Home Zoek

Geef een zoekterm op ( 294 resultaten )

Verfijn zoekresultaten

Artikel | Op verhaal komen

Voor de behandeling van bijvoorbeeld traumagerelateerde klachten bestaan verschillende verhalenmethoden. Maar welke kies je? En op welk moment? De overeenkomsten en verschillen, geïllustreerd met twee casussen.

Uit de praktijk | Een groot verdrietig jongetje

Samen met zijn vriendin en coach zit Kees groot en stoer aan tafel. Hij wordt soms te boos en wil nu wel eens weten wat er in zijn jeugd is gebeurd.

Interview met Ilse Wassenaar en Arianne Dobber | “Wij willen leerlingen graag diep in de leerkuil hebben”

Creatief en kritisch denken, plannen en reflecteren, samenwerken, maar ook: leren omgaan met falen. Juist dat leren kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong in het Denklab, een bijzondere plusklas op achttien scholen in Amsterdam.

Gezien & gelezen

Streaming • Heartstopper | Boek • Een GPS voor gezinnen | Boek • Morele ontwikkeling en jeugddelinquentie | Podcast • De Onbekende Kinderen van Kamp Westerbork | Boek • Het Superbrein Geheim | TV • Children of the Labyrinth | Boek • Doorbreek Angst en Dwang bij je kind

Frictie | Investeer in het jonge kind, en in de kleuter

Opnieuw laat onderzoek teleurstellende effecten zien van voorschoolse educatie. Toch is dat geen reden om dan maar met de vve te stoppen, betoogt Ruben Fukkink.

Werk in uitvoering | Uithuisplaatsingen in Zuid-Limburg

In Zuid-Limburg zijn relatief veel uithuisplaatsingen. Onderzoek moet aantonen hoe dit komt en hoe het aantal omlaag kan. Met jongeren, ouders en professionals willen we de bevindingen duiden en voorstellen ter verbetering doen.

Artikel | Praktijkondersteuners jeugd bij de huisarts

Specialistische Ondersteuners Huisartsenzorg Jeugd-GGZ (SOH's-JGGZ) helpen huisartsen bij de zorg voor jeugdigen met psychische problemen. Leidt dat inderdaad tot betere verwijzingen en dus beter passende zorg? Ja, blijkt uit een enquête, al kan de afstemming nog beter.

Vakbekwaam redeneren | Zie kind niet over het hoofd

Uit angst de jeugdige tot zondebok te maken, verleggen hulpverleners de focus soms teveel naar opvoeders en omgevingsfactoren. Zo dreigt het kind met het badwater te worden weggegooid.

Uit & Thuis | Gemmetje en de jeugdzorg

Hoe zou het gaan als Gemmetje, hoofdpersoon in een roman van Yvonne Keuls, nú met jeugdzorg te maken zou krijgen? Niet veel beter, vermoedelijk.

Proefschrift | Terugveren na stress

Hoe komt het dat het ene kind meer problemen ondervindt na het ervaren van stressoren dan het andere? Welke beschermende factoren spelen een rol?

Verfijn de zoekresultaten

  • Filter op categorie