Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

‘School als werkplaats’ ondersteuning binnen de muren van het mbo

School als Werkplaats (SAW) is een werkwijze op het ROC Friesland College waarbij hulpverleners op school aanwezig zijn voor jongeren met psychosociale problemen. Onderzoek naar SAW laat zien wat de sterke kanten zijn en waar het beter kan. Ook mooi: leerlingen hielpen zelf mee met de opzet én de uitvoering van dit onderzoek.

Ook van jongeren wordt in de huidige participatiesamenleving steeds meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid verwacht. Sommige jongeren hebben echter moeite om deze verwachtingen waar te maken en ontwikkelen psychosociale problemen (NJI, 2018). Van de jongeren tussen de 16 en 27 jaar doet 5 procent een beroep op psychologische hulp vanwege ernstige psychosociale problematiek. Deze problemen zijn een belangrijke voorspeller voor onder andere voortijdig schoolverlaten. Hulp bieden in deze levensfase is dan ook belangrijk, aangezien voortijdig schoolverlaten grote gevolgen heeft voor het verdere leven van jongeren. Mbo-scholen proberen jongeren te helpen bij het oplossen of hanteerbaar maken van hun psychosociale problemen.

Rumberger en Lim (2008) onderscheiden daarnaast vier schoolfactoren die van invloed kunnen zijn op voortijdig schoolverlaten. De eerste factor is de samenstelling van de leerlingenpopulatie, bijvoorbeeld de sociaaleconomische status en etnische achtergrond. De tweede factor heeft betrekking op de schoolstructuur, zoals de grootte van de locatie en het type school. Een derde factor is de mate waarin hulpbronnen voor de jongere beschikbaar zijn, bijvoorbeeld de verhouding tussen docenten en studenten. Een vierde factor is de wijze waarop de school met deze factoren aan de slag gaat wanneer leerlingen in de knel dreigen te komen.

School als Werkplaats (SAW, zie box 1) is een werkwijze op het Friesland College (ROC) waarbij voor jongeren met psychosociale problemen hulpverleners en welzijnswerkers (SAW’ers) op school en in de klas aanwezig zijn, naast de docent of coach. De docent kan tevens coach zijn, waarbij hij als mentor een klas onder zijn hoede heeft. SAW haakt met name aan bij de hiervoor genoemde factoren drie en vier: er zijn hulpbronnen beschikbaar en het Friesland College onderneemt actie wanneer er problemen zijn.

De Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland (AWTJF, zie box 2) doet een onderzoek

Hulp bij psychosociale problemen moet schooluitval voorkomen

waarin het verder ontwikkelen van SAW centraal staat. Voor dat onderzoek, genaamd Peer School Support Project, werken SAW’ers, docenten, jongeren en onderzoekers samen aan optimale ondersteuning van jongeren met psychosociale problemen op het Friesland College. ‘Peer support’ speelt een belangrijke rol in het onderzoek. Daarbij gaat het om de steun van en door jongeren (peers). Onder peers verstaan we jongeren die eigenschappen (leeftijd, geslacht, etniciteit, cultuur) en ervaringen met elkaar delen (psychosociale problematiek, levensstijl en scholing) of lid zijn van dezelfde groep. Eerder onderzoek toont aan dat jongeren hun peers soms als minder bedreigend zien, waardoor doelgroepen kunnen worden bereikt die

Premium

Wil je dit artikel lezen?


    Al abonnee? Log dan in