Home Nieuws Pagina 3

Nieuws

Hoe kinderen emotioneel kunnen groeien door een goed verhaal

Gek genoeg is er nog niet veel onderzoek gedaan naar wat verhalen kunnen betekenen voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren, vertelt Rebecca de Leeuw, onderzoeker op het gebied van positieve (media)psychologie. Zij deed dat wel, met drie collega’s en 66 kinderen in de leeftijd van 4 tot 15 jaar.  
Smartphone

Hoe negatief is de invloed van smartphones op het psychisch welzijn van jongeren?

In de afgelopen decennia heeft de opkomst van smartphones de manier waarop jongeren communiceren, leren en zich vermaken drastisch veranderd. Hoewel deze technologische vooruitgang veel voordelen heeft gebracht, heeft het ook geleid tot bezorgdheid over de impact ervan op de psyche van jongeren. Onlangs werd er nog een debat gevoerd over een verbod op mobieltjes, tablets en smartphones in de klas. Er is namelijk steeds meer bewijs dat mobiele telefoons in de les schadelijk zijn. Leerlingen kunnen zich minder concentreren en hun prestaties lijden eronder. Het verbod wordt doorgevoerd voor middelbare scholen vanaf 1 januari 2024 en er is een dringend advies uitgegaan naar lagere scholen. Maar hoe beïnvloeden smartphones de psyche van jongeren eigenlijk?

‘Goed genoeg’ opvoeden werkt het beste

Opvoeden is van alle tijden, maar het lijkt tegenwoordig zwaarder dan ooit. Prof dr. Maartje Luijk onderzoekt hoe ze ouders kan ondersteunen bij dagelijkse opvoedproblemen. Op 30 juni sprak zij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam haar oratie uit, ‘De paradox van opvoeden’. In haar oratie besprak zij alledaagse opvoedproblemen, waarom opvoeden zo ingewikkeld is geworden en hoe we met nieuwe onderzoeksmethodes kunnen helpen bij het vinden van oplossingen voor ouders.

De rol van de schoolpsycholoog: mentale gezondheid op school als vanzelfsprekend

Het percentage leerlingen dat stress en prestatiedruk ervaart en het aantal studenten dat kampt met een psychische aandoening is in Nederland fors toegenomen in de afgelopen jaren. Afgelopen maand riep het kabinet scholen dan ook op meer aandacht te besteden aan mentale gezondheid op school. De expertise van schoolpsychologen zou heel effectief kunnen worden ingezet om het mentale welzijn van leerlingen structureel te versterken.  

Met het nummer ‘Het is oké’ start VWS nieuwe jongerencampagne over mentale gezondheid

In de week van de mentale gezondheid van 22 tot en met 28 mei, lanceren VWS, sor en Tabitha het nummer ‘Het is oké’. Hiermee trappen zij de nieuwe jongerencampagne ‘Hey, het is oké’ af. Met het nummer willen ze jongeren het vertrouwen geven om te praten als ze zich bijvoorbeeld somber of gestrest voelen. Vandaag zingen sor en Tabitha het nummer voor het eerst tijdens een verrassingsoptreden op het ROC TOP in Amsterdam.  
Suïcidaal gedrag
Behandeling van suïcidaal gedrag leeg - 700x350

Suïcide belangrijkste doodsoorzaak jongeren en jongvolwassenen

Vorige week meldde het CBS dat bij jongeren onder de 30 jaar zelfdoding de meest voorkomende doodsoorzaak is. Vooral  bij jongvolwassen mannen komt suïcide relatief vaak voor. Van alle tieners die in 2022 overleden, overleed 1 op de 5 aan zelfdoding. Ook bij twintigers was zelfdoding de belangrijkste doodsoorzaak. Bij deze groep ging het zelfs bij 1 op de 3 sterfgevallen om zelfdoding.

Kees Korrelboom: ‘COMET is breder dan alleen het onderwerp zelfbeeld.’

Deze maand komt de vernieuwde versie uit van het veelgebruikte behandelprotocol COMET voor negatief zelfbeeld. Bedenker en schrijver van het protocol is emeritus prof. dr. Kees Korrelboom, klinisch psycholoog en psychotherapeut. Inmiddels is Kees parttime-gepensioneerd maar spreekt hij nog steeds gepassioneerd over zijn methode COMET.
Lockdown

Lockdown beïnvloedde hersenontwikkeling bij jongeren

De covid-pandemie ligt nog maar net achter ons, toch wordt er volop onderzoek gedaan naar de mentale gevolgen van de lockdown. Leidse wetenschappers startten al in het eerste jaar van de covid-pandemie een onderzoek over de invloed van de lockdown op jongeren. Ze ontdekten een effect op de ontwikkeling van de hersengebieden die betrokken zijn bij sociaal gedrag.  
Stop de piekertrein

Stop de piekertrein: een nieuw protocol voor gegeneraliseerde angststoornissen

Vorige maand kwam het boek Stop de Piekertrein van Tamara Luijer en Sophie Francken uit. In dit boek wordt uitgelegd op welke manier metacognitieve therapie (MCT) kan worden toegepast bij jongeren (12-18 jaar) waarbij een gegeneraliseerde angststoornis (GAS) is vastgesteld. Tot nu toe bestond er eigenlijk geen behandelprotocol specifiek gericht op het behandelen van jongeren met deze piekerstoornis. Door een literatuurstudie kwamen de schrijvers erachter dat metacognitieve therapie (MCT) een goede behandelvorm is voor deze groep jongeren en door veel cliënten als fijne behandelvorm wordt ervaren.  
Pesten

19 april 2023: De landelijke Dag tegen Pesten

Vandaag is het de landelijke dag tegen pesten. Stichting Stop Pesten Nu roept alle inwoners van Nederland op om zich bewust te worden van de impact van pesten en actie te ondernemen om het te stoppen.
Abonneren