Home 2023

Laatste artikelen

Overgewicht

Praten over gewicht; moeilijk maar noodzakelijk

De meeste kinderen in Nederland hebben een gezond gewicht. Toch is eén op de zes kinderen zwaarder dan gezond voor ze is. Deze kinderen hebben overgewicht. Drie procent van de kinderen, dat komt neer op gemiddeld één kind per schoolklas, heeft ernstig overgewicht, oftewel obesitas. Praten over dit onderwerp ligt gevoelig, ook zeker bij professionals.
faalangst

Depressie- en suïcidepreventie op scholen kan levens redden

Hoe effectief zijn depressie- en suïcidepreventie programma’s op scholen? Dat onderzocht Mandy Gijzen (Erasmus School of Social and Behavioral Sciences) in haar proefschrift. Ze deed een analyse van 11 verschillende programma’s en deed onderzoek naar de STORM-aanpak in Oost-Brabant. Ook voegde ze nieuwe elementen toe zoals een serious game en een gesprekstraining voor docenten.
alcoholgebruik

Daling aantal kinderen en jongeren dat alcohol gebruikt stokt sinds 2015

Rond 2000 signaleerden zowel onderzoekers, beleidsmakers als (jeugd)professionals dat er nauwelijks sociale en formele controle was die jongeren tegen zichzelf in bescherming namen wat betreft alcoholgebruik. Jongeren startten dientengevolge op steeds jongere leeftijd met alcohol drinken. Dat kwam deels doordat ouders hun kinderen in de thuissituatie steeds eerder alcohol gaven en deels doordat de wettelijke leeftijdsgrenzen door verstrekkers nauwelijks werden nageleefd waardoor jongeren ook op publieke plekken makkelijk alcohol konden krijgen.    
redactielid

Gezocht: enthousiast redactielid voor Kind en Adolescent Praktijk!

Wij zijn op zoek naar een enthousiast redactielid voor Kind en Adolescent Praktijk! Kind en Adolescent Praktijk is hét vakblad voor psychologen, (ortho)pedagogen en psychiaters werkzaam binnen de jeugd-ggz. Het brengt goed onderbouwde artikelen, nieuws en achtergrondinformatie. Zo lees je in elk nummer over nieuwe behandelvormen en de werkzaamheid ervan, maar vind je ook interviews, informatie over relevant wetenschappelijk onderzoek, wet- en regelgeving en word je op de hoogte gehouden van vaknieuws.Kind en Adolescent praktijk verschijnt vier keer per jaar, via kaponline.nl en als tijdschrift.
leefstijl

Leefstijlinterventieprogramma voor kinderen met psychische stoornissen

Bij kinderen met psychische klachten, ontstaat een ongezonde leefstijl vaak al op jonge leeftijd. Als gevolg hiervan hebben ze te maken met lichamelijke klachten. In de ggz is nog nauwelijks aandacht voor een gezonde leefstijl bij deze groep kinderen. Jet Muskens werkt aan een leefstijlinterventieprogramma, om al op jonge leeftijd preventief beleid in te kunnen zetten, gericht op gezond gedrag in gezinnen.  
Trauma bij kinderen - Nathalie Schlattmann en Irma Hein

Nathalie Schlattmann en Irma Hein: “Er zijn kinderen met traumagerelateerde klachten bij wie een evidence based behandeling niet lukt. Wat hebben die kinderen nodig?”

De presentatie van Nathalie Schlatmann en Irma Hein op het congres Chronisch getraumatiseerde kinderen en hun systeem op 14 april belicht de belangrijkste ingrediënten van Integratieve Gehechtheidsbevorderende Traumabehandeling voor Kinderen (IGT-K). Wat hebben chronisch getraumatiseerde kinderen nodig om ze goed te kunnen behandelen?
testontwikkeling

Vacature | Assistent Testontwikkeling

Ben jij een gedreven basis- of toegepaste psycholoog die het leuk vindt om een ​​bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van psychologische testinstrumenten en vragenlijsten voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz)? Heb je ervaring met psychodiagnostiek en ben je goed op de hoogte van de kwaliteitseisen die aansluiten? Kun je goed projectmatig werken? Dan zijn wij op zoek naar jou!
mentale klachten

Herstel mentale gezondheid jongeren zet niet door

Het aandeel jongeren dat aangeeft mentale klachten te hebben, daalt nauwelijks sinds de laatste lockdown (begin 2022). Ze gaan hiervoor echter minder vaak naar de huisarts dan tijdens de coronacrisis. De huisartsbezoeken voor mentale klachten, zoals depressie, is terug op het niveau van 2019. Dat blijkt uit het nieuwste kwartaalonderzoek (december 2022) van het Netwerk GOR. Huisartsgegevens over suïcidegedachten en – pogingen liggen nog wel hoger, maar het verschil met 2019 is kleiner dan in de laatste lockdownperiode.

Slechts 1 op de 5 jeugdigen met psychische gezondheidsproblemen krijgt passende professionele hulp

Slechts een op de vijf jeugdigen met psychische gezondheidsproblemen zoals angstklachten krijgt passende professionele hulp. Huisartsen herkennen de signalen vaak niet goed bij kinderen en jongeren. Dat stelt psycholoog Semiha Aydin in haar promotieonderzoek: ‘In between looking and seeing.’
Israël van Dorsten

Interview Israël van Dorsten: ‘Er zijn bepaalde angsten, die zullen mijn hele leven meegaan. Dat moet ik aanvaarden.’

Israël van Dorsten (1994) is de vierde van de negen kinderen van Ruinerwold. Op zondag 13 oktober 2019 verliet hij de boerderij waar hij jarenlang vastzat en stapte een café in Ruinerwold binnen. Vijfentwintig jaar was hij, toen hij het eindelijk aandurfde de sprong naar de vrijheid te wagen. Er verscheen een documentaire-serie over het leven op de boerderij: De Kinderen van Ruinerwold. In de nabespreking daarvan lag de nadruk wat Israël betreft nog te veel op de fysieke en seksuele mishandeling. Israel: “Bij fysieke mishandeling kan er bijvoorbeeld sprake zijn van één klap, bij psychische mishandeling is het vaak langduriger en is er meer sprake van een patroon. Psychisch geweld heeft meer impact dan we denken.”