Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Zes ambities van zorgverzekeraars; de ggz in 2025

Begin dit jaar presenteerden zorgverzekeraars het document 'De ggz in 2025. Vergezicht op de geestelijke gezondheidszorg'. Dit document is tot stand gekomen met behulp van bijna zeventig betrokkenen, onder wie (vertegenwoordigers van) cliënten en hun naasten, psychologen, psychiaters, huisartsen en toezichthouders. Zij presenteren hierin zes ambities voor betere behandeling, bekostiging en samenwerking in de ggz.

Het zwaartepunt van dit document is de beschreven noodzaak om het heersende beeld van de functie van de ggz bij te sturen: van behandelen en genezen naar werken aan maatschappelijk herstel voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

De auteurs schrijven dat de ggz onder grote druk staat: veel instellingen zitten in de financiële problemen, er is een tekort aan personeel en er is sprake van een hoog ziekteverzuim. De zorgvraag groeit snel en lijkt bovendien steeds complexer te worden. De auteurs vinden het aanbod te versnipperd en te regionaal, met daarbij een moeilijk vast te stellen kwaliteit van het zorgaanbod.

De zes ambities

  1. Zorgverzekeraars willen de trend van onderbehandeling van zware klachten en overbehandeling van licht klachten keren.
  2. Samen met het ggz-veld worden goede, bewezen praktijken ontwikkeld, die op grotere schaal worden toegepast en die per 2022 via de nieuwe bekostigingssystematiek worden gefinancierd.
  3. Zorgverzekeraars zetten in op verbeteren samenwerking tussen de huisartsenzorg en de ggz-sector en versterken van het sociaal domein en de eerstelijn.
  4. Zorgverzekeraars vragen de Rijksoverheid om de gemeentelijke overheden via het Gemeentefonds voldoende en stabiel te financieren om hun taken waar te kunnen maken.
  5. De Rijksoverheid heldere uitspraak laten doen over de afbakening van de aanspraak geneeskundige ggz in de Zorgveerzekeringswet.
  6. De Rijksoverheid moet kwalitatieve toetredingsdrempels voor zorgaanbieders mogelijk maken.

Het Zorgverzekeraars Nederland (ZN) document ‘De ggz in 2025. Vergezicht op de geestelijke gezondheidszorg’ is hier te downloaden. ZN-bestuursleden Ab Klink en Jean-Paul van Haarlem geven in Trouw toelichting op het vergezicht. 

Bron: ZN, GZ-psychologie, nr.2/2020

Gerelateerde informatie