Kind & Adolescent Praktijk nr. 3, 2022

  Eerst begrijpen, dan (be)handelen | Op verhaal komen | Interview met Ilse Wassenaar en Arianne Dobber over basisschoolleerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong

  Vooraf | Leren begrijpen

  Binnenkort ronden we het Landelijk onderzoek Ketenbreed Leren af, een onderzoek waarin we samen met een heel aantal jeugdhulppartners de zorgtrajecten in kaart hebben gebracht van jeugdigen die een vorm van jeugdhulp kregen, waarbij ze ook verbleven in een instelling.

  Artikel | Eerst begrijpen, dan (be)handelen

  Jeugdhulpverlening is vaak symptoomgericht en kijkt te weinig naar factoren die problemen veroorzaken en in stand houden. Een pleidooi om ieder hulptraject te beginnen met een verklarende analyse. Plus: een praktisch schema om het professionals makkelijker te maken.

  Proefschrift | Terugveren na stress

  Hoe komt het dat het ene kind meer problemen ondervindt na het ervaren van stressoren dan het andere? Welke beschermende factoren spelen een rol?

  Nic Drion

  Uit & Thuis | Gemmetje en de jeugdzorg

  Hoe zou het gaan als Gemmetje, hoofdpersoon in een roman van Yvonne Keuls, nú met jeugdzorg te maken zou krijgen? Niet veel beter, vermoedelijk.

  Vakbekwaam redeneren | Zie kind niet over het hoofd

  Uit angst de jeugdige tot zondebok te maken, verleggen hulpverleners de focus soms teveel naar opvoeders en omgevingsfactoren. Zo dreigt het kind met het badwater te worden weggegooid.

  Artikel | Praktijkondersteuners jeugd bij de huisarts

  Specialistische Ondersteuners Huisartsenzorg Jeugd-GGZ (SOH's-JGGZ) helpen huisartsen bij de zorg voor jeugdigen met psychische problemen. Leidt dat inderdaad tot betere verwijzingen en dus beter passende zorg? Ja, blijkt uit een enquête, al kan de afstemming nog beter.

  Werk in uitvoering | Uithuisplaatsingen in Zuid-Limburg

  In Zuid-Limburg zijn relatief veel uithuisplaatsingen. Onderzoek moet aantonen hoe dit komt en hoe het aantal omlaag kan. Met jongeren, ouders en professionals willen we de bevindingen duiden en voorstellen ter verbetering doen.

  Frictie | Investeer in het jonge kind, en in de kleuter

  Opnieuw laat onderzoek teleurstellende effecten zien van voorschoolse educatie. Toch is dat geen reden om dan maar met de vve te stoppen, betoogt Ruben Fukkink.

  Gezien & gelezen

  Streaming • Heartstopper | Boek • Een GPS voor gezinnen | Boek • Morele ontwikkeling en jeugddelinquentie | Podcast • De Onbekende Kinderen van Kamp Westerbork | Boek • Het Superbrein Geheim | TV • Children of the Labyrinth | Boek • Doorbreek Angst en Dwang bij je kind

  Interview met Ilse Wassenaar en Arianne Dobber | “Wij willen leerlingen graag diep in de leerkuil hebben”

  Creatief en kritisch denken, plannen en reflecteren, samenwerken, maar ook: leren omgaan met falen. Juist dat leren kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong in het Denklab, een bijzondere plusklas op achttien scholen in Amsterdam.

  Uit de praktijk | Een groot verdrietig jongetje

  Samen met zijn vriendin en coach zit Kees groot en stoer aan tafel. Hij wordt soms te boos en wil nu wel eens weten wat er in zijn jeugd is gebeurd.

  Artikel | Op verhaal komen

  Voor de behandeling van bijvoorbeeld traumagerelateerde klachten bestaan verschillende verhalenmethoden. Maar welke kies je? En op welk moment? De overeenkomsten en verschillen, geïllustreerd met twee casussen.