Home Magazine Frictie

Frictie

ADHD
illustratie van een gezicht bedolven onder knipsels

Laat ADHD niet met de eer strijken

Let op hoe je praat over stoornissen zoals ADHD, vooral als het om kinderen gaat. Het gevaar bestaat dat zij een te groot deel van hun identiteit toeschrijven aan stoornis-termen. Dat kan hun zelfbeeld beïnvloeden op manieren die we nog niet goed kunnen overzien.

Frictie | Emoties: reguleren of waarderen?

Als kinderen van jongs af aan leren hun emoties te herkennen en er ruimte aan te geven, zullen ze leren handelen vanuit hun waarden. Dat helpt hen een betekenisvol leven te leiden. Maar dat vergt ook van ons, als professionals, een omslag.

Verbied smartphone op scholen, nú!

De 'richtlijn' om smartphones uit de klas te weren, is onvoldoende, betoogt Erik Meester. Het effect van de smartphone is zo rampzalig dat een landelijk verbod op smartphones op scholen de enige juiste oplossing is.
Jan Bijstra

Helpen een vragenlijst invullen? Pas op je witte jas

Als we van jeugdigen willen weten hoe het met hen gaat, vragen we dat graag met zelfrapportagevragenlijsten. Niet iedereen kan deze zelfstandig invullen. Helpen ligt dan voor de hand. Maar wat gebeurt er in de interactie als we dat doen?

Waar zijn de jongens gebleven?

In de zorg voor jongeren met een psychiatrische crisis zijn vier keer zoveel meisjes als jongens. Hoe kan dat? Hebben jongens minder psychische problemen dan meisjes? Waarschijnlijk is er iets anders aan de hand.
routine outcome monitoring

Meten in de praktijk: voor wie eigenlijk?

Maak van routine outcome monitoring (ROM) het instrument zoals het ooit bedoeld was: een middel waarmee een behandelaar een interventie kan monitoren, betoogt Marc Noom. Dan wordt het net zo waardevol als een bloeddrukmeter voor een dokter.

Frictie | Investeer in het jonge kind, en in de kleuter

Opnieuw laat onderzoek teleurstellende effecten zien van voorschoolse educatie. Toch is dat geen reden om dan maar met de vve te stoppen, betoogt Ruben Fukkink.

De balans is zoek in Jeugdzorgland

De Jeugdwet dreigt te mislukken door gebrekkigheid van het stelsel. De logica van markt en bureaucratie verdringen die van de professie.

Wat blijft, is de bevlogenheid

Aan het eind van zijn loopbaan als wetenschapper én praktijkwerker in het speciaal onderwijs blikt KAP-redacteur Jan Bijstra terug. Er is veel waarover hij zich verwondert. Maar bewondering is er ook.

Weg uit het regelwoud

De regeldruk in de GGZ moet omlaag, maar de meeste hulpverleners betwijfelen of dat zal lukken. Verminderd presteren en werkplezier en zelfs uitval en vertrek zijn het gevolg. Het moet dus anders. Hoe? Dat lees je hier.