Home Nieuws Pagina 3

Nieuws

Slechts 1 op de 5 jeugdigen met psychische gezondheidsproblemen krijgt passende professionele hulp

Slechts een op de vijf jeugdigen met psychische gezondheidsproblemen zoals angstklachten krijgt passende professionele hulp. Huisartsen herkennen de signalen vaak niet goed bij kinderen en jongeren. Dat stelt psycholoog Semiha Aydin in haar promotieonderzoek: ‘In between looking and seeing.’
Klimaatramp

Zwangerschap tijdens klimaatramp vergroot kans op gedragsstoornis bij kind

In de VS nemen orkanen in frequentie en intensiteit toe als gevolg van de klimaatverandering. Dit veroorzaakt een aantal duidelijk zichtbare problemen: huizen van mensen worden beschadigd of vernield, buurten lopen onder water, bedrijven gaan failliet en werknemers verliezen hun baan. Een onderzoek die eind vorig jaar is uitgebracht, toont aan dat er mogelijk andere, meer onzichtbare, langetermijneffecten zijn. Kinderen die in de baarmoeder werden blootgesteld aan superstorm Sandy, blijken namelijk een “aanzienlijk” hoger risico te hebben op het ontwikkelen van depressie, angst en aandachtstekort en -verstorende gedragsstoornis, zoals ADHD.  
Depressie

Bewezen effectieve aanpak voor depressie nu voor veel meer jongeren in Nederland beschikbaar

Strong Teens and Resilient Minds (STORM) is een netwerksamenwerking die zich richt op depressie- en suïcidepreventie bij jongeren op scholen. De aanpak wordt nu met steun vanuit de Landelijke Agenda Suïcidepreventie in drie regio’s geïmplementeerd.
eetbuien

Ruim één op de tien 14-jarigen heeft symptomen van eetbuien, ook jongens

Ruim 10 procent van de 14-jarigen heeft weleens symptomen van eetbuien. Ruim een derde daarvan zijn jongens. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Erasmus MC. De onderzoekers maken zich vooral zorgen over controleverlies over eten.

Gezocht: Hoofdredacteur GZ-psychologie en Kind en Adolescent Praktijk

GZ-psychologie en Kind en Adolescent Praktijk zijn twee sterke merken die op onderscheidende wijze vakinformatie bieden voor behandelaren in de (jeugd-) ggz. Op dit moment hebben beide merken een eigen online platform en een tweewekelijkse nieuwsbrief en worden er regelmatig berichten geplaatst op social media. Daarnaast verschijnen de magazines GZ-psychologie zes keer per jaar en Kind en Adolescent Praktijk vier keer per jaar.
problematische gehechtheid

“Problematische gehechtheid heeft invloed op het individu en de samenleving.”

Binnenkort komt de herziene versie van het boek Behandeling van problematische gehechtheid, met aandacht voor het brein uit. De hoogste tijd om een van de schrijvers van het boek, Anniek Thoomes-Vreugdenhil een aantal vragen te stellen over de toedracht van deze herziene versie en het belang van nieuwe inzichten rond dit thema.
pesten

Europese subsidie voor onderzoek naar onder meer pesten

Zes onderzoekers van de Radboud Universiteit ontvangen een Starting Grant van de Europese onderzoeksraad (ERC). Deze subsidie van 1,5 miljoen stelt hen in staat om hun eigen onderzoeksgroepen op te zetten.
Autisme Spectrum Stoornissen (ASS)
Autisme

Evi van der Zee over de door haar ontwikkelde vragenlijst: de AUTEZME

Orthopedagoge en gedragswetenschapper Evi van der Zee is de bedenker van de AUTEZME, een vragenlijst voor diagnostiek van autismespectrumstoornissen bij kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar. Ze heeft in de afgelopen jaren een promotietraject over ASS afgerond aan de Radboud Universiteit waaruit het nieuwe testmateriaal voortvloeide. Evi zal op het Congres Autisme bij kinderen op 2 december een workshop geven waarin ze het verloop van de wetenschappelijke kijk op de autisme spectrumstoornis van 1940 tot heden uitlegt om zo het fundament voor de AUTEZME weer te geven en duidelijkheid te scheppen in de wirwar aan theorieën. Wij stelden haar een aantal vragen over de achtergrond van AUTEZME en haar kijk op de autisme spectrumstoornis.
jeugdigen

Onderzoeksrapport ‘Ketenbreed leren’: 31 levensverhalen van jeugdigen met intensieve, specialistische jeugdhulp

In het project Ketenbreed Leren verzamelden Accare, Curium, HHS, Horizon (onderdeel van iHUB) gegevens voor een systematische analyse van intensieve, specialistische hulpverleningstrajecten. Wat kunnen we leren van hulpverleningstrajecten die eindigen in jeugdhulp met verblijf? Deze vraag beantwoorden ouders, jeugdigen, professionals en beleidsmakers in het eindrapport van Ketenbreed Leren dat deze week verschijnt. Welke factoren zijn belemmerend geweest of hebben juist geholpen om de hulp goed te laten verlopen? De onderzoekers tekenden levensverhalen op, bespraken verbeterpunten en maakten een start met een leer- en verbeterbeweging.  
Studentenwelzijn

Nieuw onderzoek naar studentenwelzijn: Harder Better Faster Stronger?

Al langere tijd zijn er zorgen over stress en prestatiedruk bij studenten in het hoger onderwijs. Uit eerder onderzoek bleek al dat meer dan de helft kampt met angst, somberheid en eenzaamheid. En inmiddels ervaren bijna alle studenten stress (97%) en ruim de helft heeft ook last van prestatiedruk (54%). Om studenten, onderwijsinstellingen en de overheid oplossingen te bieden bij het voorkomen of verminderen ervan is een nieuw onderzoek gestart naar de stress en prestatiedruk onder studenten: Harder Better Faster Stronger?