Kind & Adolescent Praktijk nr. 1, 2021

  Dyslexie bij kinderen met ADHD en ASS | Jeugdhulp in tijden van corona | Peuters en kleuters achter een beelscherm; wat zijn de risico’s? | Een heel leven in kaart brengen bij ‘Ketenbreed leren’

  Barrières

  Als ik dit voorwoord tik, zitten we midden in de tweede coronagolf. De scholen zijn ruim vier weken dicht, we werken opnieuw zo veel mogelijk vanuit huis en ondanks teruglopende besmettingscijfers dreigt een derde golf met een nieuwe mutant die vele malen besmettelijker is.

  Leesstoornis behandelen bij kinderen met ADHD, ASS of beide

  Kinderen met dyslexie hebben vaak ADHD, ASS of allebei. Is het hebben van comorbiditeit van invloed wanneer zij een behandeling krijgen voor hun leesstoornis?

  Geldschieter

  "Ik ken dit dossier niet, maar dit kost veel te veel geld." De mensen rond de tafel knipperen met hun ogen. Hebben ze het goed gehoord, is dit echt wat de mevrouw van de gemeente zegt?

  Jeugdhulp in tijden van corona

  De coronacrisis zorgt voor een abrupte transitie naar jeugdhulp op afstand. Van professionals vergt deze nieuwe manier van werken veel extra inzet en flexibiliteit en vooral: creativiteit. Wat gaat er goed en wat niet? Joyce Weeland en Floor van Rooij vroegen 48 professionals naar hun ervaringen tijdens 'de eerste golf'.

  Jonge kinderen en beeldschermen

  Het kan, zolang de balans in orde is | Dat een grote groep jonge kinderen meer tijd doorbrengt achter een beeldscherm dan richtlijnen voorschrijven, hoeft geen probleem te zijn. Tenzij ze daarnaast te weinig tijd besteden aan beweging, zowel binnen als buiten, of te weinig slaap krijgen.

  In de schoenen van een ander

  Jongeren en ouders die hulp krijgen van professionals in de sociale sector spelen steeds vaker een rol in de (beleids)ontwikkeling van die sector. 'Cliëntparticipatie' heet dat.

  Een levensverhaal van tien meter lang

  Wat kunnen we leren van hulpverleningstrajecten die eindigen in complexe problemen en inzet van specialistische jeugdhulp? Die vraag onderzoeken professionals en beleidsmakers samen met jeugdigen en hun ouders in het onderzoek 'Ketenbreed Leren'.

  Van onderbuik naar onderzoek

  Pillen of praten? Lange tijd was dit een heikele kwestie. Sinds enige tijd is er een prachtig polderantwoord: pillen én praten. Iedereen zijn zin. Maar is het het juiste antwoord?

  De spil van vakmanschap

  Vakbekwaam redeneren is een voorwaarde voor juiste en passende hulp. Harrie van Leeuwen en Marca Geeraets schrijven over de uitdagingen en obstakels om elkaar beredeneerd te informeren, te bevragen en gezamenlijk te besluiten over wat passende hulp is.

  Kind centraal?

  'Wil jij in het midden gaan staan, Maaike?,' vraagt de systeemtherapeute. 'Jij bent het pleegkind, dus jij staat centraal'. Aarzelend loopt Maaike naar het midden van de kring.

  Op weg naar geïntegreerde speciaal (basis)onderwijsklassen

  Steeds meer scholen voor speciaal- en speciaal basisonderwijs (so-sbo) werken intensief samen en geven les in geïntegreerde groepen. Dat doet een beroep op competenties van leraren én leerlingen. Wat zijn de gevolgen van het werken met gemengde so-sbo-groepen voor leraren, ondersteuners, leerlingen en ouders?

  Gezien en gelezen

  Gesignaleerde en gerecenseerde boeken: Contextuele theorie naar praktijk, Lifehacks voor meiden met autisme, Ongezien opgegeroeid, Praatkaartjes-Trauma