Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Bewezen effectieve aanpak voor depressie nu voor veel meer jongeren in Nederland beschikbaar

Strong Teens and Resilient Minds (STORM) is een netwerksamenwerking die zich richt op depressie- en suïcidepreventie bij jongeren op scholen. De aanpak wordt nu met steun vanuit de Landelijke Agenda Suïcidepreventie in drie regio’s geïmplementeerd.
Depressie
Foto door Ragnar-3

In 2023 wordt er ook gewerkt aan een uitbreiding naar meer regio’s. Met deze landelijke uitrol van STORM wordt er structurele ondersteuning geboden aan de steeds groter wordende groep jongeren met depressieve klachten en/of suïcidale gedachtes.

Regio Nijmegen, Groningen en Zuidoost-Brabant aan de slag met STORM
Vanaf 2023 implementeren de regio’s Nijmegen, Groningen en Zuidoost-Brabant STORM met steun vanuit de Landelijke Agenda Suïcidepreventie. Leonie van Vuuren, Landelijke coördinator STORM en werkzaam bij Stichting 113 Zelfmoordpreventie, is hoopvol met de landelijke uitrol.

“We zien nu dat jongeren vaak pas in beeld komen als hun klachten ernstig zijn en behandeling in de specialistische GGZ nodig is. Door de landelijke uitrol van STORM leggen we meer focus op het vroegtijdig signaleren van depressieve klachten en kunnen we jongeren sneller en makkelijker ondersteunen. Dit is belangrijk omdat bij jongeren, die te laat in beeld komen en te laat hulp krijgen, de kans groter is dat de problemen op latere leeftijd blijven aanhouden.”

STORM-aanpak bewezen effectief 

Uit meerdere wetenschappelijke studies blijkt dat de aanpak werkt. Bij leerlingen die de interventies volgen nemen depressieve- en angstklachten langdurig af en daarmee vermindert het risico op het ontwikkelen van een depressieve stoornis. Leerlingen die de interventies hebben gevolgd geven aan na jaren nog steeds de geleerde technieken te gebruiken.

Daarnaast is het netwerk van onderwijs, GGD, jeugdhulpverlening en GGZ meer gaan samenwerken en weten leerlingen en hun ouders dat een goede mentale gezondheid belangrijk is. Daarom heeft toenmalig staatssecretaris Blokhuis (VWS) bij de start van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie in 2021 de ambitie uitgesproken om STORM landelijk in te voeren. Een ambitie die huidig staatssecretaris van Ooijen van VWS steunt.

Vergroten van mentale weerbaarheid 

In de STORM-regio’s volgen leerlingen van deelnemende scholen een speciaal programma om hen te ondersteunen in de ontwikkeling tot sterke en mentaal gezonde volwassenen. Door het lesaanbod leren jongeren wat mentale gezondheid betekent, hoe ze klachten bij zichzelf of bij klasgenoten herkennen, en hoe en bij wie zij zelf hulp kunnen vragen als het nodig is.

Screening, doorverwijzing en preventie wanneer nodig 

Van Vuuren geeft aan: “STORM doet naast het lesaanbod nog veel meer. Zo worden leerlingen gescreend door de GGD op depressieve symptomen en suïcidale gedachten. Leerlingen met verhoogde depressieve klachten volgen het preventieprogramma ‘Op Volle Kracht’, waarbij jongeren onder andere leren hun negatieve gevoelens om te buigen naar positieve gevoelens.

Leerlingen die in de screening een verhoogde mate van suïcidaliteit laten zien, krijgen een gesprek met een arts of verpleegkundige van de GGD en passende hulp geboden. Daarnaast volgen docenten zogenaamde gatekeeperstrainingen om signalen van leerlingen op te kunnen vangen en het gesprek aan te gaan. Scholen, hulpverleners en andere netwerkpartners zorgen er zo samen voor dat signalen van somberheid bij jongeren snel worden opgepikt én aangepakt.”

Ontwikkeling STORM 

Sinds 2011 is de preventieve STORM aanpak door GGZ Oost-Brabant stapsgewijs opgezet als samenwerking tussen regionale partners in onderwijs en zorg (zoals voorgezet onderwijs, mbo, GGD, jeugdhulpverlening, GGZ en gemeenten). Sinds 2019 wordt STORM in de regio Noordoost-Brabant en Land van Cuijk als programma geïmplementeerd in de tweede en vierde klas van het voortgezet onderwijs en in het eerste jaar van het MBO. In 2021 is de STORM aanpak opgenomen in de Landelijke Agenda Suïcidepreventie.

Bron: Persbericht