Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

‘iamYu’ toont hoe het écht met jongere gaat

Cropped shot of an african-american young woman using smart phone at home.Smiling african american woman using smartphone at home, messaging or browsing social networks while relaxing on couch *** Local Caption *** © InsideCreativeHouse / Stock.adobe.com
Met de innovatieve app ‘iamYu’ willen de makers een meer gepersonaliseerde vorm van meten aanbieden. Zo krijgen professionals en jongeren gezamenlijk meer grip op het individuele ontwikkelingsverloop, is het idee.
Uit onvrede met een systeem waarin het meer om protocollen dan om de cliënt lijkt te gaan, ontstaat steeds meer ruimte voor een andere kijk op welzijn, psychopathologie en behandeling. De evidencebased-practicebenadering, die veelal uitgaat van een one-size-fits-all-aanpak en geprotocolleerde behandelingen, lijkt onhoudbaar. Protocollen sluiten onvoldoende aan bij de behoeften van de individuele cliënt en gestandaardiseerde metingen bieden nauwelijks zicht op individuele veranderprocessen. Het gevolg hiervan is dat de effectiviteit van behandeling te wensen over laat en veel cliënten zich niet gehoord of geholpen voelen.
Centraal in het nieuwe denken staat de verschuiving naar een meer procesmatige benadering met oog voor het individu: van classificatie naar een persoonlijke verklarende analyse; van klachten naar aandacht voor vaardigheden en competenties in alle leefgebieden; van gestandaardiseerde effectiviteitsmetingen naar doorlopend en gepersonaliseerd monitoren. Voor zorgprofessionals is afstemmen op individuele behoeften van cliënten de dagelijkse praktijk, maar zij missen praktische hulpmiddelen. Jongeren willen graag meer inspraak, maar missen vaak het inzicht in hun eigen veranderprocessen. Jongeren, professionals, onderzoekers en ontwikkelaars binnen de Academische Werkplaats Jeugd Nijmegen ontwikkelden samen de innovatieve app ‘iamYu’ om gepersonaliseerd te monitoren en individuele veranderprocessen te visualiseren.

Aansluiten bij belevingswereld

De persoonlijke doelen of behoeften van de cliënt bepalen hoe iamYu wordt ingezet. Deze behoeften of doelen kunnen naast klachtgericht juist ook krachtgericht zijn. Jongeren noemden tijdens focusgroepen in 2021 bijvoorbeeld dat iamYu hen ondersteunde bij bewustwording van hun competenties en kwaliteiten. Geïnterviewde professionals in de jeugdzorg benadrukten het belang van positieve leerervaringen en het verkrijgen van inzicht in zaken die bij de jongeren positief verlopen. Boven alles is het cruciaal dat er gepraat en besloten wordt met de jongeren in plaats van over de jongeren. Elke jongere is uniek en wanneer je als professional echt zicht wilt krijgen op wat er speelt, is het belangrijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de jongere en er samen achter te komen wat zinvol en waardevol is om te meten. Zowel jongeren als professionals hebben daarbij een onderzoekende houding nodig; ze gaan als het ware samen als detectives aan de slag om zicht te krijgen op zich herhalende patronen en hoe verschillende elementen met elkaar samenhangen. Om goed zicht te krijgen op iemands situatie en ontwikkeling zijn gepersonaliseerde vragen noodzakelijk.

Premium

Wil je dit artikel lezen?


    Al abonnee? Log dan in