Kind & Adolescent Praktijk nummer 2 2023

  Aandacht voor vaderschap in de hulpverlening | Help jongeren vaker hun dankbaarheid te uiten | Verbeter de jeugdzorg door meer te focussen op kwaliteit en leren op de werkvloer, betoogt Leonieke Boendermaker | Bang, Boos en Buitengesloten

  Schools that Care

  Opgeleid als orthopedagoog en werkzaam in de jeugdzorg kwam ik in 2013 in aanraking met School2Care, een geïntegreerd onderwijszorgprogramma voor jongeren die uit school dreigen te vallen en in de gesloten jeugdzorg terecht dreigen te komen. Er ging een wereld voor mij open.

  Niet gek

  Ook als je samen met je cliënt hebt ontdekt hoe het zit, kan het plotseling net weer even anders gaan.

  Annemarie de Leng

  Dankbaar en positief

  Als kersverse hoofdredacteur van KAP en rasechte optimist val ik met mijn neus in de boter met twee mooie artikelen in dit nummer over het belang van dankbaarheid en positiviteit.

  Mariska van der Steege en Marjan de Lang

  Je luistert wel, maar hoor je het ook?

  Uit onderzoek komt al jaren naar voren dat ouders en kinderen die te maken krijgen met jeugdhulp en jeugdbescherming zich niet gehoord voelen en naar hun idee niet betrokken worden bij de beslissingen die over hen worden genomen. Ze geven aan te ervaren dat er niet met, maar óver hen wordt gepraat.

  Help jongeren vaker hun dankbaarheid te uiten

  Om jongeren een hart onder de riem te steken werden jonge festivalbezoekers gestimuleerd hun dankbaarheid te uiten, bijvoorbeeld door een videoboodschap in te spreken. Ook andere, eenvoudige dankbaarheidsoefeningen kunnen het mentale welbevinden van jongeren verbeteren.

  Gezien & gelezen

  Het zit in mijn hart | Positivity Journal | Puinhoop | Tem je draak | Mentaliseren in de kindertherapie

  ‘Ik hoop dat het straks normaal is om in je werk te blijven leren’

  Verbeter de jeugdzorg door meer te focussen op kwaliteit en leren op de werkvloer, betoogt Leonieke Boendermaker. 'We hoeven geen nieuwe interventies te ontwikkelen. Ga aan de slag met het goed toepassen van de bewezen effectieve interventies die we al hebben."

  Vragen naar wat wél goed ging

  Positieve jeugdervaringen bevorderen een gezonde ontwikkeling en ondersteunen de veerkracht bij tegenspoed in het leven. Ze spelen daarmee een cruciale rol in het voorkomen, opvangen ('bufferen') en behandelen van de gevolgen van ingrijpende jeugdervaringen.

  Nic Drion

  Bang, Boos en Buitengesloten

  Boeren en jeugdzorg hebben meer met elkaar gemeen dan je op het eerste gezicht zou denken. En ze kunnen veel voor elkaar betekenen.

  Jan Bijstra

  Helpen een vragenlijst invullen? Pas op je witte jas

  Als we van jeugdigen willen weten hoe het met hen gaat, vragen we dat graag met zelfrapportagevragenlijsten. Niet iedereen kan deze zelfstandig invullen. Helpen ligt dan voor de hand. Maar wat gebeurt er in de interactie als we dat doen?

  Preventie van kindermishandeling

  Om de preventie van kindermishandeling in Nederland te verbeteren, zijn in Voorzorg en Stevig Ouderschap vier nieuwe modules ontwikkeld en geëvalueerd. Vooral de modules voor de risicofactoren ouderlijke stress en boosheid lieten positieve effecten zien, al werken ze niet voor iedereen even goed. Voor de vroegtijdige preventie van kindermishandeling worden in Nederland onder andere de programma's VoorZorg en Stevig Ouderschap ingezet.

  Hoe betrekken we de vaders?

  Hoewel hulpverleners overtuigd zijn van het belang van vaders bij de opvoeding van hun kinderen, ondersteunen zij in de praktijk vaker moeders. Dit artikel beschrijft het hulpaanbod in een project voor ouders onder de 24 jaar, en de wijze waarop professionals vaders daarbij betrekken. 'Vaders lijken slechts te mogen aansluiten.'