Home Tags Jeugdzorg

jeugdzorg

Behándel dat trauma, ook in gesloten jeugdzorg

De gesloten jeugdzorg is een ingewikkelde context. Toch zijn er voor traumabehandeling juist kansen: jongeren en behandelaren kunnen elkaar niet ontlopen. Wat is nodig om de behandeling voor de jongere tot een succes te maken? En hoe blijven hulpverleners zelf overeind?
Nic Drion

Het belang van het helpersysteem

Een goed werkend helpersysteem kan een gezin enorm steunen. Maar een falend helpersysteem, waarin deelnemers niet samenwerken, maakt het voor ouders onmogelijk om succesvol te zijn.
Nic Drion

Minder jeugdzorg graag

Twee belangwekkende rapporten schetsten onlangs een treurig beeld van de stand van de jeugdzorg

Wat is je overkomen?

Jongeren vragen naar het waarom van hun gedrag, is vaak vrij zinloos. Stel liever een vraag die hen uitnodigt over hun leven te vertellen, betoogt Nic Drion.

Bascule en Spirit samen verder als Levvel

De Bascule en Spirit zijn sinds 1 juli 2020 één organisatie: Levvel, de specialisten voor jeugd en gezin. Zij combineren hun expertises vanuit de specialistische jeugdzorg en de academische kinder- en jeugdpsychiatrie.
Abonneren