Kind & Adolescent Praktijk nummer 1 2023

  Verbindend gezag bij suïcidaliteit: houvast voor ouder | Jutka Halberstadt over kinderobesitas ”Denk na over woorden die je kiest” | iamY toont hoe het écht met jongere gaat

  Schoollunches

  Onlangs zag ik een filmpje over het Japanse (basis)onderwijs. In de lunchpauze wordt er op school - in de eigen klas en samen met de klassenleerkracht - gegeten.

  Mindfulness voor gezinnen met een kind met ADHD

  Mindfulness kan een waardevolle aanvulling zijn op de gebruikelijke zorg bij ADHD, al lijken de positieve effecten op langere termijn beter te beklijven bij ouders dan bij kinderen.

  Controle

  Ben is twaalf jaar als hij bij ons op de poli komt. Hij voelt zich al langere tijd somber en merkt dat hij zichzelf steeds minder begrijpt. Hij heeft het gevoel dat hij de grip op zichzelf is kwijtgeraakt, alsof hij geen controle meer heeft over zijn leven.

  “Dik? Dat associëren kinderen met gepest worden”

  Kinderobesitas verhoogt de kans op psychosociale problemen. Toch vinden zelfs hulpverleners het ingewikkeld om zorg te verlenen aan kinderen met ernstig overgewicht, weet Jutka Halberstadt, expert kinderobesitas. "Het is heel belangrijk om na te denken over de woorden die je gebruikt."

  Nic Drion

  Op je handen zitten

  Zolang jeugdbeschermers als 'regisseurs' gedwongen zijn altijd maar voorop te lopen en de leiding te nemen, zal hun handelen tot frustratie leiden. De kunst is juist om te volgen.

  Waar zijn de jongens gebleven?

  In de zorg voor jongeren met een psychiatrische crisis zijn vier keer zoveel meisjes als jongens. Hoe kan dat? Hebben jongens minder psychische problemen dan meisjes? Waarschijnlijk is er iets anders aan de hand.

  ‘iamYu’ toont hoe het écht met jongere gaat

  Met de innovatieve app 'iamYu' willen de makers een meer gepersonaliseerde vorm van meten aanbieden. Zo krijgen professionals en jongeren gezamenlijk meer grip op het individuele ontwikkelingsverloop, is het idee.

  Mariska van der Steege en Marjan de Lang

  Baat het niet, het schaadt wél

  Het is een pijnlijke boodschap voor jeugdprofessionals: hun handelen kan leiden tot schade bij jongeren en gezinnen.

  Gezien & gelezen

  Museum • Hafiz | Prosocial| DPECS Podcast |Vakbewaam redeneren in de jeugdhulp | Beeld en Geluid in Den Haag

  Vakbekwaam redeneren in de jeugdhulp

  De kracht van muziek voor kinderen en jongeren met autisme

  Uitgangspunt van dit boek is dat muziek de emotionele en cognitieve ontwikkeling stimuleert en daardoor een instrument is om contact te maken met kinderen en jongeren met autisme.

  Een morele breuk herstellen

  Herstelgerichte interventies, zoals van Bureau Halt, winnen aan populariteit in Nederland. De verwachting is dat ze bijdragen aan het herstel van de morele breuk die ontstaat wanneer een jongere een delict heeft gepleegd. Toch kleven er ook risico's aan

  eetstoornissen

  Online preventie van eetstoornissen

  In de zorg melden zich al enige tijd opvallend meer jongeren met ernstige eetstoornissen. Hoe eerder jongeren met eetproblemen hulp krijgen, hoe groter de kans op herstel. Online preventieprogramma's kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Nóg belangrijker nu het aantal gevallen sterk toeneemt, en de lange wachtlijsten in de GGZ.

  Verbindend Gezag bij suïcidaliteit

  Ouders van jongeren met suïcidaal gedrag hebben baat bij een speciale oudertraining 'Verbindend Gezag', zo blijkt uit kleinschalig kwalitatief onderzoek. In de training staat relatieherstel voorop. Daarmee kunnen ouders grenzen gaan stellen aan zelfbeschadigend en suïcidaal gedrag.