Autisme Spectrum Stoornissen (ASS)

Building blocks, above or father with kid on the floor for learning, education or child development at home. Family, play or dad enjoying bonding time in living room with boy or toys doing homework.

Kind met autisme? Let op de ouders

Wat bepaalt de kwaliteit van leven van ouders van een kind met autisme? Ouderfactoren blijken belangrijker dan kind- of gezinsfactoren. Met name internaliserende problemen, zoals angsten of somberheid van ouders, zijn van invloed. Dat biedt aanknopingspunten voor de ouderbegeleiding.
Jong meisje zittend op stoel in de woonkamer

Als contact maken niet vanzelf gaat

Kinderen met ASS hebben meer baat bij naturalistische, ontwikkelingsgerichte gedragstherapeutische behandelingen dan bij het aanleren van praktische, ‘schoolse' vaardigheden. PRT is zo'n benadering, die het kind spelenderwijs stimuleert bij de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden, zoals een gesprekje beginnen.

Controle

Ben is twaalf jaar als hij bij ons op de poli komt. Hij voelt zich al langere tijd somber en merkt dat hij zichzelf steeds minder begrijpt. Hij heeft het gevoel dat hij de grip op zichzelf is kwijtgeraakt, alsof hij geen controle meer heeft over zijn leven.

“Als kind niet brabbelt met een jaar moet de alarmbel afgaan”

GZ-psycholoog en bijna-klinisch psycholoog Iris Servatius-Oosterling is pionier op het gebied van autisme bij jonge kinderen. Haar wens is dat professionals meer oog hebben voor de signalen van een anders lopende ontwikkeling (mogelijk wijzend op autisme) in de baby- en peutertijd.
Autisme

Evi van der Zee over de door haar ontwikkelde vragenlijst: de AUTEZME

Evi’s grootste motivatie in haar werk als orthopedagoog en gedragswetenschapper is dat zij zich in kan zetten voor de kinderen die het moeilijk hebben zodat ze zich wellicht een beetje beter voelen in hun leven van alledag. “In de meest ideale situatie groeit elk kind op in een veilige en liefdevolle omgeving waar tijd en […]

Boek • Autisme en het voorspellende brein. Absoluut denken in een relatieve wereld

Klinisch pedagoog Peter Vermeulen is een internationale autoriteit op het gebied van autisme. Hij schreef er tal van boeken over, geeft lezingen en trainingen en staat bekend om zijn heldere manier van uitleggen. Ook nu probeert hij moeilijke kost toegankelijk te maken, al waarschuwt hij dat zijn boek niet bedoeld is voor mensen die ‘kant-en-klare […]

In de herhaling: ‘Erken ouder van kind met autisme meer als deskundige’

Hoe breng je de ondersteuningsbehoefte van kinderen met (een vermoeden van) autisme en het gezin in kaart? Het nieuwe boek Autisme bij kinderen. Signalering, diagnostiek en behandeling helpt daarbij. Psycholoog en onderzoeker Annelies de Bildt, een van de redacteuren van het boek, vertelt er meer over.

Zelfbeeld van jongeren komt vooral tot stand in contact met anderen

Pubers hebben de reputatie erg met zichzelf bezig te zijn. Onderzoek van promovendus Renske van der Cruijsen, Erasmus School of Social and Behavioral Sciences (ESSB), laat zien dat dit een belangrijke functie heeft in de ontwikkeling van een positief zelfbeeld. Tegelijk laat haar proefschrift ‘Exploring Me in a World of We’ zien dat het zelfbeeld […]

Naar de middelbare school als je ASS hebt

De overgang naar de middelbare school vormt een risico voor kinderen met ASS. Om de kans op emotionele- en gedragsproblemen en lagere schoolprestaties te verkleinen, is extra steun en begeleiding nodig, leert onderzoek. Liefst ruim voor het nieuwe schooljaar begint.
Corona

De impact van corona op jeugdigen met ASS

Corona raakt ons allemaal, maar jeugdigen met ASS wellicht nog net iets harder. Onderzoek moet nu uitwijzen wat de gevolgen van de pandemie voor deze jeugdigen en hun ouders precies zijn, ook op langere termijn.