Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Onderwijs aan leerlingen met ASS versterken

Leraren zijn beslissend voor het succes van inclusief onderwijs aan leerlingen met ASS. Toch hebben zij vaak onvoldoende kennis van ASS en missen ze vaardigheden om les te geven aan deze leerlingen. 'OLAV' wil daarin het verschil maken.

Steeds meer leraren krijgen een of meer leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS) in hun klas. Dit komt niet alleen door de stijging van het aantal leerlingen dat een ASS-diagnose krijgt (o.a. Durkin e.a., 2017), maar ook doordat leerlingen met ASS steeds vaker les krijgen in het regulier onderwijs. Leraren vertellen echter dat het hen vaak ontbreekt aan de specifieke kennis en kunde om hun onderwijs passend te maken voor leerlingen met ASS (Gispen e.a., 2013; Walraven e.a., 2013; Algemene Rekenkamer, 2013). Het is dus belangrijk om op een laagdrempelige manier de positieve houding, kennis en vaardigheden van leraren ten aanzien van leerlingen met ASS te versterken. Dat is dan ook het doel van het OLAV-project: Onderwijs aan Leerlingen met Autisme en het Versterken van leerkrachten en docenten.

https://static-content.springer.com/image/art%3A10.1007%2Fs12454-019-0036-7/MediaObjects/12454_2019_36_Fig1_HTML.jpg

Leraren kunnen door hun houding, kennis en vaardigheden het verschil maken in het onderwijs voor leerlingen met ASS (o.a. Hebron & Bond, 2017). De leerervaring van een leerling wordt immers bepaald door de beslissingen die leraren van moment tot moment nemen en de leerkracht-leerlingrelatie (Conn, 2018). Leraren zijn dus sleutelfiguren in het waarmaken van de mogelijkheden van inclusief onderwijs. Uit een overzichtsartikel blijkt echter dat leraren over het algemeen neutraal tot negatief denken over inclusief onderwijs. Ze vinden inclusief onderwijs bijvoorbeeld niet in het belang van zorgleerlingen of zien op tegen lesgeven aan een inclusieve klas (De Boer e.a., 2011). Ook weten ze niet altijd wat je het beste kunt doen als je lesgeeft aan leerlingen met ASS (bijvoorbeeld Segall & Campbell, 2012; Hebron & Bond, 2017; Young e.a., 2017).

Een van de andere zorgen die de afgelopen jaren geuit zijn, is het negatieve effect dat inclusief onderwijs zou kunnen hebben op leerlingen die zich gemiddeld ontwikkelen. Hoewel de literatuur nog beperkt is, lijkt deze zorg op basis van het bestaande onderzoek ongegrond. Kalambouka en collega’s (2007) schrijven in hun overzichtsartikel bijvoorbeeld dat de effecten van inclusief onderwijs op zich gemiddeld ontwikkelende kinderen over het algemeen neutraal tot positief zijn. Studies over het effect van inclusief onderwijs voor leerlingen met ASS geven wél enige reden tot zorg over de sociale ontwikkeling en schoolse vaardigheden van deze leerlingen in inclusief onderwijs. Leerlingen met ASS worden bijvoorbeeld vaker gepest dan zich gemiddeld ontwikkelende leerlingen (Maïano e.a., 2016). Ook weten we uit een Engelse studie dat kinderen met ASS in het regulier onderwijs slechtere cijfers halen bij Engels dan leerlingen in

Premium

Wil je dit artikel lezen?


    Al abonnee? Log dan in