Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Problemen snel en systematisch in kaart brengen met CAP-J

Om in de jeugdzorg vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen hebben gemeenten en organisaties helder zicht nodig op de problemen van kinderen en gezinnen. CAP-J, een classificeringsinstrument voor de aard van de problematiek, is hierbij een hulpmiddel.
Foto: Aleid Denier van der Gon. De foto’s bij dit artikel zijn illustratief. De afgebeelde persoon is niet dezelfde als die in het artikel.

CAP-J HELPT PROFESSIONALS DEZELFDE TAAL TE SPREKEN

Het Classificatiesysteem voor de Aard van Problematiek van Jeugd, kortweg CAP-J (Konijn, 2016) is een systeem dat gebruikt kan worden in de gehele jeugdsector om de aard van problemen te classificeren. Professionals in de jeugdsector vinden hierin heldere beschrijvingen van problemen waarmee kinderen, jongeren en hun ouders kunnen kampen en waarbij zij mogelijk ondersteuning nodig hebben. Hbo- en hoger opgeleide professionals in de jeugdsector, zoals psychologen, pedagogen, orthopedagogen, jeugdhulpverleners, maatschappelijk werkers en jeugdverpleegkundigen, kunnen CAP-J gebruiken bij het verkennen en onderzoeken van de problematiek, de bespreking met collega’s en het vaststellen van de benodigde ondersteuning. Organisaties kunnen CAP-J gebruiken om de doelgroep in kaart te brengen en zo een goede match te maken tussen vraag en aanbod. Het classificatiesysteem is ontwikkeld om kind-, gezins- en omgevingsproblemen te classificeren die niet voorkomen in andere veelgebruikte classificatiesystemen, zoals het psychiatrisch handboek Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) en de International Classification of Diseases (ICD).

Classificeren is het ordenen van gegevens door ze in te delen in categorieën, gebaseerd op overeenkomstige en onderscheidende kenmerken. Bij classificeren wordt een situatie ontdaan van zijn bijzondere of individuele kenmerken, zodat groepering mogelijk is. Bijvoorbeeld: Lisa en Hamid laten beiden opstandig gedrag zien. Lisa weigert te luisteren naar haar ouders en leerkrachten, is regelmatig zo driftig dat ze gooit met spullen, soms gericht naar personen en ze lijkt bij volwassenen bewust op zoek te zijn naar ruzie. Hamid zoekt met zijn broers en met klasgenoten de confrontatie op door ze bewust op de kast te jagen.

Box 1: Achtergrond van CAP-J

CAP-J is ontwikkeld in opdracht van de ministeries van Veiligheid en Justitie, en Volksgezondheid, Welzijn en Sport, door hulpverleners en experts uit de jeugdzorg, onder begeleiding van het Nederlands Jeugdinstituut. De beschrijvingen uit CAP-J zijn gebaseerd op zowel wetenschappelijk onderzoek als de inbreng van betrokken hulpverleners en experts.

In 2007 is onderzoek gedaan naar de mate waarin verschillende beoordelaars tot hetzelfde oordeel komen, de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid.

Premium

Wil je dit artikel lezen?


    Al abonnee? Log dan in