Kind & Adolescent Praktijk nr. 2, 2020

  Interacties met leerlingen met ASS | ‘Samen beslissen’, juist met adolescenten | Hoe werk je vanuit ‘eigen kracht’? | Schep thuis een goede leeromgeving | Aangepaste CGT voor LVB-jongeren kan

  Zonder morren

  Toen corona het openbare leven behoorlijk begon te bepalen, was dat bij ons thuis niet anders. We werkten zoveel mogelijk thuis, staakten onze hobby's en activiteiten buiten de deur en aangezien de scholen dicht- gingen, moesten wij als ouders toezien op de leervorderingen van onze twee zoons, beiden zestien jaar. Ze zijn, om het mild uit te drukken, geen fan van school.

  Zó ontwikkel je succesvolle interacties met leerlingen met ASS

  Sam is een jongen van acht jaar met een autismespectrumstoornis (ASS) die naar groep 4 van een reguliere basisschool gaat. Tijdens de klassikale instructie doet hij niet mee met de groep. Hij zet zijn koptelefoon op en sluit zich af.

  Elk nadeel heeft zijn voordeel

  Vanwege het coronavirus mogen we geen direct contact hebben met onze klanten. Het gesprek met Evi en haar moeder doen we daarom telefonisch. Moeder is verrast dat ik bel; door alle gedoe rond het gevaarlijke virus was ze het helemaal vergeten.

  ‘Samen beslissen’ móet, juist ook met adolescenten

  'Samen beslissen' kan bij adolescenten extra lastig zijn, omdat zij vaak weinig gemotiveerd zijn voor psychologische behandeling. Toch blijkt samen beslissen ook bij hen te leiden tot een beter behandelresultaat na drie maanden. Sterker nog, alleen via een 'gedeeld verhaal' kunnen we de zorg naar een hoger plan tillen.

  Het ijzer smeden als het koud is

  Kirsten van Gink promoveerde op 11 oktober 2019 aan de Vrije Universiteit in Amsterdam op haar proefschrift - 'Het ijzer smeden als het koud is: de aanpassing, implementatie en effectiviteit van geweldloos verzet in residentiële kinder- en jeugdpsychiatrie'

  Werken vanuit ‘eigen kracht’ is knap ingewikkeld

  Uitgaan van de 'eigen kracht' van jeugdigen en hun gezinnen, zoals de Jeugdwet voorschrijft, is nog niet zo eenvoudig. Wat houdt het eigenlijk in? En welke spanningsvelden komen professionals in de praktijk tegen?

  Maak cognitieve gedragstherapie ‘LVB-proof’

  Interview met Michel van den Bogaard | Cognitieve gedragstherapie wordt vaak afgeraden bij jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Toch zijn er steeds meer aanwijzingen dat zij er baat bij kunnen hebben, mits hulpverleners rekening houden met hun LVB.

  Thuis een goede leeromgeving creëren

  Bevorder de neurocognitieve ontwikkeling van je kind | In de interactie met hun kinderen kunnen ouders precies die hersenfuncties prikkelen waardoor leren op school makkelijker wordt.

  Tijd voor grote schoonmaak in de jeugdzorg

  Het is tijd om op te ruimen. Een opgeruimde kamer en opgeruimd bureau zorgen voor een opgeruimd hoofd. Helaas is opruimen in de gezondheidszorg een van de dingen waar we het slechtst in zijn.

  Een beetje minder afstand, graag

  Wat als er ernstige problemen zijn in een gezin en het er voor een kind misschien niet veilig is? Hoe zorgen we dat deze kinderen toch zo 'thuis' mogelijk opgroeien? Over dit thema schrijft Nic Drion.

  Vier intensieve dagen

  In deze rubriek buigt Else de Haan zich over wetenschappelijke publicaties die van betekenis zijn voor de praktijk. Hoe is het onderzoek uitgevoerd en wat zeggen de resultaten? En: is nader onderzoek gewenst?

  Streven naar nul

  In de rubriek Frictie geven wisselende auteurs hun visie op een onderwerp dat discussie oproept, of kijken zij kritisch naar een misverstand of dilemma waar professionals in hun werk tegenaan lopen.

  Gezien en gelezen

  Als je ouders uit elkaar gaan - Werkboek voor jongeren met ouders in scheiding | Positieve CGT: Behandelprotocol in 8 sessies | Veerkracht materialendoos | Veerkracht bij kindertrauma, handboek voor hulpverleners