Home 2021

Magazines

Een kijkje op de High & Intensive Care Jeugd | Doorbreek barrières, verbeter netwerkzorg | Trainen voor traumasensitief onderwijs | 'Erken ouder van kind met autisme meer als deskundige'
Naar de middelbare school met ASS: een hele opgave | Zo haal je meer uit een testafname | ADHD in de klas. Hoe help je de leerkracht het best? | We hebben leerkrachten nodig die zacht zijn | Weg uit het regenwoud
Zelfvertrouwen van opvoeders vergroten | Minder gedwongen afzonderingen, maar hoe? | Meer oog voor uitvoerders bij integrale zorg | Traumasensitief werken bij verstandelijke beperking
Dyslexie bij kinderen met ADHD en ASS | Jeugdhulp in tijden van corona | Peuters en kleuters achter een beelscherm; wat zijn de risico's? | Een heel leven in kaart brengen bij 'Ketenbreed leren'
'Doelgericht werken' in wijkteams kan beter | SDQ bruikbaar voor jongeren tot achttien jaar | De  relatie tussen gezinshuis en ouders is ingewikkeld | 'ADHD is geen hersenstoornis, er spelen meer factoren'
Zorg bij somatoforme klachten kan beter | Houding jeugdzorgwerker van belang bij agressie | Je tics te lijf met korte, intensieve training | Meisjes weten autisme vaak goed te verbergen
Interacties met leerlingen met ASS | 'Samen beslissen', juist met adolescenten | Hoe werk je vanuit 'eigen kracht'? | Schep thuis een goede leeromgeving | Aangepaste CGT voor LVB-jongeren kan
'Beslisboom'helpt sneller juiste hulp te kiezen | Tips om sociale netwerken beter te benutten | 'Mijn strip': Kinderen met ASS leggen uit hoe ze 'werken' | Jana Knot-Dickscheit over hulp aan gezinnen
'Straatwijzer': laagdrempelige kennis voor LVB-jongeren | Jonge vluchtelingen helpen op cultuursensitieve wijze | 'SO- en SBO-leerlingen kunnen van elkaar leren' | Wat helpt leerling met internaliserende problemen?
Aandacht voor trauma bij criminele jongeren | Samen zorg evalueren aan 'dialoogtafel' | 'Verslavingszorg aan LVB-jongeren is complex' | Hulp bij gedragsproblemen na de transitie