Kind & Adolescent Praktijk nr. 1, 2022

  Geweldloos verzet in residentiële setting voor kinderen met LVB | Help de jeugd aan betere mentale gezondheid | KINGS: trauma-behandeling voor kwetsbare gezinnen | Houvast voor kwetsbare aanstaande ouders

  Goed begin

  Ik ben trots! Voor jullie ligt een gloednieuw nummer van Kind & Adolescent Praktijk. In een mooie nieuwe vormgeving. Een moderner jasje, maar met de vertrouwde KAP-uitstraling. En dat is niet het enige.

  Kinderen van migranten staan met 10-0 achter

  Kinderen met een migratieachtergrond worden op school vaker gepest en afgewezen dan andere kinderen. Deels verklaart dit dat zij vaker gedragsproblemen hebben. Hun achterblijvende schoolprestaties zijn hierdoor echter niet te verklaren; wel door verschillen in taalvaardigheid, werkgeheugen en aandachtsproblemen.

  Houvast voor kwetsbare aanstaande ouders

  Voor de ontwikkeling van een kind is het cruciaal dat aanstaande ouders al tijdens de zwangerschap een band opbouwen met hun kind. Voor kwetsbare aanstaande ouders kan dat een uitdaging zijn. In Rotterdam krijgen zij ondersteuning van “Connect2Grow”.

  Help de jeugd aan betere mentale gezondheid

  De pandemie maakt investeren in de mentale gezondheid van de Nederlandse jeugd hard nodig. Het gebeurt helaas veel te versnipperd. Drie stappen om er wél een succes van te maken.

  Kluis

  Noah, zestien jaar oud, is al een tijdje in behandeling. Hij heeft last van dwanghandelingen. Tijdens de therapie leert hij dat als hij stress krijgt, hij er meer last van heeft. Stress krijgt hij onder andere van drukte om zich heen. De pech is dat hij in een heel drukte klas zit en overstappen naar een andere klas er niet inzit.

  KINGS: trauma-behandeling voor kwetsbare gezinnen

  Kind in Gezond Systeem (KINGS) is een intensieve behandeling voor kinderen en hun ouders. Doel is traumatisering te stoppen, eerder trauma te verwerken en een gezonde ontwikkeling op gang te brengen. Maar hoe effectief is het?

  Geweldloos verzet in residentiële setting voor kinderen met LVB

  In instellingen voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) en vaak bijkomende psychiatrie is vaak sprake van agressief gedrag tussen jeugdigen en tussen jeugdigen en medewerkers.

  Goed genoeg

  De jeugdbescherming neemt ouders de maat, maar moet hoognodig kritisch naar zichzelf kijken, vindt Nic Drion, die er zelf in werkt.

  Een levensgroot probleem

  Ruis speelt helaas een veel te grote rol in de oordeels- en besluitvorming in de jeugdzorg. Om dit tegen te gaan, is een goede, systematische verklarende analyse onmisbaar.

  Verder dan de kilo’s kijken

  Overgewicht bij kinderen neemt toe in Nederland, met risico’s voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Om de leefstijl van kinderen en gezinnen duurzaam te veranderen is een positieve, systeemgerichte aanpak nodig die verder kijkt dan de kilo’s.

  Gezien&gelezen

  In de rubriek Gezien en gelezen vind je lees,- kijk,- en luistertips. Deze keer aandacht voor: de documentaire Jason, het boek Broers en zussen van speciale en gewone kinderen, de tv-serie Uit het rood en de podcast Is het leven een 7? Verder een boek over Freud met feiten, illusies en leugens over de psychoanalyse en het boek Uit de schaduw van narcisme.

  Behándel dat trauma, ook in gesloten jeugdzorg

  De gesloten jeugdzorg is een ingewikkelde context. Toch zijn er voor traumabehandeling juist kansen: jongeren en behandelaren kunnen elkaar niet ontlopen. Wat is nodig om de behandeling voor de jongere tot een succes te maken? En hoe blijven hulpverleners zelf overeind?