Home Uitgelicht

Uitgelicht

Gezinnen met meervoudige en complexe problemen

We weten steeds meer over de effectiviteit van interventies voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen. Met die kennis kan een betere keuze worden gemaakt uit het (grote) aanbod aan interventies. Ook wordt duidelijk waar kansen voor verbetering liggen.
Integraal werken

Zorg aan risicojongeren vergt goede werkrelaties

Om complexe, goed afgestemde 'integrale' zorg te verlenen aan risicojongeren is niet alleen een vertrouwensrelatie met de jongere nodig. Ook de band tussen professionals onderling is van invloed op de kwaliteit van de zorg. In de manier waarop beide relaties tot stand komen (en beklijven), zitten opvallende overeenkomsten.

Een frisse blik op complexe LVB-problematiek

Op één dag diagnostiek en behandeladvies voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (LVB): het kan bij het Expertisecentrum LVB en Psychiatrie in Arnhem, en zonder wachtlijst. Initiatiefnemers Sammy Roording en Wouter Groen vertellen.

Eerst de kloof dichten tussen gamer en ouders

Problematisch gamen komt vaak voor in gezinnen met tekortschietende harmonie en ouders die gebrekkig functioneren. Een aangepaste vorm van Multidimensionele Familietherapie (MDFT) liet een sterke afname van problematisch gamen zien. En na afloop werd er niet eens minder gegamed.

Help jongeren vaker hun dankbaarheid te uiten

Om jongeren een hart onder de riem te steken werden jonge festivalbezoekers gestimuleerd hun dankbaarheid te uiten, bijvoorbeeld door een videoboodschap in te spreken. Ook andere, eenvoudige dankbaarheidsoefeningen kunnen het mentale welbevinden van jongeren verbeteren.

‘Ik hoop dat het straks normaal is om in je werk te blijven leren’

Verbeter de jeugdzorg door meer te focussen op kwaliteit en leren op de werkvloer, betoogt Leonieke Boendermaker. 'We hoeven geen nieuwe interventies te ontwikkelen. Ga aan de slag met het goed toepassen van de bewezen effectieve interventies die we al hebben."

Preventie van kindermishandeling

Om de preventie van kindermishandeling in Nederland te verbeteren, zijn in Voorzorg en Stevig Ouderschap vier nieuwe modules ontwikkeld en geëvalueerd. Vooral de modules voor de risicofactoren ouderlijke stress en boosheid lieten positieve effecten zien, al werken ze niet voor iedereen even goed. Voor de vroegtijdige preventie van kindermishandeling worden in Nederland onder andere de programma's VoorZorg en Stevig Ouderschap ingezet.

Hoe betrekken we de vaders?

Hoewel hulpverleners overtuigd zijn van het belang van vaders bij de opvoeding van hun kinderen, ondersteunen zij in de praktijk vaker moeders. Dit artikel beschrijft het hulpaanbod in een project voor ouders onder de 24 jaar, en de wijze waarop professionals vaders daarbij betrekken. 'Vaders lijken slechts te mogen aansluiten.'
Suïcidaal gedrag

Verbindend Gezag bij suïcidaliteit

Ouders van jongeren met suïcidaal gedrag hebben baat bij een speciale oudertraining 'Verbindend Gezag', zo blijkt uit kleinschalig kwalitatief onderzoek. In de training staat relatieherstel voorop. Daarmee kunnen ouders grenzen gaan stellen aan zelfbeschadigend en suïcidaal gedrag.

“Dik? Dat associëren kinderen met gepest worden”

Kinderobesitas verhoogt de kans op psychosociale problemen. Toch vinden zelfs hulpverleners het ingewikkeld om zorg te verlenen aan kinderen met ernstig overgewicht, weet Jutka Halberstadt, expert kinderobesitas. "Het is heel belangrijk om na te denken over de woorden die je gebruikt."