Kind & Adolescent Praktijk nr. 3, 2022

    Eerst begrijpen, dan (be)handelen | Op verhaal komen | Interview met Ilse Wassenaar en Arianne Dobber over basisschoolleerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong

    Artikel | Eerst begrijpen, dan (be)handelen

    Jeugdhulpverlening is vaak symptoomgericht en kijkt te weinig naar factoren die problemen veroorzaken en in stand houden. Een pleidooi om ieder hulptraject te beginnen met een verklarende analyse. Plus: een praktisch schema om het professionals makkelijker te maken.

    Artikel | Praktijkondersteuners jeugd bij de huisarts

    Specialistische Ondersteuners Huisartsenzorg Jeugd-GGZ (SOH's-JGGZ) helpen huisartsen bij de zorg voor jeugdigen met psychische problemen. Leidt dat inderdaad tot betere verwijzingen en dus beter passende zorg? Ja, blijkt uit een enquête, al kan de afstemming nog beter.