Kind & Adolescent Praktijk nummer 3 2023

  Nieuwe ontwikkeling in behandeling problematisch gamen | Verbied smartphone op scholen, nu!|Een frisse blik op complexe LVB-problematiek | Minder jeugdzorg graag

  ‘Feedback’ in de jeugd-GGZ

  Maartje van Sonsbeek wil met haar proefschrift aandacht vragen voor het gebruik van feedback in behandelingen van jeugdigen en hun ouders in de jeugd-GGZ.

  Annemarie de Leng

  Gecontroleerd gamen

  Ondanks de grote hulpvraag van ouders is er weinig onderzoek gedaan naar nieuwe behandelvormen van problematisch gamen. Behandeling blijft nu doorgaans steken bij Cognitieve Gedragstherapie of afspraken maken over beeldschermgebruik.

  Prachtmens

  Ook als je samen met je cliënt hebt ontdekt hoe het zit, kan het plotseling net weer even anders gaan.

  Mariska van der Steege en Marjan de Lang

  Help ouders er voor hun kinderen te zijn

  Het klinkt zo logisch: het kind centraal stellen. Maar het belang van het kind wordt vaak beter gediend als zijn ouders ook hulp en steun krijgen voor hun eigen problematiek.

  Nic Drion

  Minder jeugdzorg graag

  Twee belangwekkende rapporten schetsten onlangs een treurig beeld van de stand van de jeugdzorg

  Oogappels

  Gezien & gelezen

  Oogappels | IGT-K Integratieve gehechtheidsbevorderende traumabehandeling voor kinderen, gezinstherapie en EMDR | Podcast • De gestolen kinderen | Misschien moet je iets lager mikken | Superkrachten voor je hoofd - de game

  Integratieve gehechtheidsbevorderende traumabehandeling voor kinderen

  Verbied smartphone op scholen, nú!

  De 'richtlijn' om smartphones uit de klas te weren, is onvoldoende, betoogt Erik Meester. Het effect van de smartphone is zo rampzalig dat een landelijk verbod op smartphones op scholen de enige juiste oplossing is.

  Problematische gehechtheidsontwikkeling en LVB

  Een ervaringsgerichte interventie zoals Psychomotorische gezinstherapie (PMGT) lijkt bij uitstek geschikt voor gezinnen waarin sprake is van een licht verstandelijke beperking (LVB). Maar is dat ook zo? Drie instellingen doen onderzoek.

  Gezinnen met meervoudige en complexe problemen

  We weten steeds meer over de effectiviteit van interventies voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen. Met die kennis kan een betere keuze worden gemaakt uit het (grote) aanbod aan interventies. Ook wordt duidelijk waar kansen voor verbetering liggen.

  Zorg aan risicojongeren vergt goede werkrelaties

  Om complexe, goed afgestemde 'integrale' zorg te verlenen aan risicojongeren is niet alleen een vertrouwensrelatie met de jongere nodig. Ook de band tussen professionals onderling is van invloed op de kwaliteit van de zorg. In de manier waarop beide relaties tot stand komen (en beklijven), zitten opvallende overeenkomsten.

  Een frisse blik op complexe LVB-problematiek

  Op één dag diagnostiek en behandeladvies voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (LVB): het kan bij het Expertisecentrum LVB en Psychiatrie in Arnhem, en zonder wachtlijst. Initiatiefnemers Sammy Roording en Wouter Groen vertellen.

  videogames

  Eerst de kloof dichten tussen gamer en ouders

  Problematisch gamen komt vaak voor in gezinnen met tekortschietende harmonie en ouders die gebrekkig functioneren. Een aangepaste vorm van Multidimensionele Familietherapie (MDFT) liet een sterke afname van problematisch gamen zien. En na afloop werd er niet eens minder gegamed.

  Gamingproblemen bij een twaalfjarig meisje

  Als de twaalfjarige Lola voor het eerst de praktijk van de MDFT-therapeut binnenstapt, gaat ze tussen haar gescheiden ouders zitten. Moeder en vader maken ze zich grote zorgen over hun (adoptie)dochter. Volgens hen maakte Lola zichzelf, haar toekomst en het gezin kapot door eindeloos online te gamen.