Home Nieuws Pagina 4

Nieuws

Pesten

19 april 2023: De landelijke Dag tegen Pesten

Vandaag is het de landelijke dag tegen pesten. Stichting Stop Pesten Nu roept alle inwoners van Nederland op om zich bewust te worden van de impact van pesten en actie te ondernemen om het te stoppen.

Onderzoekers: invloed lockdown op kinderhersenen

Leidse wetenschappers hebben een effect van de coronalockdown waargenomen op de ontwikkeling van de hersengebieden die betrokken zijn bij sociaal gedrag. Dat meldt de universiteit, na onderzoek bij kinderen van 9 tot 13 jaar.
De Class

Jong sporten helpt mentale gezondheid van tiener

Kinderen die jong sporten hebben later als tiener minder last van angst en somberheid dan leeftijdgenoten die niet hebben gesport. Hun gevoel voor eigenwaarde speelt een sleutelrol. Dat blijkt uit Generation R onderzoek van het Erasmus MC.

GGD: ruim de helft van jongvolwassenen heeft psychische klachten

Meer dan de helft van de jongvolwassenen (16 tot en met 25 jaar) in Nederland ervaart psychische klachten. Daarnaast zien we veel eenzaamheid en suïcidale gedachten bij deze groep. Dit blijkt uit de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022, een grootschalig vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder bijna 70.000 jongvolwassenen.
Bijstandsgezin

Kinderen in bijstandsgezin minder kans op goede ontwikkeling

Kinderen die opgroeien in een bijstandsgezin hebben minder kans op een goede ontwikkeling in het leven dan andere kinderen, stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ze lopen vaker meerdere ‘hulpbronnen’ mis vergeleken met leeftijdsgenoten die niet in een bijstandsgezin opgroeien.
eenzaamheid

Depressie- en suïcidepreventie op scholen kan levens redden

Hoe effectief zijn depressie- en suïcidepreventie programma’s op scholen? Dat onderzocht Mandy Gijzen (Erasmus School of Social and Behavioral Sciences) in haar proefschrift. Ze deed een analyse van 11 verschillende programma’s en deed onderzoek naar de STORM-aanpak in Oost-Brabant. Ook voegde ze nieuwe elementen toe zoals een serious game en een gesprekstraining voor docenten.
alcoholgebruik

Daling aantal kinderen en jongeren dat alcohol gebruikt stokt sinds 2015

Rond 2000 signaleerden zowel onderzoekers, beleidsmakers als (jeugd)professionals dat er nauwelijks sociale en formele controle was die jongeren tegen zichzelf in bescherming namen wat betreft alcoholgebruik. Jongeren startten dientengevolge op steeds jongere leeftijd met alcohol drinken. Dat kwam deels doordat ouders hun kinderen in de thuissituatie steeds eerder alcohol gaven en deels doordat de wettelijke leeftijdsgrenzen door verstrekkers nauwelijks werden nageleefd waardoor jongeren ook op publieke plekken makkelijk alcohol konden krijgen.    

Slechts 1 op de 5 jeugdigen met psychische gezondheidsproblemen krijgt passende professionele hulp

Slechts een op de vijf jeugdigen met psychische gezondheidsproblemen zoals angstklachten krijgt passende professionele hulp. Huisartsen herkennen de signalen vaak niet goed bij kinderen en jongeren. Dat stelt psycholoog Semiha Aydin in haar promotieonderzoek: ‘In between looking and seeing.’
Klimaatramp

Zwangerschap tijdens klimaatramp vergroot kans op gedragsstoornis bij kind

In de VS nemen orkanen in frequentie en intensiteit toe als gevolg van de klimaatverandering. Dit veroorzaakt een aantal duidelijk zichtbare problemen: huizen van mensen worden beschadigd of vernield, buurten lopen onder water, bedrijven gaan failliet en werknemers verliezen hun baan. Een onderzoek die eind vorig jaar is uitgebracht, toont aan dat er mogelijk andere, meer onzichtbare, langetermijneffecten zijn. Kinderen die in de baarmoeder werden blootgesteld aan superstorm Sandy, blijken namelijk een “aanzienlijk” hoger risico te hebben op het ontwikkelen van depressie, angst en aandachtstekort en -verstorende gedragsstoornis, zoals ADHD.  
Depressie

Bewezen effectieve aanpak voor depressie nu voor veel meer jongeren in Nederland beschikbaar

Strong Teens and Resilient Minds (STORM) is een netwerksamenwerking die zich richt op depressie- en suïcidepreventie bij jongeren op scholen. De aanpak wordt nu met steun vanuit de Landelijke Agenda Suïcidepreventie in drie regio’s geïmplementeerd.
Abonneren