Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Onderzoek naar EMDR bij jongeren met autisme is veelbelovend

Recent werd een Nederlands onderzoek bij jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) gepubliceerd. De wetenschappers onderzochten of EMDR, met de nadruk op dagelijks ervaren stress, effectief is in het verminderen van ASS-symptomen en stress bij adolescenten met ASS.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een beproefde en grondig onderzochte behandelmethode die vooral wordt gebruikt bij mensen die last hebben van posttraumatische stresssymptomen (PTSS). Wanneer patiënten met een autismespectrumstoornis (ASS) voor hun posttraumatische stressstoornis (PTSS) met EMDR worden behandeld, melden zij soms een afname van de kernsymptomen van ASS. Ook jongeren met autisme die behandeld worden voor hun posttraumatische stressklachten, rapporteren ze soms dat hun autisme kenmerken verminderen.

Dit recente onderzoek had als doel om te onderzoeken of EMDR helpt bij het verminderen van autisme symptomen en stress bij jongeren met ASS, wanneer de EMDR gericht wordt op dagelijkse stressmomenten. Eenentwintig adolescenten met ASS (leeftijd 12 tot 19 jaar) werden behandeld met tien sessies EMDR, waarbij de nadruk lag op gebeurtenissen van dagelijks ervaren stress.

Resultaten van het onderzoek

Het onderzoek liet zien dat er na 10 EMDR sessies op een aantal autismematen van de ‘Social Responsiveness Scale’ minder ASS-symptomen aanwezig waren. Er werd geen significante afname van ASS-symptomen gevonden op de totaalscore van de Social Responsiveness Scale (SRS), zoals gerapporteerd door zorgverleners, vanaf de nulmeting tot aan de eindmeting maar er was een significante afname van de totale SRS-score van de zorgverleners in vergelijking met de uitgangswaarde en de vervolgmeting. Op twee subschalen, Sociaal Bewustzijn en Sociale Communicatie, werd een significante afname gevonden vanaf het begin tot de follow-up. Op de subschalen Sociale Motivatie en Beperkte interesses en Repetitief gedrag zijn geen significante effecten gevonden. Op de pre- en posttestscores van de totale ASS-symptomen gemeten met het Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS-2) werden geen significante effecten gevonden. Integendeel, de scores op de zelfgerapporteerde Perceived Stress Scale (PSS) lieten een significante afname zien vanaf de uitgangssituatie tot de follow-up. Ook vertoonde 52% van de adolescenten een significante verbetering van het globale klinische functioneren bij eindpuntmeting op de Clinical Global Impression Improvement, beoordeeld door een onafhankelijke kinderpsychiater.

Gedeeltelijk effect EMDR 

Samenvattend suggereren deze resultaten van dit ongecontroleerde onderzoek een gedeeltelijk effect van EMDR bij adolescenten met ASS op ASS-symptomen, beoordeeld door hun verzorgers. Bovendien laten de resultaten van dit onderzoek zien dat EMDR-behandeling bij dagelijks ervaren stress de waargenomen stress aanzienlijk vermindert, zoals gerapporteerd door de deelnemers, en het mondiale klinische functioneren verbetert. De resultaten duiden ook op een ‘slapereffect’, aangezien er geen significante effecten werden gevonden tussen metingen bij aanvang en na de behandeling, maar alleen tussen metingen bij aanvang en follow-up drie maanden na de behandeling. Deze bevinding komt overeen met andere onderzoeken naar psychotherapeutische effecten bij ASS.

Bron: Eye Movement Desensitization and Reprocessing in adolescents with autism; Efficacy on ASD symptoms and stress. Front. Psychiatry, 15 February 2023. Sec. Autism. Volume 14 – 2023. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2023.981975 E.M. Leuning, I. van den Berk-Smeekens, M. van Dongen-Boomsma, W.G. Staal.

* Deze test meet de ernst van sociale beperkingen die gepaard gaan met autismespectrumstoornissen.

Bron: wijzijnmind.nl