Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Het nieuwe afwegingskader

In de rubriek Geregeld leggen wij het vergrootglas op wet- en regelgeving. Mr. Alice Broersma verheldert onderwerpen die voor niet-juristen soms taaie kost zijn, of bespreekt juridische thema's die actueel zijn in ons werkveld.
Foto: Aleid Denier van der Gon

Organisaties die werken met kinderen, zoals in de jeugdhulp en gezondheidszorg, zijn verplicht om te werken met de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Deze verplichting is vastgelegd in het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Op 1 januari 2019 gaat de meldcode veranderen.

In de oude meldcode moeten vijf stappen worden vastgelegd die moeten worden gezet bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat zijn: (1) In kaart brengen van signalen, (2) Advies vragen aan een deskundige collega of Veilig Thuis, (3) Openheid betrachten naar kind en ouders, (4) Overwegen of sprake is van kindermishandeling, (5) Hulp organiseren of een melding doen bij Veilig Thuis.

In de nieuwe meldcode moet een afwegingskader worden opgenomen. Stap 1 t/m 3 blijven hetzelfde. Stap 4 en 5 gaan veranderen. Na de weging of er sprake is van kindermishandeling (stap 4) moet eveneens worden afgewogen of er sprake is van (een vermoeden van) acute en structurele onveiligheid voor het kind. In dat geval moet de professional een melding doen bij Veilig Thuis. Er is dan geen keuze meer tussen het organiseren van hulp of het doen van een melding bij Veilig Thuis. Vanaf 1 januari 2019 is de professionele norm dat bij (een vermoeden van) acute en structurele onveiligheid een melding wordt gedaan bij Veilig Thuis. Daarnaast moet worden overwogen of de professional zelf hulp kan bieden of organiseren. Dit gebeurt dan in overleg met Veilig Thuis.

Melden aan Veilig Thuis is daarnaast mogelijk in situaties waarin (aanvankelijk) geen acute of structurele veiligheid is ingeschat, maar de professional wel van mening is dat hij in onvoldoende mate hulp kan bieden bij kindermishandeling of wanneer de onveiligheid ondanks die hulp niet stopt of zich herhaalt.

Het nieuwe afwegingskader helpt professionals bij het wegen en beslissen over kindermishandeling (stap 4 en 5). De stappen zijn: (1) In kaart brengen van signalen, (2) Advies vragen aan een deskundige collega of Veilig Thuis, (3) Openheid betrachten naar kind en ouders, (4) Overwegen of sprake is van kindermishandeling en inschatten of sprake is van acute of structurele veiligheid, (5) Beslissen of melden noodzakelijk is en overwegen of passende hulp en toereikende hulp kan worden geboden of georganiseerd. De verschillende beroepsorganisaties hebben een afwegingskader gemaakt voor hun eigen beroepsgroep. Deze zijn op elkaar afgestemd. Alle afwegingskaders zijn te vinden op www.​augeo.​nl.

Het doel van de nieuwe meldcode is dat kinderen eerder en

Premium

Wil je dit artikel lezen?


    Al abonnee? Log dan in