Home Magazine Uit & thuis

Uit & thuis

Nic Drion

(On)aanvaardbare termijn

De 'aanvaardbare termijn' waarbinnen een uit huis geplaatst kind terug kan naar zijn ouders (en daarna niet meer) heeft meer kwaad dan goed gedaan, betoogt Nic Drion. Hij pleit ervoor de term te schrappen uit de wet.
Nic Drion

Effectieve jeugdbescherming

Al te vaak richten jeugdbeschermers zich op de verkeerde zaken. Dat is zonde en niet effectief. Beter kunnen zij zich afvragen wie de hulp het hardste nodig heeft.

Wat is je overkomen?

Jongeren vragen naar het waarom van hun gedrag, is vaak vrij zinloos. Stel liever een vraag die hen uitnodigt over hun leven te vertellen, betoogt Nic Drion.

De juiste bril

Door hun focus op veiligheid zien jeugdbeschermers soms belangrijke zaken over het hoofd. Neem Armin, die vanwege conflicten uit zijn leefgroep dreigt te vallen. Waarom houdt niemand rekening met zijn ADHD?

Een goede regisseur

'Een goede regisseur staat nooit voor een dichte deur', zei een collega laatst, bij de nabespreking van een complexe casus in ons Consultatie Team. Dat was een leuke kwinkslag, maar wel een met een kern van waarheid.

Kind centraal?

'Wil jij in het midden gaan staan, Maaike?,' vraagt de systeemtherapeute. 'Jij bent het pleegkind, dus jij staat centraal'. Aarzelend loopt Maaike naar het midden van de kring.

De grenzen van de jeugdbescherming

Onlangs verzuchtte een gezinsvoogd: "Ik wil wel weer eens een gewone OTS. Gewoon, een ouderwetse zaak met verwaarlozing of fysieke mishandeling. Maakt me niet uit, als het maar geen conflictscheiding is!"

Geen zicht

Midden in de coronatijd kwam de vraag mee te denken over de voorgenomen uithuisplaatsing van drie kinderen. Alle drie met eigen problematiek en een moeder met psychische problemen en een fikse dosis wantrouwen tegenover hulpverleners.

Een beetje minder afstand, graag

Wat als er ernstige problemen zijn in een gezin en het er voor een kind misschien niet veilig is? Hoe zorgen we dat deze kinderen toch zo 'thuis' mogelijk opgroeien? Over dit thema schrijft Nic Drion.

De meeste mensen deugen

Wat als er ernstige problemen zijn in een gezin en het er voor een kind misschien niet veilig is? Hoe zorgen we dat deze kinderen toch zo 'thuis' mogelijk opgroeien? Over dit thema schrijft Nic Drion.