Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Gezien en gelezen

Pedagogische adviezen voor speciale kinderen | Hulp bij trauma in de kindertijd: praktische gids voor opvoeders | Three identical strangers

https://static-content.springer.com/image/art%3A10.1007%2Fs12454-019-0034-9/MediaObjects/12454_2019_34_Fig2_HTML.jpg

Pedagogische adviezen voor speciale kinderen

Een handboek voor professionele opvoeders, begeleiders en leerkrachten
Trix van Lieshout en Ron van Deth, 3e herziene druk, 2018
Bohn Stafleu en Van Loghum, ISBN 978 90 313 62837
427 bladzijden. Bestelinformatie >

Kinderen met speciale ondersteuningsbehoeften zijn in het kader van passend onderwijs veelvuldig in het nieuws. Voor het regulier basisonderwijs ligt er dan ook de schone taak om voor elk kind een plek te vinden die passend is bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. In de derde, herziene editie van Pedagogische adviezen voor speciale kinderen, een praktisch handboek voor professionele opvoeders, begeleiders en leerkrachten spelen Trix van Lieshout en Ron van Deth hier praktisch op in met doelmatige handelingsadviezen.

De opbouw van het boek is in alle jaren dezelfde gebleven: deel 1 behandelt de theorie met een inleidend stuk over de DSM-5, waarbij de schrijvers een kritische kanttekening plaatsen bij de toenemende neiging om kinderen te etiketteren. Er wordt een schijnzekerheid opgeroepen, terwijl de aandacht moet gaan naar zorg, ontwikkelings- en ondersteuningsbehoeften, zo bepleiten de schrijvers. Aansluitend volgt een gedetailleerde beschrijving van de verschillende theorieën omtrent behandeling, waarbij vanuit verschillende invalshoeken wordt gekeken naar de neurobiologische benadering. Het afsluitende deel over pedagogisch vakmanschap geeft de professional een aanzet voor de basishoudingen en vaardigheden die essentieel zijn om succesvol met het kind om te kunnen gaan. Van Lieshout en Van Deth gaan met de tijd mee door ook de complexiteit van de straatcultuur te benoemen. Daar gaat het om het eergevoel van jongeren en is een andere aanpak gewenst, die rekening houdt met de kwetsbaarheid van de jongeren, hun behoefte aan een persoonlijke band en het in de groep sterk levende gevoel van trots.

Deel 2 is geheel gewijd aan de praktijk en gaat over de wijze waarop je samen met het kind, handelingsgericht, aan een oplossing werkt.

Wat dit boek voor mij zo aantrekkelijk maakt, is de insteek dat gedragsproblematiek groter is dan de gedragingen van het kind alleen. Hoe zit het met de relatie, situatie en de omgeving? De auteurs dragen praktische handelingen aan om een probleem aan te pakken en altijd staat samenwerken centraal. De kaders bieden extra verdieping voor de verschillende theoretische onderdelen en het trefwoordensysteem vergemakkelijkt het zoeken. Een kort, afsluitend hoofdstuk is gewijd aan extra digitaal materiaal een informatie over de plaats waar digitale documenten die in verkorte vorm in het boek zijn

Premium

Wil je dit artikel lezen?


    Al abonnee? Log dan in