Kind & Adolescent Praktijk nr. 2, 2021

  Zelfvertrouwen van opvoeders vergroten | Minder gedwongen afzonderingen, maar hoe? | Meer oog voor uitvoerders bij integrale zorg | Traumasensitief werken bij verstandelijke beperking

  Ten Geleide: Versnippering

  Nummer 2 is verschenen | Ten Geleide: Integraal werken is in Kind & Adolescent Praktijk al vaker aan de orde gekomen: wat is het en hoe doe je dat in de praktijk?

  Opvoedzelfvertrouwen vergroten in multiprobleemgezinnen

  De effecten van een gezinspsychiatrische behandeling | Ouders in multiprobleemgezinnen ervaren vaak weinig 'parental self-efficacy', vrij vertaald: opvoedzelfvertrouwen. In deze studie is bij 105 gezinnen onderzocht of dit vertrouwen toeneemt na behandeling en zo ja, of dat van invloed is op hun welzijn en het gezinsfunctioneren. De uitkomsten zijn voorzichtig positief.

  Stoute hond

  Kim is drie als er een grote hond tegen hem opspringt. Het dier zet een poot op Kims borst. De kleine man kan geen kant op. Zijn moeder geeft de hond een schop en gilt dat de hond weg moet.

  Op weg naar minder gedwongen afzonderingen

  In 2018 hebben de JeugdzorgPlus-instellingen de beweging in gang gezet naar vermindering van gedwongen afzonderingen. Actieonderzoek laat zien dat er verbetering in de instellingen is. Maar om het aantal naar nul terug te brengen, is een cultuurverandering nodig.

  Autisme op zeer jonge leeftijd screenen

  Karin Beuker promoveerde op 20 januari 2021 aan de Radboud Universiteit Nijmegen op haar proefschrift Autism at very early age: studies on screening in the general population and follow-up of high risk children.

  Integraal werken? Focus op de uitvoerende hulpverleners

  Complexiteit van uitvoering te vaak over het hoofd gezien | In het streven naar een integrale aanpak in de zorg gaat teveel aandacht uit naar organisaties en beleid. En wordt nog te weinig rekening gehouden met de mensen om wie het gaat: uitvoerende hulpverleners en gezinnen. Zes concrete aanbevelingen voor verbetering.

  ‘Wees alert op trauma, juist bij een verstandelijke beperking’

  Interview met Carina van Kregten en Aafke Scharloo | Jeugdigen met een verstandelijke beperking zijn niet alleen gevoeliger voor de impact van traumatische gebeurtenissen, ze maken die ook vaker mee. Toch worden traumagerelateerde klachten vaak niet herkend, gediagnosticeerd en behandeld. Een nieuwe handreiking en training gaan bijdragen aan verandering.

  Versterk de persoonsvorming van leerkrachten

  Hoe kunnen lerarenopleidingen toekomstige leerkrachten gericht en systematisch laten exploreren en ervaren hoe zij vorm willen geven aan relaties met hun leerlingen? Wat kunnen zij leren van hun percepties over hun interactieve gedrag en de impact op de gevoelens van hun leerlingen over de leerkracht-leerlingrelatie?

  DREAMS: dromen van grote, systematisch verzamelde datasets

  Grote datasets verzamelen onder jeugdigen die hulp zoeken in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie: dat is het doel van het DREAMS-project, in de hoop zo de zorg aan deze jeugdigen te kunnen verbeteren

  Vragen over ouders in onderzoek

  Soms is onderzoek interessant omdat de resultaten interessant zijn: zij bevestigen wat je altijd al vermoedde (interessant, maar nogal saai), of zij halen veronderstelde waarheden onderuit (dat is leuker). Soms doet een onderzoek geen van tweeën, maar zet het wel al langer sluimerende aarzelingen eens even op scherp.

  Schot in het duister

  Einstein schijnt ooit te hebben gezegd dat als hij een uur had om de wereld te redden, hij 55 minuten zou besteden aan het verkennen van het probleem. De praktijk is helaas anders. Wie kent niet de situatie dat een team intensief discussieert over de juiste aanpak zonder dat iemand zich lijkt af te vragen om welk probleem het eigenlijk gaat.

  Een goede regisseur

  'Een goede regisseur staat nooit voor een dichte deur', zei een collega laatst, bij de nabespreking van een complexe casus in ons Consultatie Team. Dat was een leuke kwinkslag, maar wel een met een kern van waarheid.

  Gezien en gelezen

  Brainspotting - De nieuwe therapie voor snelle en effectieve verandering (David Grand), Cirkels van nabijheid, hoe dicht kom jij bij mij? (Nynke Biegel-Slappendel en Wolanda Werkman), Kinderen helpen bij verlies - Een boek voor iedereen die van kinderen houdt (Manu Keirse), Integratief opvoeden - Strategieën voor de opvoeding van kinderen met gehechtheidstrauma (Nathalie Schlatmann, Mara van der Hoeven, Irma Hein).