Home Nieuws Pagina 2

Nieuws

Kees Korrelboom: ‘COMET is breder dan alleen het onderwerp zelfbeeld.’

Deze maand komt de vernieuwde versie uit van het veelgebruikte behandelprotocol COMET voor negatief zelfbeeld. Bedenker en schrijver van het protocol is emeritus prof. dr. Kees Korrelboom, klinisch psycholoog en psychotherapeut. Inmiddels is Kees parttime-gepensioneerd maar spreekt hij nog steeds gepassioneerd over zijn methode COMET.
Lockdown

Lockdown beïnvloedde hersenontwikkeling bij jongeren

De covid-pandemie ligt nog maar net achter ons, toch wordt er volop onderzoek gedaan naar de mentale gevolgen van de lockdown. Leidse wetenschappers startten al in het eerste jaar van de covid-pandemie een onderzoek over de invloed van de lockdown op jongeren. Ze ontdekten een effect op de ontwikkeling van de hersengebieden die betrokken zijn bij sociaal gedrag.  
Stop de piekertrein

Stop de piekertrein: een nieuw protocol voor gegeneraliseerde angststoornissen

Vorige maand kwam het boek Stop de Piekertrein van Tamara Luijer en Sophie Francken uit. In dit boek wordt uitgelegd op welke manier metacognitieve therapie (MCT) kan worden toegepast bij jongeren (12-18 jaar) waarbij een gegeneraliseerde angststoornis (GAS) is vastgesteld. Tot nu toe bestond er eigenlijk geen behandelprotocol specifiek gericht op het behandelen van jongeren met deze piekerstoornis. Door een literatuurstudie kwamen de schrijvers erachter dat metacognitieve therapie (MCT) een goede behandelvorm is voor deze groep jongeren en door veel cliënten als fijne behandelvorm wordt ervaren.  
Pesten

19 april 2023: De landelijke Dag tegen Pesten

Vandaag is het de landelijke dag tegen pesten. Stichting Stop Pesten Nu roept alle inwoners van Nederland op om zich bewust te worden van de impact van pesten en actie te ondernemen om het te stoppen.

Onderzoekers: invloed lockdown op kinderhersenen

Leidse wetenschappers hebben een effect van de coronalockdown waargenomen op de ontwikkeling van de hersengebieden die betrokken zijn bij sociaal gedrag. Dat meldt de universiteit, na onderzoek bij kinderen van 9 tot 13 jaar.
De Class

Jong sporten helpt mentale gezondheid van tiener

Kinderen die jong sporten hebben later als tiener minder last van angst en somberheid dan leeftijdgenoten die niet hebben gesport. Hun gevoel voor eigenwaarde speelt een sleutelrol. Dat blijkt uit Generation R onderzoek van het Erasmus MC.

GGD: ruim de helft van jongvolwassenen heeft psychische klachten

Meer dan de helft van de jongvolwassenen (16 tot en met 25 jaar) in Nederland ervaart psychische klachten. Daarnaast zien we veel eenzaamheid en suïcidale gedachten bij deze groep. Dit blijkt uit de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022, een grootschalig vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder bijna 70.000 jongvolwassenen.
Bijstandsgezin

Kinderen in bijstandsgezin minder kans op goede ontwikkeling

Kinderen die opgroeien in een bijstandsgezin hebben minder kans op een goede ontwikkeling in het leven dan andere kinderen, stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ze lopen vaker meerdere ‘hulpbronnen’ mis vergeleken met leeftijdsgenoten die niet in een bijstandsgezin opgroeien.
faalangst

Depressie- en suïcidepreventie op scholen kan levens redden

Hoe effectief zijn depressie- en suïcidepreventie programma’s op scholen? Dat onderzocht Mandy Gijzen (Erasmus School of Social and Behavioral Sciences) in haar proefschrift. Ze deed een analyse van 11 verschillende programma’s en deed onderzoek naar de STORM-aanpak in Oost-Brabant. Ook voegde ze nieuwe elementen toe zoals een serious game en een gesprekstraining voor docenten.
alcoholgebruik

Daling aantal kinderen en jongeren dat alcohol gebruikt stokt sinds 2015

Rond 2000 signaleerden zowel onderzoekers, beleidsmakers als (jeugd)professionals dat er nauwelijks sociale en formele controle was die jongeren tegen zichzelf in bescherming namen wat betreft alcoholgebruik. Jongeren startten dientengevolge op steeds jongere leeftijd met alcohol drinken. Dat kwam deels doordat ouders hun kinderen in de thuissituatie steeds eerder alcohol gaven en deels doordat de wettelijke leeftijdsgrenzen door verstrekkers nauwelijks werden nageleefd waardoor jongeren ook op publieke plekken makkelijk alcohol konden krijgen.