Home Tags Kindermishandeling

kindermishandeling

Trauma

Proefschrift | Passende zorg in geval van mishandeling

Mara van der Hoeven onderzocht de meerwaarde van integratieve, multidisciplinaire interventies voor kinderen die blootgesteld werden aan mishandeling en verwaarlozing.

Hoe maak je patronen bij huiselijk geweld bespreekbaar?

Bij de aanpak van huiselijk geweld is de focus vaak alleen gericht op het stoppen van het acute geweld. Er wordt te weinig gedaan aan het creëren van structurele en emotionele veiligheid, vindt psycholoog Margreet Visser. Ze ontwikkelde een animatie voor hulpverleners om makkelijk in gesprek te gaan over de destructieve patronen in een gezin.    
Trauma

Kindermishandeling – wees alert op trauma

Deze week is het de Week tegen Kindermishandeling. Mishandeling heeft verstrekkende en langdurige gevolgen voor een kind.

Leren van elkaar | Week tegen kindermishandeling

De afgebeelde personen hebben geen relatie met het onderwerp 16 t/m 22 november is het de Week tegen Kindermishandeling. Iedereen kan iets betekenen voor een kind dat opgroeit in een onveilige thui...
Trauma

Herziene richtlijn Kindermishandeling

De herziene richtlijn Kindermishandeling is 3 juli jl. gepubliceerd. De richtlijn bevat nieuwe onderzoeksresultaten en nieuwe interventies. Ook hebben ervaringen met het gebruik van de richtlijn ge...

Gratis Augeo magazine over kindermishandeling

Augeo Foundation heeft een digitale editie van Alert magazine uitgebracht, een speciale uitgave voor zorgprofessionals. Het tijdschrift gaat voer de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Recensie | Praktijkboek praten met kinderen over kindermishandeling

Gelukkig is er weer een Nederlandstalig boek uitgebracht over praten met kinderen over kindermishandeling! Dit was hard nodig, want steeds meer professionals beseffen hoe belangrijk het is om in gesprek te gaan met kinderen die te maken hebben met mishandeling, verwaarlozing of misbruik.

Risico toename huiselijk geweld door corona-crisis

Het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVT) vreest een golf aan nieuwe gevallen van huiselijk geweld nu gezinnen in verband met de corona-maatregelen veel tijd met elkaar moeten doorbrengen.
Abonneren