorgaanbod zichtbaarder […]
Eetstoornissen

Has food lost its attraction in anorexia nervosa?

In deze rubriek laat de redactie van Kind & Adolescent Praktijk een promovendus aan het woord om te vertellen over zijn of haar onderzoek.