Home Magazine Werk in uitvoering

Werk in uitvoering

Jonge man praat met docent/begeleider in schoolbibliotheek

Hoe zorg je dat jongere zich gezien voelt?

Om professionals meer inzicht te geven in de leefwereld van jongeren ontwikkelen onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam een e-learning. Zo hopen zij professionals handvatten te bieden waarmee ze de mentale gezondheid van deze, soms kwetsbare, jongeren kunnen vergroten.

Problematische gehechtheidsontwikkeling en LVB

Een ervaringsgerichte interventie zoals Psychomotorische gezinstherapie (PMGT) lijkt bij uitstek geschikt voor gezinnen waarin sprake is van een licht verstandelijke beperking (LVB). Maar is dat ook zo? Drie instellingen doen onderzoek.

Vragen naar wat wél goed ging

Positieve jeugdervaringen bevorderen een gezonde ontwikkeling en ondersteunen de veerkracht bij tegenspoed in het leven. Ze spelen daarmee een cruciale rol in het voorkomen, opvangen ('bufferen') en behandelen van de gevolgen van ingrijpende jeugdervaringen.

‘iamYu’ toont hoe het écht met jongere gaat

Met de innovatieve app 'iamYu' willen de makers een meer gepersonaliseerde vorm van meten aanbieden. Zo krijgen professionals en jongeren gezamenlijk meer grip op het individuele ontwikkelingsverloop, is het idee.
VR interventie

Oog in oog met de toekomstige versie van jezelf

Goede voornemens zijn voor de meeste mensen heel herkenbaar. Toch blijkt het halen van die doelen vaak lastig. In het onderzoeksproject FutureU 'ontmoeten' deelnemers hun toekomstige zelf, in de hoop toekomstgericht denken en handelen te stimuleren.

JeugdzorgPlus en jeugd-GGZ moeten meer samenwerken | Wat gaat al goed en waar kan het beter?

Om het aantal dwanginterventies te verminderen, zullen de gesloten jeugdzorg (JeugdzorgPlus) en de jeugd-GGZ meer en intensiever moeten samenwerken. Welke barrières zijn er en wat is nodig om ze op te heffen?

Beter omgaan met boosheid

De interventie 'Meer Zelfcontrole Minder Boos' wil kinderen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en gedragsproblemen leren beter met boosheid om te gaan. Onderzoek moet uitwijzen hoe effectief deze interventie is.
Corona

De impact van corona op jeugdigen met ASS

Corona raakt ons allemaal, maar jeugdigen met ASS wellicht nog net iets harder. Onderzoek moet nu uitwijzen wat de gevolgen van de pandemie voor deze jeugdigen en hun ouders precies zijn, ook op langere termijn.

DREAMS: dromen van grote, systematisch verzamelde datasets

Grote datasets verzamelen onder jeugdigen die hulp zoeken in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie: dat is het doel van het DREAMS-project, in de hoop zo de zorg aan deze jeugdigen te kunnen verbeteren

Op weg naar geïntegreerde speciaal (basis)onderwijsklassen

Steeds meer scholen voor speciaal- en speciaal basisonderwijs (so-sbo) werken intensief samen en geven les in geïntegreerde groepen. Dat doet een beroep op competenties van leraren én leerlingen. Wat zijn de gevolgen van het werken met gemengde so-sbo-groepen voor leraren, ondersteuners, leerlingen en ouders?